Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Allikas: mälestiste register

Kuni 31. oktoobrini saavad Muinsuskaitseametist restaureerimistoetust taotleda omandireformi käigus tagastatud ehitismälestiste omanikud, valdajad või nende õigusjärglased. Eesmärk on toetada mahukamaid töid, maksimaalne toetuse summa on 200 000 eurot.

„Taotlusvooru siht on Nõukogude Liidu okupatsiooni perioodil sundvõõrandatud kultuurimälestiste säilitamine ja korrastamine, et kompenseerida omanikele vahepealset perioodi, mil nad ei saanud oma vara heaperemehelikult hooldada. Taotlusvooru eelarve tuleb erastamisest laekuvast rahast,” ütles Muinsuskaitseameti õigusosakonna juhataja Kristo-Taavi Ruus.

„Sealjuures on oluline fakt, et ehitismälestis on omandireformi käigus tagastatud õigusjärgsele omanikule, kuid taotlusvoorust toetuse taotleja ei pea olema see omanik, kellele hoone tagastati. Küll aga peab ta tõestama, et tema omandis olev ehitismälestis on tagastatud omandireformi käigus,” täpsustas Ruus.

Toetust saab küsida ehitismälestiste konserveerimiseks, restaureerimiseks, remondiks ja taastamiseks. Toetuse minimaalne summa on 50 000 eurot ja maksimaalne summa on 200 000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal tööde kogumaksumusest ja abikõlblikest kuludest saab olla sõltuvalt taotlejast 50%-90%. Toetused eraldatakse 2024. aasta esimesel poolel ja toetusi on võimalik kasutada kuni 2025. aasta lõpuni.

2023. aasta taotlusvoorus rahuldati kõik nõuetele vastavad taotlused, taotlusvooru kogumaht oli 3 miljonit eurot.

Taotlusi on võimalik esitada läbi kultuurimälestiste registri ning taotlusele peab olema lisatud vähemalt kaks kehtivat ja võrreldavat hinnapakkumist. Taotluste esitamise tähtaeg on 31.10.2023 kell 23:59.

Kust ja kuidas leida tõendeid tagastamise kohta, mida taotlusele lisada, leiate siit.

Omandireformi reservfondi taotlusvoorust ja tingimustest lähemalt saate lugeda siit.

Viimased uudised