Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Siseministeerium tuletab meelde, et valija kantakse valijate nimekirja 10. mail rahvastikuregistris olevate andmete alusel. Eestis elavatel teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikel on täna viimane võimalus esitada taotlus, kui nad soovivad hääletada Eesti kandidaatide poolt.

Tänavuste Euroopa Parlamendi valimiste eel on siin elavatel teiste EL riikide kodanikel esimest korda võimalik esitada Eesti valijate nimekirja kandmise taotlus e-rahvastikuregistris. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas avaldas heameelt, et seda võimalust on aktiivselt kasutatud. „Siin elavad Euroopa Liidu kodanikud on taotluste esitamisel eelistanud e-teenust  – praeguse seisuga on selle kaudu esitatud 425 taotlusest 415. See näitab, et uus e-rahvastikuregistri teenus on kasutajatele mugav ja hästi tööle läinud,” ütles Pungas. Varem sai taotlusi esitada vaid posti või e-kirja teel.

Euroopa Parlamendi valijad kantakse valijate nimekirja 10. mail rahvastikuregistris olevate andmete alusel. Hääleõiguslike isikuid, kellel rahvastikuregistris elukohaandmed puuduvad, valijate nimekirja ei kanta ja neil pole võimalik valimistel osaleda. Nad lisatakse valijate nimekirja juhul, kui nad rahvastikuregistris elukoha lisavad. Muutunud või puuduvaid elukohaandmeid saab kõige mugavamalt ja kiiremini märkida portaalis rahvastikuregister.ee. Elukohateate võib esitada ka elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele kohapeal.

Rahvastikuregistrisse kantud e-posti aadressile saadab Siseministeerium valimiste teabelehe, kus on kirjas üldine info hääletamisõiguse kohta ja hääletamisruumide asukohad valija elukohajärgses omavalitsuses või Tallinna linnaosas. Valimiste teabelehed saadab Siseministeerium valijatele maikuu lõpuks. Valdav osa teabelehti saadetakse e-kirja teel. Vaid juhul kui valija pole rahvastikuregistris oma e-posti aadressi märkinud, saab ta teabelehe paberkirjaga registris märgitud aadressil.

Euroopa Parlamendi valimistel saavad Eesti kandidaatide poolt oma hääle anda valimispäevaks 18-aastaseks saanud Eesti kodanikud. Samuti saavad siin hääletada Eestis elavad teiste Euroopa Liidu kodanikud, kui nad on Eestis hääletamiseks taotluse esitanud. Kui Eesti kodanik elab püsivalt teises Euroopa Liidu liikmesriigis ja ta on esitanud taotluse hääletada elukohariigi kandidaatide poolt, siis ta enam Eesti kandidaatide poolt hääletada ei saa.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad pühapäeval, 9. juunil. Valimisnädal algab esmaspäeval, 3. juunil ja kuni laupäevani on võimalik nii eel- kui e-hääletada. Pühapäevasel valimispäeval saab hääletada ainult pabersedeliga.

Viimased uudised