Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: HaSt/ Vikipeedia

Tallinna lennujaamas toimub täna, 5. juunil kell 12.30–15.00 lennureisija õiguste teemaline teavitusüritus, kus kõik huvilised saavad teemakohast nõu ja infomaterjale. Samal ajal on ajakirjanikel võimalik intervjuusid teha. Teabeüritus toimub reisiterminali avatud alal, lennule registreerimise laudade juures.

Ürituse peamine eesmärk on äratada reisijates huvi oma õiguste ja kohustuste vastu, anda teavet, kelle poole vajadusel nõu ja abi saamiseks pöörduda. Reisijatel, kes tunnevad oma õigusi, on probleemsituatsioonis võimalik teadlikult ning tulemuslikult tegutseda.

„Praktika näitab, et lennureisijad ei ole tihti oma õigustest teadlikud. Olukorra paranemisele soovime omalt poolt kaasa aidata eelkõige teadlikkuse tõstmisega, mis võimaldaks reisijatel probleemide tekkimisel need edukalt lahendada,” märgib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juurde kuuluva EL tarbija nõustamisekeskuse juht Heldin Malmet.

2024. aastal on piiriüleste reisimist puudutavate tarbijavaidluste peamised põhjused lennu tühistamise või pikaajalise hilinemise korral reisijatele hüvitise maksmisest keeldumine. Tarbijate kaebustest nähtub, et sageli ei täida lennufirmad reisijate ees ka hoolitsuskohustust ning reisijaid ei teavitata EL-i määrusest tulenevatest õigustest. Probleeme esineb ka pagasi hilinemise või kadumisega, mille korral on oluline meeles pidada, et esimese sammuna on vaja juhtunu kohta koostada raport lennujaama pagasiletis või lennuvedaja kodulehel.

Teavitusüritust korraldab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ja selle koosseisu kuuluv EL-i tarbija nõustamiskeskus. Keskus lahendab piiriüleseid tarbijakaebusi, millest arvestatava osa moodustavad just lennureisija õigustega seotud juhtumid.

Viimased uudised