Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise meetme kaks viimast taotlusvooru on avatud ja sinna oodatakse tegutsevate kompetentsikeskuste põhitegevuste projekte ning koostööprojekte ettevõtjatega. 

„Fookuses on valdkonna arengut toetavad teadus- ja arendustegevused, rakendusuuringute läbiviimine ja kompetentsikeskuste rahvusvahelistumise toetamine. Samuti toetame koostööd regionaalsete ettevõtjatega, et uudsetele toodetele innovaatilisi lahendusi välja töötada,“ selgitas riigihalduse minister Jaak Aab meetme suunitlust.

Projektide tegevus keskendub teadmise ja pädevuse omandamisele, kogumisele ja jagamisele. Ettevõtetega tehakse koostööd tootearenduses ja seeläbi aidatakse ettevõtjatel oma tooteid arendada. Samuti toetatakse projektidega kompetentsikeskuste rahvusvahelist koostööd ning tegevuste tutvustamist laiemalt. Põhjendatud juhtudel võib anda toetust ka kompetentsikeskuse majanduslikult vajaliku taristu arendamiseks ja teadus- ning arendusprojektide elluviimiseks.

Meedet rakendab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ja taotlusi saab esitada alates 1. juulist.

„Toetatavate projektide eesmärgiks on kompetentsikeskuse tegevusvaldkonnas teadmiste ning oskuste kogumine, arendamine ja selle levitamine ning seeläbi ettevõtluse arendamine ning kasu loomine nii valdkonna ettevõtjatele kui ka kogu piirkonna majandusarengule tervikuna,“ ütles RTK ettevõtlus- ja külastuskeskkonna arendamise talituse arenduskonsultant Saskia Piibor.

Põhitegevuste taotlusvoor on avatud kuni 2019. aasta 11. septembrini ja koostööprojektide voor ettevõtjatega on avatud kuni 2021. aasta 22. veebruarini.

„Kahe viimase taotlusvooru eelarve on kokku ligi 5,5 miljonit eurot, millest 4,1 miljoni euroga toetatakse tegutsevate kompetentsikeskuste põhitegevuste projekte ja 1,4 miljoni euroga koostööprojekte ettevõtjatega,“ ütles minister Aab.

Maksimaalne toetuse summa põhitegevuste taotlusvoorus taotleja kohta on 860 000 eurot ja maksimaalne toetus määr on 80 protsenti. Koostööprojektide maksimaalne toetuse summa taotleja kohta on 300 000 eurot, minimaalne toetus projekti kohta on 100 000 eurot ja maksimaalne toetuse määr on 85 protsenti. Projektide kulude abikõlblikkuse lõppkuupäevaks on 2023. aasta 31. august.

Meetme tegevuse „Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine“ toetuse maht käesoleval struktuurivahendite perioodil on kokku ligi 9,5 miljonit eurot, millest kahes viimases taotlusvoorus toetatakse projekte ligi 5,5 miljoni euroga ja mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondi meetmest „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ Eesti regionaalarengu toetuseks.

Kokku on Eestis viis kompetentsikeskust: väikelaevaehituse kompetentsikeskus (Kuressaares), põlevkivi kompetentsikeskus (Kohtla-Järvel), tervisedenduse ja taastusravi kompetentsikeskus (Haapsalus), teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus PlantValor (Pollis) ning puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER.

Viimased uudised