Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

riigieksamid

Täna, 25.  mail toimub matemaatika riigieksam, kuhu registreerus 8222 eksaminandi. Eksaminand võis valida kitsa või laia matemaatikakursuse eksami vahel. Kitsa matemaatikakursuse eksami valis 3926 ja laia matemaatikakursuse eksami 4296 õpilast.

Gümnaasiumiastmes on võimalik õppida kas kitsast (8 kursust) või laia (14 kursust)  matemaatikakursust. Kitsast matemaatikakursust õppinu võis valida laia matemaatikakursuse eksami ja vastupidi.

Eksamitöid hinnatakse skaalal 0-100 punkti. Eksami sooritamise tingimused on kõigile eksaminandidele ühesugused ja eksam loetakse sooritatuks, kui eksaminand on saanud eksamil vähemalt ühe punkti.

Matemaatika riigieksam lõpetab enamuse abiturientide sellekevadise eksamiperioodi. Mai lõpus ja juunis toimuvad veel lisaeksamid neile, kes mõjuvatel põhjustel ei saanud põhieksamitel osaleda. Eksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 20. juuniks infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ ja riigiportaalis www.eesti.ee.

Lisainfo riigieksamite kohta on leitav www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid.

Riigieksameid korraldab sihtasutus Innove. Innove on hariduse kompetentsikeskus Eestis, mis edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.

Viimased uudised