Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sel nädalal avaldas Euroopa Keskkonnaamet aruande Euroopa suplusvee kvaliteedi kohta, mis põhineb 2017. aasta andmetel. Aruandest selgub, et hoolimata näitajate mõningasest halvenemisest vastas 2017. aastal kogu Euroopas seiratud ujumiskohtadest 85 protsenti Euroopa Liidu kõige kõrgematele ja rangematele kvaliteedinõuetele, st vesi oli enamasti saasteainevaba. Eesti näitajad on nigelapoolsed.

Tulemused annavad hea ülevaate sellest, kus võivad puhkajad sel suvel leida parima veekvaliteediga supluskohad.

Lõuna-Eestis oli möödunud aastal suplusvee kvaliteet suurepärane, välja arvatud Põlvas, kus see oli kehv.

Eestis oli suplusvee kvaliteet kehv veel Tartus Anne kanalis, Pärnus Raeküla rannas ja Tallinnas Pelgurannas.

Euroopa suplusvee kvaliteet on viimase 40 aasta jooksul, st ELi suplusvee direktiivi kehtima hakkamisest alates märkimisväärselt paranenud. Tänu direktiiviga kehtestatud tõhusale seirele ja juhtimisele on märgatavalt vähenenud puhastamata või osaliselt puhastatud asula- ja tööstusreovee sattumine veekogudesse.

  • Vähemalt 95 protsenti suplusveekogude kvaliteeti hinnati väga heaks viies riigis: Luksemburgis (kõik 12 aruandes käsitletud supluskohta), Maltal (98,9 protsenti kõigist supluskohtadest), Küprosel (97,3 protsenti kõigist supluskohtadest), Kreekas (95,9 protsenti kõigist supluskohtadest) ja Austrias (95,1 protsenti kõigist supluskohtadest).
  • Austrias, Belgias, Horvaatias, Küprosel, Kreekas, Lätis, Luksemburgis, Maltal, Rumeenias, Sloveenias ja Šveitsis vastasid kõik aruandes esitatud suplusveekogud 2017. aastal vähemalt piisavale kvaliteeditasemele (vastavalt suplusvee direktiivis kehtestatud minimaalsetele kvaliteedinõuetele).
  • Kolm riiki, kus oli kõige rohkem halva veekvaliteediga supluskohti, olid Itaalia (79 supluskohta ehk 1,4 protsenti), Prantsusmaa (80 supluskohta ehk 2,4 protsenti) ja Hispaania (38 supluskohta ehk 1,7 protsenti).
  • ELi liikmesriikides registreeriti kõige suurem selliste suplusveekogude osakaal, mille vee kvaliteet oli halb, Eestis (neli suplusveekogu ehk 7,4 protsenti), Iirimaal (seitse suplusveekogu ehk 4,9 protsenti) ja Ühendkuningriigis (21 suplusveekogu ehk 3,3 protsenti).

Vaata Eesti ujumiskohtade veekvaliteeti kaardilt: http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters

Rohkem infot Euroopa Keskkonnaameti uudisest: https://www.eea.europa.eu/et/highlights/roomusonum-puhkajaile-valdava-osa-euroopa

Vee kvaliteet Euroopa riikides. Allikas: Euroopa keskkonnaamet

Viimased uudised