Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Jaanika Anderson. Foto: Carmen Kurg
Tartu Ülikooli senat valis täna, 31. mai istungil TÜ raamatukogu uueks direktoriks Jaanika Andersoni. TÜ muuseumi direktorina jätkab Mariann Raisma.
 
Eksperdikomisjoni esimehe ja teadusprorektori Mari Moora sõnul paistis raamatukogu direktoriks valitud Jaanika Anderson silma teadusliku lähenemise poolest ning tema esitletud kontseptsioon raamatukogu arengusuundadest oli kõige konkreetsem. „Ta adub hästi teadusraamatukogu rolli ülikooli kontekstis. Andersoni tugev külg mäluasutuste tundmise ja nende juhtimise kogemuse kõrval on tema senine mitmekülgsus haldus-, õppe- ja teadustöös,» lisas Moora.
Jaanika Anderson rääkis ettekandes senatile, et raamatukogu on ülikooli süda, kuhu tulevad kokku inimesed ülikooli erinevatelt erialadelt ja õppetasemetelt. Tema sõnul on oluline leida tasakaal selles, kuidas toetada raamatukogu infotehnoloogilist arengut, et tulla toime info jagamise ja säilitamisega, ning samas pidevalt kaasajastada füüsilist keskkonda, et paranda ligipääsetavust ja vastata kasutajate vajadustele.
Anderson kaitses 2015. aastal Tartu Ülikoolis doktorikraadi klassikalise filoloogia erialal. 2021.–2023. aastani oli ta Tartu Ülikooli muuseumi direktori kohusetäitja ja alates 2018. aastast on ta töötanud muuseumi teadusdirektorina. Anderson on muuseumitöö kõrvalt avaldanud hulga teadusartikleid ja tegutsenud mitmes rahvusvahelises erialavõrgustikus. Ta on panustanud aktiivselt õppetöösse, õpetades TÜ kunstiajaloo osakonna ainekursusi ning juhendades maailma keelte ja kultuuride instituudis üliõpilaste lõputöid.
Jaanika Anderson alustab raamatukogu direktorina 15. augustil.
 
Tartu Ülikooli muuseumi juhina jätkab Mariann Raisma.
 
Eksperdikomisjoni esimehe Mari Moora arvates on Mariann Raisma asjatundlik, pühendunud ja tunneb muuseumi tööd väga hästi. „Tema juhtimisel on Tartu Ülikooli muuseum muutunud külastajasõbralikumaks ning toonud uute väljapanekutega esile nii Tartu Ülikooli kui ka Tartu toomkiriku olulisuse Eesti ja Euroopa kultuuriruumis,” ütles Moora.
Mariann Raisma näeb TÜ muuseumi kui kompetentsikeskust, mille missioon on aidata Tartu Ülikoolil täita rahvusülikooli rolli teadmistepõhise ühiskonna kujundamisel. „Üldjoontes soovin järgmisel ametiajal jätkata tööd selles suunas, kuhu muuseum viimastel aastatel liikunud on, keskendudes rahvusvaheliste uurimuslike näituseprojektide koostamisele ja arendusprojektide läbiviimisele,” sõnas Raisma. „Minu jaoks on väga tähtis suurendada muuseumi nähtavust nii avalikkuses kui ka ülikoolis ning korraldada eri sihtrühmadele mõeldud näitusi ja haridustegevust nii, et need oleksid sisult ja rahaliselt jätkusuutlikud.”
Raisma kaitses 2023. aastal Eesti Kunstiakadeemias doktorikraadi muinsuskaitse ja konserveerimise erialal. Oma töös keskendus ta muuseumile kui kollektiivse mälu kujundajale Eesti 20. sajandi murranguperioodidel. Raisma on juhtinud Tartu Ülikooli muuseumi alates 2010. aastast. Ta on hinnatud spetsialist, kes on aidanud kaasa oma valdkonna arendamisele nii Eestis kui ka mujal. Raisma museoloogiline töö on olnud mitmekülgne: ta on tegutsenud nii õppejõu, teadlase, kui ka kuraatorina, populariseerinud oma valdkonda ja avaldanud teadusartikleid.
Raisma kolmas ametiaeg muuseumi direktorina algab 16. augustis.
Tartu Ülikooli muuseumi direktori ja Tartu Ülikooli raamatukogu direktori valib ametisse ülikooli senat avalikul konkursil rektori määratud korras viieks aastaks.

Viimased uudised