Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Täna algab Tallinnas NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse (CCDCOE) korraldatav iga-aastane rahvusvaheline küberkaitseõppus Locked Shields. Kahe päeva jooksul harjutab ligi 2000 eksperti 32 riigist IT-süsteemide ja julgeoleku tagamiseks kriitiliste infrastruktuuride kaitsmist ulatusliku küberrünnaku korral. Meeskonnad treenivad taktilise ja strateegilise tasandi koostööd ning juhtimisahela toimimist kriisiolukorras, kus arvukate küber-füüsiliste süsteemide kaitsmise kõrval lahendatakse ka õigusloome küsimusi ja reageeritakse infooperatsioonidele.  

Õppuse stsenaariumit kirjutades on korraldajad lähtunud tänasest julgeolekuolukorrast, kus küberturvalisusel on aina kriitilisem roll ühiskonna toimepidevuse ja julgeoleku tagamisel. Õppuse suur eesmärk on pakkuda võimalust harjutada koostööd nii tsiviil- kui militaarüksuste, aga ka avaliku ja erasektori vahel, sest ulatusliku küberrünnaku korral peavad need taktikalise ja strateegilise tasandi otsustajad koos tegutsema. 

Õppuse juhi Carry Kanguri sõnul osaleb tänavusel õppusel eri rollides enam kui 2000 eksperti 32 riigist. „Ka tänavu on õppuse suurem fookus küber-füüsilistel süsteemidel, millest sõltub elutähtsate teenuste toimimine. Õppusel mängitakse läbi kübersõda väljamõeldud riigis, kus rünnatakse elektrivarustus- ja õhutõrjesüsteeme, veepuhastusjaama, aga esmakordselt ka näiteks keskpanga finantsreservide ja tehingute haldussüsteemi. Kriitilise infrastruktuuri osana on sel aastal toodud mängu ka 5G tehnoloogial põhinev eraldiseisev mobiilsideplatvorm, et harjutada tulevikus eesootavateks tehnoloogilisteks väljakutseteks,“ ütles Kangur. 

NATO Küberkaitsekoostöö keskuse ülema, kolonel Jaak Tarieni sõnul on Locked Shieldsi korraldamine suur vastutus. „Keskuse liikmesriikide tipptasemel küberkaitsemeeskondadele on Locked Shields aasta olulisim õppus. Õigustatult eeldatakse, et aastast aastasse nihutab Locked Shields piire ja pakub aina enam uusi väljakutseid. Kui meie liikmesriigid saadavad õppusele oma parimad, anname endast parima, et mitte pettumust valmistada,“ lisab kolonel Tarien.

Õppuse osalejate ülesandeks on reaalajas tõrjuda arvukaid riigi kaitsevõime seisukohast oluliste süsteemide vastu suunatud küberründeid, mis ei toimu isoleeritult ning millel on laiem ühiskondlik, aga ka geopoliitiline mõju. Õppuse mänguvõrgus on rohkem kui 5500 virtuaalset süsteemi ja reaalajas viiakse läbi üle 8000 rünnaku. Meeskonnad kaitsevad mitmeid IT süsteeme, kirjutavad situatsiooniraporteid, lahendavad strateegilisi ülesandeid ja õigusküsimusi, viivad läbi digiekspertiise ning reageerivad infooperatsioonidele ja vastavad meediapäringutele.  

2022. aastal korraldab NATO Küberkaitsekoostöö Keskus õppust seni suurima partnerite ringiga üle maailma. Lisaks keskuse liikmesriikidele panustavad õppuse õnnestumisse NATO, Kaitseministeerium, Kaitsevägi, Sihtasutus CR14, Siemens, TalTech, Clarified Security ja Arctic Security. Väga olulise panuse on andnud ka Microsoft, the Financial Service Information Sharing and Analysis Center (FS ISAC), SpaceIT ja Fortinet. 

Viimased uudised