Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

sundliitmine

Täna, 18. aprillil toimub Kagu-Eesti Innovatsioonikeskuses KEIK Võru maakonna arengustrateegia avaüritus. Avaürituse korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus, kelle eestvedamisel valmib selle aasta lõpuks Võru maakonna uus arengustrateegia.

Maakonna arengustrateegia uuendamine on seotud halduskorralduse ja maakonna piiride muutusega, mistõttu on vajalik arengustrateegia ülevaatamine ja ajakohastamine. Tegemist on selleaastase suurima ühise üle-maakondliku väljakutsega, millesse on kaasatud kohalikud omavalitsused, ettevõtjad, avaliku sektori, vabaühenduste ja kogukondade esindajad.

Arengustrateegia on aluseks maakonna arengu ühisel suunamisel, ühiselt tehtavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel, investeeringuteks toetuse taotlemisel ning ühiste ülesannete täitmisel.

Arengustrateegia avaüritusel antakse ülevaade arengustrateegia ning arengustrateegiaga seotud tervise ja heaoluprofiili koostamise vajadusest, protsessist ja ajakavast. Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsent Garri Raagma teeb ettekande võrokeste ja setode ummamuudu olemise õnnistusest ja raskustest. Piirkonna tuntud inimesed Vello Saar, Aigar Piho, Tarmo Tagamets, Ave-Liis Kivest arutlevad võrokeseks ja setoks olemise eripära parema ärakasutamise üle, milliseid eeliseid annab kultuuriline mitmekesisus ning kuidas sellest meile rohkem kasu lõigata. Samuti tõstatatakse küsimus, mida teistmoodi teha, et kardinaalselt muuta olukorda, kus elanikkond väheneb, noored liiguvad maakonnast ära ning mureks on madal palgatase ja tööhõive.

Töörühmades vaadatakse üle praeguse maakonna arengustrateegia viis teemavaldkonda: majandus, haridus, kultuur ja eripära, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kaasav kogukond ning oodatakse osalejatelt uusi ideid tegevusteks ja arengukiirenditeks.

„Kohalike omavalitsuste ühinemisel on muutunud nii maakonna piirid kui ka halduskorraldus, seega vajab uuendamist ka maakonna arengustrateegia. Oluline roll maakonna arengus on ka ettevõtlikel inimestel ja ettevõtjatel, seepärast oleme avaürituse toimumiskohaks valinud Kagu-Eesti Innovatsioonikeskuse KEIK,  mis panustab ettevõtluse arengusse ning on koduks rohkem kui 100 Võrumaa ettevõttele,“ sõnas arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.

Arengustrateegia avaüritust on võimalik otseülekande vahendusel jälgida vorumaa.ee lehel ja Võrumaa Arenduskeskuse Facebookis.

Viimased uudised