Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe aastaraamat annab ülevaate nii kaitseväe arengutest kui ka siinse regiooni julgeolekuolukorrast, sealhulgas Venemaa sõjalistest arengutest ja infooperatsioonidest.

Eesti kaitsevägi arenes 2018. aastal plaanide kohaselt, rõhutab sissejuhatuses kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem. Õppus Siil 2018 näitas oma suuruses ja organiseerituses märkimisväärset sõjalist võimet. 2019. aasta arenguhüppeks saab põhjadiviisi staabi loomine.

Luurekeskus tutvustab aastaraamatus Venemaaga seotud julgeolekupoliitilisi ja sõjalisi arenguid, sealhulgas infooperatsioone, mille eesmärgiks on nii-öelda  Pax Russica kontseptsiooni järgi muuta endisi NSV Liidu vabariike Venemaa vasallriikideks. Kirjeldatakse ka Venemaa kaitsekulutusi ja relvahankeid.

Aastaraamat võtab kokku ka julgeoleku tagamise peamised ülesanded, taustakontrolli, riigisaladuse kaitse, teabejulgeoleku, julgeolekuala kaitse ja personali julgeoleku kaitseväes.

Kolonel Giles Harris teeb ülevaate 2018. aasta eelpaigutatud liitlaste kontingendist. Britid olid meeldivalt üllatunud nii kuuma suve kui ka korraliku talve üle, mis panid nende sõdurioskused tõsiselt proovile. Oma kogemused panid kirja ka taanlased, kes võtsid Tapat ümbritsevast maastikust maksimumi ja suudavad nüüd oluliselt kiiremini reageerida ka soistes ja tihedates metsades.

Kolonelleitnant Antti Viljaste kirjeldab NATO kirdediviisi loomise käiku Poolas. Kolonelleitnant Veikko Kannel võtab kokku küberväejuhatuse asutamisele järgnenud kuus kuud. Küberväejuhatus pole pesamuna, vaid üks kaitseväe tugisammas. Major Kristjan Karist kirjeldab Eesti kontingendi kogemusi välismissioonilt Malis. Major Kristjan Leimann räägib aga samasugustest kogemustest viimaselt missioonilt Liibanonis.

Riigi kaitseinvesteeringute keskus teeb ülevaate mullu otsustavasse järku jõudnud kaitseväele olulistest relvahangetest. Vabaturupõhiste hangetega kohanemine eeldab kõrgendatud täpsust ja nõudlikkust.

Oma hinnangu suurõppusele Siil annavad nii kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sirel kui ka kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili. Lisaks võtab oma kogemused Siilil kokku ka politsei- ja piirivalveamet. Major Indek Olveti kirjeldab lahingumeditsiini väljaõpet ja selle olulisust relvakonfliktide puhul.

Oma möödunud aasta võtab kokku ka Eesti kaitsetööstuse liit, nähes end ennekõike eksporditööstusena, kes pakub ka täiendavat kaitsevõimet meie ühiskonnale.

Aastaraamat: https://issuu.com/kaitsevagi/docs/ekvaastaraamat18

Kommentaarid

Viimased uudised