Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sel aastal kandideerib Tartu Ülikooli õppima 9427 inimest, kes esitasid kokku 12 448 avaldust. Sisseastumiseksamid toimuvad 10. juulini.

Kõrghariduse esimese astme õppesse astumiseks esitati 8657 nõuetekohast avaldust, magistriõppesse 3387 ja doktoriõppesse 404 avaldust. Esimene aste hõlmab bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- ja integreeritud õpet.

Kõrghariduse esimesel astmel on juba praegu vastuvõtu taganud 1520 kandidaati, kes on ületanud vastuvõtulävendi riigieksamitulemustega või täitnud eritingimusel kandideerimise nõuded. Eritingimusel saab õppima asuda 371 kandidaati, kes sooritasid kevadel Tartu Ülikooli akadeemilise testi vähemalt 65 punktile, ja 155 noort, kes pääseb ülikooli tänu suurepärasele tulemusele riiklikul või rahvusvahelisel aineolümpiaadil.

Populaarseimad esimese astme õppekavad on õigusteadus – 633 kandidaati – ja informaatika – 623 kandidaati. Samuti on endiselt suur huvi psühholoogia (387) ja füsioteraapia vastu (308). Sessioonõppekavadest on suurima kandidaatide arvuga „Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses keskkonnas“ (320) ning „Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus“ (242).

Vastuvõtutingimuste muutmise tõttu on sel aastal vähem kandidaate arstiteaduse erialal, kuhu esitati kokku 295 avaldust. Kui varem sai arstiõppesse kandideerida eesti keele ja laia matemaatika riigieksami tulemusega, siis sel aastal tuleb läbida akadeemiline test, keemia ja füüsika komplekseksam ning intervjuu. Vastuvõtutingimuste muudatuse põhjuseks on soov saada meditsiiniteaduste valdkonda õppima parimad üliõpilased, kes on oma erialavalikus kindlad, sest õpe on mahukas ja nõudlik, kestab kaua ning eeldab maksimaalset pühendumist.

Magistriõppes on suurima huviga erialad logopeedia (154 avaldust), informaatika (135), kaasaegne majandus (134), eripedagoogika (125) ja tarkvaratehnika (120). Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo sõnul näitab informaatika järjest kasvav populaarsus tugevat usku Tartu Ülikooli tipp-pädevusse sellel alal ja samuti suurepäraseid võimalusi tööturul. „Meie tugevad küljed on hea õpikeskkond ning mitmekesised edasiõppimisvõimalused – andmeteadusest tarkvaraarenduseni, bioinformaatikast krüptograafia, isejuhtivate autode ja ettevõtete rakendusteni,“ ütles Vilo.

Tartu Ülikooli sisseastumiseksamid toimuvad 10. juulini. Nende tulemused valikustatakse sisseastumise infosüsteemis (SAIS) hiljemalt 11. juulil.

Kõrghariduse esimese astme eestikeelsesse õppesse vastu võetud üliõpilaste esmased nimekirjad avaldatakse 12. juulil. Kahe päeva jooksul pärast vastuvõtuotsuse tegemist peavad vastuvõetud kinnitama oma soovi õppima tulla. Magistriõppes teeb ülikool vastuvõtuotsuseid jooksvalt pärast kandidaatide hindamist. Samuti kestab vastuvõtuotsuste tegemine doktoriõppes. Vabanenud õppekohti täidetakse kuni 19. augustini.

Vastuvõtt on lõppenud võõrkeelses õppes, kuhu praeguse seisuga on vastu võetud 722 uut üliõpilast. Sügisel oodatakse Tartu Ülikooli kõikidele õppeastmetele õppima ligikaudu 4400 uut üliõpilast.

Viimased uudised