Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna avati äsja remonditud Rahu 8 hoones 13 korterit lastega peredele sotsiaalmajutusteenuse pakkumiseks.

Teenused on peredele, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks alla 18-aastane laps ja kellel puudub eluruumi kasutamise võimalus ning kes vajab igapäevaelu ja majapidamise korraldamiseks individuaalset nõustamist, juhendamist ning tugiteenuseid.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on tegu tartlaste vajadusi arvestava uuendusliku sotsiaalteenusega, mis pakub peredele ajutist eluaset ning vajaduspõhiseid ja eesmärgipäraseid teenuseid koos perede võimestamisega. „Senini on Tartus sotsiaalmajutusteenust osutatud ainult üksikisikutele ja teenuse pakkuja on olnud Tartu Varjupaik. Peavarju vajavad lapsed ja erandina ka lastega pered on abi saanud Tartu Laste Turvakodust,” selgitas Lees.

Perede kasutusse antakse 13 renoveeritud ja möbleeritud linna omandis olevat korterit, sealhulgas kaheksa ühetoalist ja viis kahetoalist, millest kaks on kohandatud erivajadustega inimestele. Maja on ligipääsetav liikumispuudega inimestele, majas on lift. Korra ja turvalisuse tagamiseks on Rahu 8 II korruse välisuksed kõrvalistele isikutele suletud. Ööpäevaringselt viibib korrusel korrapidaja, kes aitab lahendada majaelanike rahu häirivaid olukordi.

Teenuse osutajaks on linna asutus Tartu Laste Turvakodu. Peredega töötab sotsiaalpedagoog, kes osutab ja korraldab peredele nõustamis- ja tugiteenuseid, sh koostab peredele individuaalse juhtumiplaani koos tegevuskavaga, toetab ja juhendab peresid tegevuskava täitmisel, nõustab aja ja tegevuste planeerimisel, julgustab, motiveerib ja vajadusel juhendab konkreetsete toimingute tegemisel ning kohustuste täitmisel, abistab õiguste teostamisel, korraldab toetavate teenuste saamist, juhtumipõhist koostööd jne.

Teenuse eesmärgiks on saavutada pere iseseisev toimetulek, et pere oleks suuteline tagama endale ise eluruumi kinnisvaraturult, täitma sellega kaasnevaid kohustusi, tasuma eluaseme jm vajalike kulude eest, saama sissetulekut, hoolitsema laste eest ning osalema aktiivselt ühiskonnaelus.

Teenus on peredele tasuta. Peredel on kohustus tasuda eluruumi kasutamisega kaasnevad kõrvalkulud. Muud kulud finantseerib Tartu linn.

Kommentaarid

Viimased uudised