Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tartu linn ja AS GoBus allkirjastavad täna bussiliiniveo lepingu, mille kohaselt saavad tartlased madalapõhjalised gaasibussid, kuhu pääseb sisse nii lapsevankri kui ratastooliga.

„Tegemist on kahtlemata pöördelise sündmusega Tartu ühistranspordi ajaloos, sest lõpule jõuab diiselbusside ajastu,” ütles abilinnapea Raimond Tamm. „Samuti on uus liiniveoleping üks suuremaid lepinguid, mis Tartu linnal on tulnud sõlmida – kümneks aastaks sõlmitava lepingu kogumaht on 66 miljonit eurot. Tartlastele tagab see aastateks 2019-2029 mugava ja keskkonnasäästliku ühistranspordi.”

Tartu linnavalitsus kuulutas välja riigihanke Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse osutaja leidmiseks  2016. aasta 1. detsembril. Ettevalmistused uueks bussihankeks algasid juba aasta varem, mil linn kutsus kokku erinevate huvigruppide esindajatest koosneva töörühma, kes kaasati uue hanke tehniliste ja kvaliteeditingimuste väljatöötamisse. Hanketingimuste keskmes olid teenuse kvaliteedi, sõidumugavuse ja keskkonnahoiuga seotud küsimused ning nende kohaselt peavad kõik linnaliinidel sõitvat 64 bussi olema uued ja kasutama mootorikütusena metaangaasi. Bussid peavad olema madalapõhjalised ning neis peab olema ratastooli või lapsevankriga sisenemise võimalus.

Bussihanke tulemused kuulutati välja 2017. a juunis. Hankel osalenud kaheksast bussifirmast esitas soodsaima pakkumuse AS GoBus, kes pakkus liiniveo arvestuslikuks aastahinnaks 6,6 miljonit eurot.  Hanke objektiks oli liinikilomeetri hind, mida hakatakse korrigeerima kord kvartalis liinikilomeetri maksumuse muutumise indeksi alusel.

Hanke võitjaks tunnistatud ASiga GoBus ei saanud linn aga koheselt lepingut sõlmida, kuna mitmed teised hankel osalejad vaidlustasid hanke tulemused. Kohtuvaidlused kestsid üle poole aasta. Tartu bussihankega seotud vaidlusi arutati riigihangete vaidlustuskomisjonis, haldus- ja ringkonnakohtus, mis kõik leidsid, et linnavalitsuse poolt ASi GoBus pakkumuse edukaks tunnistamine on olnud õiguspärane. Riigikohtu viimased otsused tänavu jaanuari alguses andsid linnavalitsusele õiguse sõlmida hankeleping ASiga GoBus.

Senise vedaja AS Sebe leping lõpeb 2019. aasta 30. juunil.

Viimased uudised