Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Lilian Lukka

Tartu linn korraldab koostöös MTÜga Eesti Pottsepad tasuta koolitused õigetest ahjukütmise võtetest, mis aitavad säästa küttepuid ja hoida puhtamana linna õhku. Samuti jagatakse koolitusel ahiküttega kodu elanikele kasulikke nõuandeid kütteseadmete hooldamiseks. 

Koolituse eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust puuküttel toimivate kütteseadmete kasutamisest ja hooldusest ning edendada tuleohutust ja keskkonnateadlikust. Õiged kütmisvõtted aitavad vähendada õhusaastet, säästa küttekoldeid ja lõpptulemusena hoida kokku ka küttekuludelt

„Ahiküte on üks olulisi õhusaaste põhjustajaid Tartu linnas. Valides õige kütuse ja arukad kütmisvõtted, saavad ahiküttega majade elanikud väga palju linnakeskkonna heaks ära teha,“ ütles linna keskkonnaspetsialist Aija Kosk.

Korstnapühkijate sõnul võetakse tänavu kasutusele ka paljud kütteseadmed, mis on aastaid varjusurmas seisnud, mistõttu tuleks nende omanike teadmisi värskendada. Samuti oleks kasulik ahjukütmise algtõdedest saada teavet tudengitel, kes elavad ahiküttega üürikorterites, kus pottseppadel on tulnud päris sageli parandada katki köetud ahjusid.

Koolitused toimuvad N 24.11 kell 17:30 ja L 26.11 kell 11:00 Tähe 127e õppeklassis ning seda viivad läbi Mati Malm, Tanel Määr ja Paul Pääso (kõik 5. taseme pottseppmeistrid).

Koolitusel käsitletavad teemad: küttepuude valik ja puude niiskuse mõju kütmisele; erinevad kütteseadmete tüübid; õhuvarustus hoonetes; keskkonnasõbralik kütmine – mida ei tohi koldesse panna; õiged ahjukütmise võtted – kui palju ja kuidas puid ahju paigutada; tuleohutus kütmisel; kütteseadme seisukorra hindamine, nõuded hooldusele, kui tihti tuleb puhastada kollet ja lõõre; kes võib tahkekütteseadmeid ehitada; millal kutsuda korstnapühkija ja kes tohib korstnapühkimise teenust osutada. Koolituse käigus toimub ka praktiline ahju kütmine. Koolitus kestab 4 tundi.

Koolitusele saab registreeruda https://forms.gle/U1NBLuYjzoUMgzE89  ja telefonil 529 9193

Viimased uudised