Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kellukese lasteaia lapsed. Foto: Tartu LV

2021/2022. õppeaastal avab Tartu lasteaed Kelluke mitmekeelse rühma, kuhu on oodatud 2-3-aastased eesti-, vene- ja kakskeelsete perede lapsed. Erinevalt seni Eestis rakendatud kahesuunalisest keelekümblusest eesti ja vene keele baasil kasutatakse Kellukese lasteaias ka inglise keelt.

Kahesuunalise keelekümbluse rühm annab lapsele võimaluse omandada teist keelt loomuliku suhtlemise ja mängulise õppimise olukorras, samal ajal arendades oma emakeelt eakohasel tasemel.

Tartu linnavalitsuse haridusosakonna alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe peab mitmekeelse rühma avamist võimalusterohkeks väljakutseks, mis pakub nii uudset lähenemist keelekümbluse rakendamisel kui suurendab ka Tartu lapsevanemate valikuvõimalust sobiva lasteaiakoha leidmisel.

Kahesuunalise keelekümbluse rühm avatakse Kellukese lasteaias sügisel 2021. Rühmas on kohti kokku 18 lapsele. Taotluse esitamine uude avatavasse mitmekeelsesse rühma toimub lapsevanametele tuttavas  ARNO keskkonnas. Vanemad, kes on varem esitanud munitsipaallasteaia koha taotluse, saavad olemasolevat taotlust muuta, märkides üheks eelistuseks lasteaed Kelluke, õppekeele valikusse – eesti keel. Taotluse esmase esitamise kuupäev sealjuures ei muutu. Taotluste muudatused palutakse lapsevanematel teha enneesimese suure komplekteerimise algust ehk enne 15. märtsi. Vanemad, kes esitavad taotluse esmakordselt, saavad kohe märkida eelistuseks Kellukese lasteaia ja õppekeele valikusse eesti keele.

Annelinna linnaosas asuva Tartu Lasteaia Kelluke osaleb keelekümblusprogrammis alates 2007. aastast. Selle ajaga on lasteaed muutunud edukaks keelekümbluse rakendajaks ja põhimõtete levitajaks ning lasteaia tegevust on tunnustatud keelekümblusprogrammi kvaliteediauhindadega „Keelekümblusasutus 2013” ja „Keelekümblusasutus 2018“.

TÜ Narva kolledži mitmekeelse hariduse keskuse juhataja Anna Golubeva sõnul aitab sellises rühmas käimine kaasa varase mitmekeelsuse ja kultuuritundlikkuse kujunemisele, mis aitab tulevikus lapsel olla palju teadlikum nii enda keele ja kultuuri kui ka teiste keelte ja kultuuride suhtes. „Tartu Kellukese lasteaial on olemas pikaajaline kogemus kvaliteetse keelekümbluse rakendamisel ja kindel visioon sellest, kuidas pakkuda igale lapsele võimalus õppida keeli loomulikult ja huvitavalt.”

Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaare sõnul säilitavad kahesuunalise keelekümbluse rühmas lapsed oma identiteedi ning õpivad samal ajal suhtlema ja mõistma teisest rahvusest lapsi. „Selline suhtlus avardab maailmast arusaamist ning on toeks tulevases elus avatud ja paindlike valikute tegemisel,” sõnas Käosaar.

Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse peaspetsialisti ja alushariduse riikliku õppekava uuendamise töögrupi liikme Maria Jürimäe sõnul näitavad erinevate maade teadusuuringute tulemused, et varases eas omandab laps teise keele hõlpsasti kui see toimub selles keeles igapäevase suhtlemise abil. „Nii sõnavara, hääldus kui ka grammatika omandatakse mängeldes. Oluline on samas tagada emakeele – mõtlemiskeele – eakohane areng. Mitmekeelsus on globaliseeruvas maailmas norm, miks mitte anda oma lapsele arengueelis. Tartu Kellukese lasteaias on selleks võimalus,” ütles Jürimäe.

Kellukese lasteaias tegutseb alates 2014. aastast Lõuna-Eesti piirkonna eesti keele kui teise keele õpetajate metoodikakeskus, pakkudes tuge ja koolitusvõimalusi laste keelelise arengu toetamisel. Metoodikakeskus oli 2019. aastal Haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud tunnustusüritusel haridusteo nominent. 2019. aastast töötab lasteaias haridustehnoloogi juhendamisel Interaktiivne Keele Stuudio, mis loodi koostöös lastevanemate ja lastega, et õppida keeli kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite ning uudsete seadmete abil.

Viimased uudised