Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna, 12. mail tähistatakse rahvusvahelist õdede päeva. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas 2020. aasta õdede ja ämmaemandate aastaks, et juhtida tähelepanu õdede puudusele tervishoius. Eriti teravalt tõi õdede olulisuse esile praegune COVID-19 pandeemia, kus meie peamistest eesliinitöötajatest – õdedest on puudus nii tervishoiu- kui hoolekandeasutustes.

Kuidas õdede roll ja vastutus tervishoius ja hoolekandes on ajas järjest kasvanud ning milliseid ootusi pannakse õdedele tulevikuks, kirjutavad sotsiaalministeeriumi blogis tervisesüsteemi arendamise osakonna peaspetsialist Mare Toompuu ja nõunik Ulla Raid.

Eesti inimesed vajavad kvaliteetseid inimkeskseid tervishoiuteenuseid, mida osutavad oma ala parimad spetsialistid ja see vajadus aina suureneb. Oskame abivajajaid aidata ning inimeste ootused suurenevad, et pikemalt elatud elu oleks ka kvaliteetsem ja täisväärtuslikum. Varasem teenuskeskne lähenemine on asendumas inimkeskse lähenemisega, mis rõhutab, et oma töös tuleks näha eelkõige inimest koos tema eripärade ja vajadustega, mitte ainult diagnoosi.

Kõige selle jaoks ei piisa vaid funktsionaalsetest hoonetest, tipptehnoloogiast, digilahendustest ja arstidest, kui meil ei ole piisavalt õdesid, kes aitavad kogu tervishoiusüsteemi terviklikult töös ja toimivana hoida. Kui praktiseerivate arstide arv on Eestis ligilähedane OECD keskmisega (3,5 arsti 1 000 inimese kohta), siis õdesid on oluliselt vähem (6,2 õde 1 000 inimese kohta).

Õdede töö- ja vastusvaldkond laieneb

Õdede töö on pidevas arengus nii meil kui mujal. Inimeste tervisevajadused muutuvad ja terviseharitus paraneb, sellega koos suureneb õdede tegevus- ja vastutusvaldkond tervisesüsteemis. Õed on alati patsiendi kõrval ja käeulatuses. Nad on esimesed, kes märkavad, aitavad, jälgivad, ennetavad, nõustavad ja toetavad nii patsienti kui ka tema lähedasi.

Perearstikeskuses on õed asendamatud ja tänu neile saab mõnigi tervisemure kiirelt lahendatud ilma, et tingimata oleks vaja perearsti poole pöörduda. Pereõdedel on piiratud mahus retseptide ja abivahendite väljastamise õigus ning lisandumas on ka töövõimetuslehtede avamise õigus. Samuti on piiratud mahus retseptide väljastamise õigus lisandumas eriõdedele. Aastaid tagasi on alustanud tööd koduõed, kes aitavad abivajajaid kodudes ja on oluliseks ühenduslüliks pere- või raviarsti ning abivajaja vahel. Koolides töötavad õed jälgivad õpilase tervist ja õdede kasvavat rolli nähakse ka töötervishoius. Üha enam õdesid on vaja vaimse tervise edendamisel ja krooniliste haigustega patsientide nõustamisel.

Hooldekodudes on samuti vaja hoolealuste tervise eest hoolitsemisel õde, alates sellest aastast rahastab haigekassa kindlalt sihitatuna õendusabi hooldekodudes.  Kui 2012. aastal tegid õed 836 283 iseseisvat vastuvõttu, siis 2019. aastal juba üle 2,7 miljoni iseseisva vastuvõtu.

Õdede ettevalmistus on aina põhjalikum

Vaieldamatult on meie õed haritud ja hinnatud ning valmis võtma senisest veelgi rohkem vastutust. Sel aastal lõpetasid tervishoiu kõrgkooli esimesed eriõed – terviseteaduste magistrid – suunanäitajad, kes töötavad tunnustatud erialaekspertidena ning on oodatud eest vedama valdkondade ülest arendustööd tõhusama ja inimkesksema tervishoiuteenuse nimel.

Õed on kaasatud ka tervishoiuteenuste arendamise protsessi ja erinevate digilahenduste väljatöötamisse, et need oleksid lihtsad ja kasutajasõbralikud.

Õdesid on tervishoius jätkuvalt puudu

Nii nagu iga kriis toob välja valdkonna kitsaskohad, nii on ka praegune COVID-19 pandeemia tõstnud teravalt esile õdede puuduse nii tervishoius kui hoolekandeasutustes. Seepärast töötame jätkuvalt selle nimel, et saaksime koolitada juurde senisest rohkem õdesid.

2016. aasta lõpus sõlmisid ministeeriumid, kõrgkoolid, tööandjate ja erialaühendused konsensusleppe õdede ja ämmaemandate õppekohtade arvu suurendamiseks ja õdede praktikavõimaluste parandamiseks. Täna oleme konsensuslepet uuendamas. Ka 2015. aastal algatatud projekt „Õed tagasi tervishoidu“ on üks samm edasi, et õdede näol nii vajalikku inimressurssi tervishoidu juurde saada. Selle projektiga soovime kindlasti jätkata ka tulevikus.

Täna, 12. mail tähistataval rahvusvahelisel õdede päeval täname kõiki õdesid ja ämmaemandaid, kes teevad oma tööd suure pühendumusega!

Õenduse rajaja ja esimese õdede kooli asutaja Florence Nightingale’i mälestuseks tähistatakse juba alates 1965. aastast igal aastal 12. mail rahvusvahelist õdede päeva. Maailma terviseorganisatsioon on kuulutanud 2020. aasta õdede ja ämmaemandate aastaks, et juhtida tähelepanu õdede puudusele kogu maailmas.

Viimased uudised