Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Andres Tennus
Sel aastal kandideerib Tartu Ülikooli eestikeelsesse õppesse 9393 inimest, kes esitasid kokku 12 811 avaldust. Sisseastumiseksamid toimuvad 10. juulini ja esmased vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse 12. juulil.
Eestikeelsesse esimese astme õppesse esitati sel aastal 9915 ja magistriõppesse 2896 avaldust. Sarnaselt varasemate aastatega on kõige rohkem kandidaate bakalaureuseastme päevaõppes õigusteaduses, majandusteaduses ja informaatikas ning sessioonõppes koolieelse lasteasutuse õpetaja ning eripedagoogika ja logopeedia erialal. Magistriastmes laekus enim avaldusi eripedagoogika ja logopeedia, haridusinnovatsiooni ning kaasaegse majanduse erialale.
Eelmise aastaga võrreldes esitati õpetajakoolitusse 10% rohkem avaldusi. Kandidaatide arv kasvas enim Narva kolledži bakalaureuseastme päevaõppe erialal „Keeled ja mitmekeelsus koolis” ning sessioonõppes erialal „Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas”. Lisaks huvitas kandidaate mullusest enam matemaatika ja informaatika õpetaja eriala.
Kõrghariduse esimesel astmel on juba praegu vastuvõtu taganud 1390 kandidaati, kes on ületanud lävendi riigieksamitulemustega või täitnud eritingimusel kandideerimise nõuded. Eritingimusel saab õppima asuda 421 kandidaati, kes sooritasid kevadel Tartu Ülikooli akadeemilise testi vähemalt 65 punktile, ja 178 noort, kes pääsevad ülikooli tänu osalemisele riiklikul või rahvusvahelisel aineolümpiaadil.
Tartu Ülikooli sisseastumiseksamid toimuvad 10. juulini. Nende tulemused avalikustatakse sisseastumise infosüsteemis SAIS jooksvalt pärast eksamite toimumist, aga hiljemalt 11. juulil.
Kõrghariduse esimese astme eestikeelsesse õppesse vastu võetud üliõpilaste esmased nimekirjad avaldatakse 12. juulil. Kahe päeva jooksul pärast vastuvõtuotsuse saamist peavad vastuvõetud kinnitama oma soovi õppima tulla. Magistriõppes teeb ülikool vastuvõtuotsuseid jooksvalt pärast kandidaatide hindamist. Vabanenud õppekohti täidetakse kuni 19. augustini.
Doktoriõppesse esitati selle aasta kahel esimesel kandideerimisperioodil 581 avaldust. Sel aastal avatakse 189 õppekohta, kuhu on praeguseks vastu võetud 111 doktoranti. Osal erialadel hindamine veel käib ja vastuvõtuotsused tehakse hiljemalt 15. juulil.
Samuti lõppes avalduste vastuvõtt võõrkeelsesse õppesse, kus soovib praeguse seisuga õppima asuda 580 uut üliõpilast, nende hulgas 400 välisüliõpilast. 1051 kandidaati esitasid võõrkeelsesse õppesse kandideerimiseks 1236 nõuetekohast avaldust.
Sügisel oodatakse Tartu Ülikooli kõikidele õppeastmetele õppima ligikaudu 4800 uut üliõpilast. Uus õppeaasta algab 2. septembril.
Tartu Ülikooli esitatud avalduste statistikat näeb SAIS-i avalikust infost.

Viimased uudised