Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Ove Maidla

Tartu linnavolikogu otsustas, et lasteaia kohatasu ei sõltu 2023. aastast enam alampalgast ning jääb praegusele tasemele, mis on 81 eurot kuus.

Volikogu esimees Tõnis Lukas: „Tartu on noortele peredele kõige parem elukeskkond. Sellel pildil on seni olnud vaid üks asi valesti – perede makstav lasteaia kohatasu on olnud Eestis üks kõrgemaid. Nüüd oleme kokku leppinud, et see viga tuleb parandada ning teeme sellest aastast alates pikki samme, et laste lasteaeda panek oleks lihtne, vanematele taskukohane, kuid samas oleks jätkuvalt kindlustatud Tartu lasteaedade hea tase.“

Volikogu muutis Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate kaetava osa suurust reguleerivat määrust ning kehtestas kohatasu suuruseks alates 1. jaanuarist 2023. a 81 eurot lapse kohta kuus.

Tartu linna lasteaiatasu on praegu 14 protsenti eelmise aasta riiklikust alampalgast ehk 81 eurot. 2023. aastast seos alampalgaga lõpetatakse ning selle tulemusel jääb kohatasu praegusega samale tasemele.

Endiselt jäävad kehtima soodustused – pere teise lasteaias käiva lapse eest tuleb maksta pool kohatasust ja pere kolmas laps saab lasteaias käia tasuta.

Eralasteaedade ja –hoidude toetused on Tartus seotud munitsipaallasteaedade eelarve mahu ja  kohatasu suurusega.  Kui kohatasu väheneb, siis suurendab linn eralasteasutuste baastoetust. Täiendava toetuse saamiseks ei või eralasteaed lapsevanematelt küsida rohkem õppemaksu kui on munitsipaallasteaias kohatasu.

Volikogu ei toetanud EKRE fraktsiooni esitatud ettepanekut jätta lasteaiatasu seotuks alampalgaga, kuid määrata tasu suuruseks senise 14 protsenti asemel 7 protsenti alampalgast. See tähendaks 2023. aastal linnaeelarve tulude vähenemist 1,7 miljoni euro võrra. Samuti peaks linn sellises mahus kohatasu vähendamisel hüvitama saamata jäänud tulu ka eralasteaedadele suurusjärgus 950 tuhat eurot aastas.

Lasteaiatasu praegusele tasemele jätmine vähendab linna tulusid järgmisel aastal ligi poole miljoni euro võrra.

Lasteaiatasu praegusele tasemele jätmise otsuse poolt hääletas 39, vastu oli 7 volikogu liiget.

Viimased uudised