Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tartu Maakohus mõistis Urmas Tilga süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises, millega põhjustati inimese surm ja mõistis talle karistuseks kaheksa aasta vangistust.

Menetluskuludena mõistis kohus Urmas Tilgalt välja kokku 7922.78 eurot.

Kaassüüdistatava Tõnu Kuudebergi mõistis kohus süüdi tegevusetusega ettevaatamatusest põhjustatud inimese surmas ja mõistis talle karistuseks poolteist aastat vangistust. Kuudebergi osas ei pöörata karistust täielikult täitmisele, kui ta ei pane kaheaastase katseaja jooksul toimu uut kuritegu ja täidab talle kriminaalhooldusega määratud nõudeid. Menetluskuludena mõistis kohus Tõnu Kuudebergilt välja kokku 2757.54 eurot.

Prokuratuur süüdistab Urmas Tilgat selles, et ta Tõrva vallas asuva elumaja õuel vihastas ühise alkoholitarbimise käigus 51-aastase naise peale ja lõi teda mitmel korral rusikaga näkku ning kui naine oli löökide tagajärjel maha kukkunud, lõi mees teda jalaga kehasse. Nii toimides, tekitas ta naisele raskeid vigastusi, mis põhjustasid tema surma.

Tõnu Kuudebergi süüdistab prokuratuur selles, et olles näinud oma 51-aastast elukaaslast Tõrva vallas asuva eramaja õuel pikali ning nähes ka seda, et naisele oli tekitatud ulatuslikud vigastused, ei kutsunud naisele arstiabi ega viinud teda ise haiglasse või perearsti juurde. Peale seda, kui mees oli näinud elukaaslase olukorda, toimetas ta naise nende ühisesse elukohta, kus naise olukord halvenes. Kiire arstiabi tagamise asemel käis ta üksinda lähedal asuvas poes ja tõi sealt kanget alkoholi, mida tarvitas paari ühises elukohas üksinda. Süüdistuse järgi jättis mees rohkem kui ööpäeva vältel arstiabi kutsumata, kuigi ta oleks saanud seda takistamatult teha. Ta helistas häirekeskusesse alles ülejärgmisel päeval, kui naine oli surnud.

Otsus ei ole jõustunud.

Räägib Lõuna ringkonnaprokurör Ainar Koik:

Selle raske kuriteo motiiv oli ühise alkoholitarbimise käigus tekkinud sõnelus, mis sai alkoholiga liialdamise tõttu väga traagilise lõpu. Prokuratuur esitas Urmas Tilgale süüdistuse raske tervisekahjustuse tekitamises, kuivõrd süüdistatav peksis 51-aastast naist korduvalt rusikaga pähe kuni naine löökide tagajärjel maha kukkus, misjärel jätkas süüdistatav naise peksmist jalaga kehasse. Tilga löökide intensiivsust ja eluohtlikkust näitas kasvõi see, et nende tagajärjel paiskus istuv inimene pikali. Urmas Tilga esitas kohtus oma versiooni, proovides enda süüd vähendada, end õigustada ja vabaneda karistusest. Prokuratuur on rahul, et kohus nõustus meie seisukohtadega ning mõistis süüdistatavale, kes endal süüd ei näinud, karmi karistuse – kaheksa aasta pikkuse vanglakaristuse. Kuigi prokuratuur taotles kohtult kahe aasta võrra pikemat karistust, annab tänane kohtuotsus süüdimõistetule signaali oma teo lubamatusest ning teo raskest tagajärjest.

Tõnu Kuudebergi süüdistas prokuratuur surma põhjustamises ettevaatamatusest. Süüdistuse järgi jättis mees rohkem kui ööpäeva vältel arstiabi kutsumata, kuigi ta oleks saanud seda takistamatult teha, toimetades naine haiglasse või helistades häirekeskusesse. Abi kutsus mees alles 13. augusti esimestel tundidel, kui naine oli surnud. Eksperdiarvamusest kohtuarstlikus aktis nähtub selgelt ja üheselt, et esmaabi mitteosutamine vähendas naise ellujäämise võimalust. Kohus nõustus karistust mõistes prokuratuuri taotlusega ning jättis ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse tingimisi täitmisele pööramata. Prokuratuuri hinnangul oli kindlasti vajalik kohaldada mehele kriminaalhooldus koos alkoholi tarvitamise keeluga lisakohustusena, kuivõrd alkoholi liigne tarvitamine oli Tõnu Kuudebergi poolt kuriteo toimepanemise peamine põhjus.

Kurb tõdemus on see, et enamus raskeid vägivallakuritegusid pannakse toime alkoholijoobes. Nii ka selle juhtumi puhul – alkoholijoobes mees ei osanud täiesti tühist tüli enam sõnadega lahendada, vaid vihastas, tungis naisele kallale ja peksis teda. Niivõrd impulsiivselt ja keevaliselt käituv inimene nagu Urmas Tilga on ohtlik tervele kogukonnale, mistõttu ei ole tema koht vabaduses vaid vanglas.

Viimased uudised