Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Haiglate erakorralise meditsiini vastuvõttu pöördus 2022. aastal kokku 492 300 inimest ehk keskmiselt 1349 inimest ööpäevas (aasta varem 1202). Võrreldes eelneva aastaga on erakorralisse vastuvõttu pöördunud inimeste arv kasvanud 12 protsenti, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud andmetest.

Erakorralise meditsiini vastuvõttu pöördunud inimeste arv vähenes 2020. aastal märgatavalt just riigis kehtinud eriolukorra tõttu ning jõudis 2022. aastal taas koroonapandeemia eelse tasemeni. Aastal 2022 vajas erakorralist meditsiiniabi ligi 100 000 kuni 14-aastast last ja ligi 400 000 vähemalt 15-aastast inimest. Nende arv on aastaga kasvanud vastavalt 31 ja 8 protsenti.

Aasta varasemaga võrreldes on muutust näha just ise erakorralise meditsiini osakonda ja vastuvõtutuppa pöördunud inimeste arvus, mis kasvas aastaga 17 protsenti. „Haiglate andmetel on erakorralise meditsiini vastuvõtus taastunud COVID-19 eelne tavaolukord,“ selgitas TAI analüütik Gettrin Kivisild.

Sarnaselt varasemate aastatega on erakorralise meditsiini vastuvõttu saabunud inimestest 73 protsenti ise pöördunud või siis lähedaste poolt kohale toimetatud, 21 protsenti toodud kiirabiga, 4 protsenti suunatud teistest raviasutustest ning vaid väike osa (2%) patsientidest pöördus erakorralise meditsiini vastuvõttu muul viisil – kas politsei saatel või tagasikutsel, näiteks juhul, kui patsiendi seisund halvenes või ta vajas korduvat protseduuri.

Suur osa ehk 88 protsenti kuni 14-aastastest erakorralise meditsiini vastuvõttu saabunud lastest toimetati kohale lähedaste poolt, vaid 10 protsenti toodi kiirabiga. Vähemalt 15-aastaste erakorralise meditsiini vastuvõttu saabunud inimeste seas oli noorematega võrreldes ise pöördunute osatähtsus väiksem ning kiirabiga toodi rohkem – vastavalt 69 ja 24 protsenti.

Sarnaselt varasemate aastatega suunati ka 2022. aastal enamik erakorralise meditsiini vastuvõttu saabunud inimestest peale esmase abi osutamist kodusele ravile ning 17 protsenti edasisele haiglaravile.

Erakorralise meditsiini statistika on kättesaadav TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Andmebaasis on avaldatud ka erakorralise meditsiini andmed haiglavõrgu arengukava haiglate kaupa.

Viimased uudised