Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega kehtestatakse töölepingu seaduse alusel kuni viie tööpäevane tasustatud hoolduspuhkus töötajale, kes on täisealise sügava puudega inimese lähedane või talle kohaliku omavalitsuse poolt määratud hooldaja. 

Hoolduspuhkuse eesmärk on anda töötajale täiendavat vaba aega sügava puudega lähedase hooldamiseks või hooldamise korraldamiseks. 

„Sügava puudega inimesed on kõige suurema abi- ja hooldusvajadusega sihtrühm. Juba praegu on töölepingu seaduse kohaselt puudega laste vanematel, eestkostjal või hooldajal võimalus saada lisapuhkepäevi selleks, et tegeleda lapse erivajadustega,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

„Edaspidi võimaldab riik tasustatud puhkusepäevi ka täisealise sügava puudega inimese lähedastele, mida saab kasutada näiteks sügava puudega inimesega arsti juures käimiseks, hooldamise korraldamiseks või lihtsalt vaba aja veetmiseks. See aitab jagada hoolduskoormust sügava puudega inimeste lähedaste vahel ning annab ka igapäevasele hooldajale rohkem vaba aega.“

Töötajal on puhkusele õigus, kui ta on sügava puudega täisealise vanem, vanavanem, õde, vend, laps või lapselaps, abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses, eestkostja või talle kohaliku omavalitsuse poolt määratud hooldaja.

Viie tööpäeva pikkust hoolduspuhkust võib kasutada ühes osas või eraldi päevade kaupa kalendriaasta jooksul. Puhkust hakatakse hüvitama töötasu alammäära alusel. Hoolduspuhkuse taotlemisele, selle arvutamisele, maksmisele ja hüvitamisele kohaldatakse sarnaseid põhimõtteid tasustatud lapsepuhkuse taotlemise, arvutamise, maksmise ning hüvitamisega.

Töötaja taotleb hoolduspuhkust tööandjalt. Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu suuruse arvutab ja maksab töötajale välja tööandja, kes peab hüvitatava summa riigieelarvest ülekandmiseks esitama taotluse sotsiaalkindlustusametile. 

14. septembril 2017 otsustas valitsus hoolduskoormuse vähendamise esmaste abinõude raames kiita heaks tasustatud hoolduspuhkuse kehtestamine sügava puudega inimese töötavale lähedasele.

Muudatuse planeeritav jõustumise aeg on 1. juuli 2018. 

Viimased uudised