Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja

Riigikogu liige Sven Sester pöördus kirjalike küsimustega õiguskantsler Ülle Madise poole, milles palutakse tema hinnangut peaminister Kaja Kallase otsusele salastada 5 aastaks riigi situatsioonikeskuse ülevaated COVID-19 leviku kohta.

Sester meenutas, et COVID-19 kriisi puhkedes jagas toonane valitsus Riigikogu liikmetega olulist mitteisikustatud kriisiinfot. „Kaja Kallase valitsus on otsustanud aga jagada infot Riigikogu liikmetega nii, et olulised kriisiinfot puudutavad mitteisikustatud ülevaated on märkega „asutusesiseks kasutamiseks“ ning salastatud 5 aastaks. Selline otsus vähendab aga olulisel määral Riigikogu liikmete võimalust kaasata seisukohtade kujundamisse eksperte avalikust ja erasektorist,“ ütles Sester.

Pöördumises õiguskantsleri poole viitab Sester endise Riigikontrolöri Mihkel Oviiri seiskohale, mille kohaselt on avalike ülesannete täitmisel saadud ja loodud info üldreeglina avalik. „Riigikontrolör Oviiri hinnangul, peab Riigikogul olema piisav juurdepääs õigusloome juhtimiseks vajalikule teabele ning võimalus algatada ja menetleda seaduseelnõusid kaasates sisulisse arutellu adressaate ja avalikust laiemalt,“ kirjutab Sester. „Seetõttu palun Õiguskantsleril hinnata, kas Kaja Kallase valitsuse otsus salastada oluline kriisiinfo on õiguspärane ja kooskõlas avaliku teabe seadusega,“ lisas ta.

LISA:

Kommentaarid

Viimased uudised