Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

võrgutasu

Taastuvatest allikatest pärinevat elektrienergiat toodeti möödunud aastal Eestis kuus protsenti vähem kui 2015. aastal ning selle osakaal kogutarbimises langes 15,1 protsendile.

Möödunud aasta taastuvenergia kogutoodangust andsid biomass, biogaas ja jäätmed 55,6 protsenti, tuuleenergia 41,7 protsenti, teatas Elering.

Tuuleenergia toodang kahanes aastaga 15 protsenti. Sel aastal erinevalt eelmisest aastast ei täitunud elektrituruseaduses ette nähtud toetatavale tuuleenergiale seatud toetuspiir – 600 gigavatt-tundi kalendriaastas.

Suurimat kasvu näitas 2015. aastaga võrreldes jätkuvalt päikeseenergia, mille tootmismaht kahekordistus.

Kokku maksti 2016 aastal taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi 69 miljoni euro ulatuses. Toetuste kogusumma kahanes eelmisel aastal kolme miljoni euro võrra eeskätt tuuleparkide vähenenud toodangu tõttu.

Eesti on seadnud eesmärgi viia taastuvenergia osa elektrienergia kogutarbimisest 2020. aastaks 17,6 protsendini. 2016. aastaks seatud vahe-eesmärk oli 13,2 protsenti.

Lõunaeestlane

Viimased uudised