Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foro: Ragnar Vutt
Tartu linnavalitsus soovib järgmisena korda teha Emajõe kaldapromenaadi ala Karlova sadama ja Väike-Turu sadama vahel ning tunnistas kaldapromenaadi rekonstrueerimise projekteerimise riigihankel edukaks OÜ Tinter-Projekt pakkumuse kogumaksumusega 173 000 eurot.
Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on Emajõgi on tartlaste jaoks väga oluline ning seetõttu on eesmärgiks seatud ka järjepidev jõekallaste arendamine. „Viimastel aastatel oleme uuendanud Emajõe linnaujula rannaala ning Kaarsilla ja Rahu silla vahelise kaldapealse, järgnevate lõikudena on plaanis töösse võtta Emajõe vabaujula rannaala ning Väike-Turu sadama ja Karlova sadama vaheline kaldapealne. Uue kaldapromenaadi rajamise peamine eesmärk on luua katkematu ja atraktiivne võimalus vahetult jõekaldal liikuda ja seal meeldivas keskkonnas aega veeta,” lisab ta.
Projekteerija ülesandeks on Emajõe kaldapromenaadi ala tehnovõrkude ja eriosade projekteerimine, teedehituslike ja maastikuarhitektuurse osa põhi- ja tööprojektide koostamine ning vajalikud uuringud. Muuhulgas tuleb projekti koostamisel arvestada alal esineva jääkreostusega ning näha ette selle likvideerimine.
Projekteerimisel tuleb lähtuda koostatavast Turu tn 18 krundi ja lähiala detailplaneeringust, kehtivast Sadama, Turu, Väike-Turu tänavate ja Emajõe vahelise ala detailplaneeringust ja arvestada OÜ Kino Maastikuarhitektid poolt koostatud maastikuarhitektuurse eskiisprojektiga. Ehitusprojekti eeldatav valmimise tähtaeg on 2025. aasta oktoobris.

Viimased uudised