Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Enamikes Tartu haridusasutustes toimub 22.–26. jaanuaril ühe- kuni kolmepäevane toetusstreik Eesti Haridustöötajate Liidu korraldatava üldstreigi toetuseks.

Streigi päevad ja ulatus on haridusasutustes erinevad. Tartu Linnavalitsus ja haridusasutuste juhtkond teevad kõik endast oleneva, et lasteaedades oleksid võimalusel valverühmad avatud ja koolides korraldatud arendavad tegevused vähemalt algklasside õpilastele.

Linnavalitsus palub lastevanemate ja õpilaste mõistvat suhtumist, kuna paljude haridusasutuste töö on streigi tõttu piiratud. Enamik linna haridusasutusi on küll avatud, kuid tavapärast (õppe)tegevust streigi ajal ei toimu.

Samuti palub linnavalitsus lapsevanemaid asutuse poolt välja kuulutatud streigi päeval või päevadel lapsi lasteaeda mitte tuua, sest valverühmade avamise võimalus sõltub streigis osalejate arvust konkreetses lasteaias. Lapsevanemad, kes last töötajate streigi ajal lasteaeda ei too, ei pea linna lasteaedades nende päevade eest tasuma kohatasu. Eralasteaedade ja -koolide töökorralduse ning õppemaksu tasumise erisused streigi ajal otsustavad eraharidusasutuste juhtkonnad iseseisvalt.

Täpsem info konkreetse lasteaia või kooli töökorraldusest streigi ajal (sh õppetegevuse toimumine või mittetoimumine, toitlustamise võimalused, valverühma olemasolu jms), edastatakse kõikidele lastevanematele ja õpilastele haridusasutuste infokanalite kaudu.

Toetusstreigi ajad Tartu munitsipaalharidusasutustes

Toetusstreigis osalevad kõik Tartu munitsipaalüldhariduskoolid:

 • 22. jaanuaril streigib kolm munitsipaalkooli (Kesklinna kool, Kivilinna kool ja Pärli kool).
 • 22.–24. jaanuaril streigib 19 munitsipaalkooli: Treffneri gümnaasium, Ilmatsalu põhikool, Miina Härma gümnaasium, Puškini kool, Annelinna gümnaasium, Descartes´i kool, Forseliuse Kool, Hansa kool, Herbert Masingu kool, Jaan Poska gümnaasium, Karlova kool, Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, Maarja kool, Mart Reiniku kool, Raatuse kool, Tamme kool, Täiskasvanute gümnaasium, Variku kool ja Veeriku kool.
 • 22.–24. jaanuaril streigib ka Tartu Rakenduslik Kolledž.

25 munitsipaallasteaiast streigivad erinevatel päevadel kõik lasteaiad:

 • 22. jaanuaril streigib seitse lasteaeda: Maarjamõisa, Meelespea, Tõruke,  Ristikhein, Rukkilill, Tripsik ja Krõll.
 • 22.–24. jaanuaril streigivad lasteaiad Piilupesa ja Kannike.
 • 24. jaanuaril streigivad Helika lasteaed ja Maarja kooli lasteaiarühm.
 • 24.–26. jaanuaril streigib 13 lasteaeda: Rõõmumaa, Karlova, Naerumaa, Tähtvere, Kivike, Klaabumaa, Lotte, Pääsupesa, Poku, Mõmmik, Kelluke, Annike ja Lepatriinu.
 • 25.–26. jaanuaril streigib lasteaed Hellik.

Toetusstreigi ajad era- ja riigiharidusasutustes

Koolid

 • 22. jaanuaril streigivad Kristlik põhikool ja Luterlik Peetri kool.
 • 22.–24. jaanuaril streigivad kolm riigikooli (Tamme gümnaasium, Hiie kool ja Emajõe kool) ning Rahvusvaheline kool, Tartu Erakool, Waldorfgümnaasium.
 • 24. jaanuaril streigib Katoliku hariduskeskus.

Lasteaiad

16 eralasteaiast osalevad streigis seitse maja:

 • 24. jaanuaril streigivad Waldorflasteaed Taevasina, Katoliku HK lasteaed ja Rüblik.
 • 24.–26. jaanuaril streigivad Terake, LõunaTera, RVK lasteaed ja Väike Pauliine.

Enamik erahoide ei osale (va Tartu Montessori lastehoid/Väikeste Teadlaste maja)

Viimased uudised