Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Restaureeritud uks ja varikatus Kooli 40. Foto: Tartu LV

Tartu toetab miljööväärtuslikel aladel asuvate hoonete arhitektuursete detailide restaureerimist ning kahekorruseliste puukuuride remontimist või ehitamist sel aastal kokku 80 000 euroga.

Toetust saab taotleda miljööaladel asuvatele või miljööväärtusega hoonetele, mis on üksikobjektidena kaitse alla võetud. Toetus on mõeldud arhitektuursete originaaldetailide, nagu akende, välisuste, nende piirdelaudade ja luukide, fassaadikaunistuste ja varikatuste restaureerimiseks.

Kuuendat aastat järjest on võimalik taotleda toetust ka miljööväärtuslikel aladel asuvate kahekorruseliste puukuuride taastamiseks või uue kuuri püstitamiseks.

Restaureerimistoetus jaguneb taotlejate vahel proportsionaalselt, kõrgem protsent määratakse restaureeritavatele detailidele. Lõplik toetuse määr sõltub nii taotlejate arvust kui ka esitatud kulude suurusest. Kõrgeim võimalik toetuse määr on 50 protsenti töökuludest ning suurim võimalik toetussumma taotleja kohta on detailide puhul 5000 eurot ja kuuri puhul 7000 eurot. Toetus makstakse välja pärast lõpparuande kinnitamist.

Toetust saab taotleda nii 2023. aastaks planeeritud töödele kui ka 2022. aastal tehtud töödele. Sel aastal tehtav töö peab valmis saama 2023. aasta novembriks.

Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. märtsiks esitada arhitektuuri ja ehituse osakonnale avaldus koos nõutud lisadega. Avalduse blankett, tingimused ning vajalike lisade loetelu on leitavad linna kodulehelt.

Tartu linna üldplaneering annab ülevaate, kas hoone asub miljööväärtuslikul alal ja on miljööväärtuslik.

Restaureerimistoetuste jagamisega soovib linn toetada ajalooliste piirkondade autentse miljöö säilimist. Toetust jagatakse Tartus alates 2001. aastast.

Viimased uudised