Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

15. märtsil tähistatakse rahvusvahelist tarbijaõiguste päeva, mille keskmes on tänavu tähelepanu juhtimine haavatavate tarbijate kaitsmisele. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) paneb inimestele südamele olla toeks oma eakatele lähedastele, kes on tarbijakaebuste kohaselt agressiivsete müügitaktikate suhtes vastuvõtlikumad.

„Meieni jõuavad järjepidevalt mured ja kaebused tarbijatelt, kelle koju on tulnud müügimees ja kes on survestatud müügitegevuse tagajärjel ostnud tooteid, halvemal juhul sõlminud järelmaksulepingu. Sarnast lähenemist viiakse läbi ka telefoni teel. Eriti puudutavad sellised teemad eakamaid tarbijaid, kes vajavad järelemõtlemisaega ning on võimaliku agressiivse müügitaktika suhtes vastuvõtlikumad. Sageli häbenetakse ja varjatakse hiljem tehtud tehinguid ning ei olda teadlikud, et sellistest lepingutest saab taganeda,” kommenteeris TTJA tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru.

Tavapärasest ärikeskkonnast väljaspool tehtavate tehingutega võib tekkida tarbijale psühholoogiline ostusurve. Kui kaupa/teenust pakutakse telefoni teel, tuleb olla väga tähelepanelik, tutvuda tellimuse tingimustega ja mõista sellega kaasnevaid kohustusi. Sageli nõustutakse pakkumisega, et telefonikõne kiiremini lõpetada. Ka müügitehingutega, mis toimuvad tarbija kodus, mitte kaupluses, vajavad tarbijad enam kaitset.

„Mõlemal juhul – nii telefonitsi kui ka tarbija kodus toimuvate müügitehingute puhul on esmaoluline teada, et tarbija võib öelda „EI“, kui ta pakutavat toodet ei soovi. Samas, isegi kui esmapilgul tundus pakkumine vajalik, võib telefoni teel sõlmitud lepingust taganeda või kodus ostetud kauba tagastada põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Ka järelmaksulepingust võib tarbija taganeda kirjaliku teatega põhjust avaldamata 14 päeva jooksul,” lisas Tammaru.

2023. aastal pöördus TTJA poole abi saamiseks enam kui 21 000 tarbijat, kes soovisid enda õiguste kohta küsida või kellel esines vaidlusi kauplejaga. Tarbijavaidluste komisjonile esitati enam kui 4000 avaldust ning tarbijatele tagasivõidetud summa küündis pea miljoni euroni.

TTJA julgustab tarbijaõiguseid puudutavate küsimuste korral alati ameti poole pöörduma. Konkreetse kaebuse korral kaupleja suhtes tuleks esmalt pöörduda kirjalikult kaebusega ja vastava nõudega kaupleja poole, kes on kohustatud vastama 15 päeva jooksul. Kui kaupleja ei vasta või tarbija ei nõustu saadud vastusega, siis saabesitada avalduse vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjonile. Avalduse esitamine on tasuta ja komisjoni töökeel on eesti keel. Avaldus lahendatakse üldjuhul kolme kuu jooksul.

Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on menetleda vaid neid vaidlusi, mille osapooleks olev kaupleja on registreeritud Eestis või omab Eestis filiaali. Piiriüleste vaidluste ehk mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis asuva kaupleja seotud kaebusega saab tarbija siiski TTJA poole pöörduda, nimelt asub ameti koosseisus spetsiaalne piiriüleseid kaebusi lahendav üksus – EL tarbija nõustamiskeskus (www.ecc.ee).

Üleilmse tarbijaõiguste päeva tähistamine sai alguse 15. märtsil 1962. aastal, kui Ameerika Ühendriikide president J. F. Kennedy sõnastas avalikult tarbijate põhiõigused, pannes aluse tarbijakaitsealasele seadusandlusele. Eesti tarbijate põhiõigused on kirjas tarbijakaitseseaduses.

Tutvu ka meelespeadega:

Meelespea tarbijale – ostud tarbija kodus

Meelespea tarbijale – telefonimüük

Viimased uudised