Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tänasest saavad Ukrainast saabunud õpilased esitada avaldusi Vabaduse Kooli õppima asumiseks. Kool võtab vastu kuni 800 õpilast 7.-12. klassis ning vastuvõtu dokumente saab juunis esitada teisipäeviti ja kolmapäeviti kooli nõustamistoas aadressil Tõnismägi 14.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põld sõnas, et pealinnal on juba väga suur koormus õpilastele koolikohtade leidmisel ning tänaseks on Tallinnas ligi paar tuhat last, kes pole veel haridusasutustesse jõudnud. „Kokkuleppel Tallinnaga loome eraldi õppekoha ukraina lastele, kuhu ootame 7.-12. klassi õpilasi. Vabaduse Kooli 7.-9. klassi õpilastele mõeldud 300 kohta peaks katma ära pool Tallinna linna kohtade vajadusest,” selgitab Põld ning lisab: “Kõik ukraina lapsed peaksid saama võimaluse liituda eestikeelse või keelekümblusmetoodikat kasutava kooliga.”

Vabaduse Kooli õppedirektor Olga Selištševa sõnul on kooli peamine eesmärk tagada koolikoht eesti õppekeelega koolis neile Ukraina sõjapõgenikest noortele, kel koolikoht veel puudub. „Vabaduse Kool toetab Ukraina noorte lõimumist Eesti ühiskonda ning samas võimaldab säilitada nende rahvusliku identiteedi. Meie koolis on turvaline õppekeskkond, mis toetab iga õpilase arengut,” sõnas Selištševa.

Dokumentide esitamine kooli algab 1. juunist kooli nõustamistoas aadressil Tõnismägi 14, Tallinn. Nõustamistuba on avatud ja dokumente saab esitada juunis järgmiselt:

 • 1.06 kell 10-18
 • 7.-8.06 kell 10-18
 • 14.-15.06 kell 10-18
 • 21.-22.06 kell 10-18
 • 28.-29.06 kell 10-18

Juulikuised vastuvõtuajad avaldatakse hiljemalt 22. juunil kooli Facebooki lehel.

Kooli vastuvõtu avalduse esitamisel tuleb dokumentide olemasolul kaasa võtta:

 • ajutise kaitse saamist tõendav dokument;
 • lapse või noore isikut tõendav dokument;
 • vanema/eestkostja isikut tõendav dokument, kui sisseastuja on alaealine;
 • lapse või noore klassitunnistus;
 • lapse või noore põhihariduse omandamist tõendav dokument, kui põhiharidus on omandatud;
 • väljavõte lapse või noore tervisekaardist.

Samuti jagatakse nõustamistoas teavet teiste õppevõimaluste kohta alushariduses, üldhariduse ja kutseõppe tasemel ning pakutakse noortele tuge tööalaste valikute tegemisel.

Kooli vastuvõtuga seotud küsimustes palume pöörduda e-posti aadressil kool@vabaduse.edu.ee. Esmaspäeval, neljapäeval ja reedel kell 13-17 on võimalik helistada nõustamistoa telefoninumbrile 735 0575.

Ukraina sõjapõgenikele suunatud Vabaduse Kool alustab tegevust käesoleva aasta septembrist Tallinnas. Koolis toimub õppetöö eesti riikliku õppekava järgi keelekümblusmeetodil vähemalt 60% ulatuses eesti keeles.

Viimased uudised