Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Tartu LV

Tartu linn soovib lisada koerte ja kasside pidamise eeskirja nõude, mille kohaselt peab avalikus kohas viibiv koer olema rihmastatud. 

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, millega soovitakse muuta 2015. aastal kehtestatud koerte ja kasside pidamise eeskirja.

„Tartlased on pöördunud linna poole ja kirjeldanud olukordi, kus koeraomanikud ei taju oma loomast lähtuvat ohtu ja lasevad koeral vabalt ringi joosta. Inimestele on see muret tekitanud just mitmete traagiliste tagajärgedega koerarünnakute valguses. Seetõttu pidasime oluliseks senist eeskirja täiendada,” selgitas Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Muudatuse jõustudes peab koeraga teise inimese kinnistul, sh avalikus kohas liikudes koera lõastama, kui omanikuga ei ole kokku lepitud teisiti. Lõastatud ei pea olema koer selleks spetsiaalselt ehitatud koerapargis, teenistuskoer teenistusülesande täitmisel ja jahikoer jahipidamise ajal.

Eeskirjade kohaselt peab loomapidaja tagama, et koer või kass ei pääseks loomapidaja järelevalveta teise inimese kinnistule või avalikku kohta ning et koer või kass ei rikuks oma käitumisega avalikku korda, ei häiriks ega seaks ohtu teist inimest, tema vara või looma. Koera pidamisel piiratud maa-alal, millel koer saab vabalt liikuda, peab olema maa-alale sissepääs tähistatud sildiga, mis teavitab koera olemasolust.

Volikogu arutab koerte ja kasside pidamise eeskirja muutmist 18. mail toimuval istungil.

Viimased uudised