Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Allikas: Punane Rist

Enam kui kolmsada Ukraina noort saavad Punase Risti suvelaagrites kohanemistuge. Eesti keele harjutamiseks luuakse lühivideoid; tarviliku vaimse toe on laagriprogrammi sisse kirjutanud tunnustatud Ukraina psühholoog.

Viiepäevased laagrid toimuvad Võrumaal, korraga on kohal 16–24 last ja noort. Esimene laager startis 22. mail. Lisaks Punase Risti vabatahtlikele korraldavad laagrielu metsaisad MTÜst KoosOn. „Iga laagripäeva keskmes on erinev teema: esimesel päeval eneseorganiseerimine, teisel dialoog ja konfliktide lahendamine. Kolmandal päeval räägime piiride kehtestamisest ning neljanda ja viienda päeva sisu on koostöö. Et toetada keeleõpet ja julgustada noori Eesti keeles rääkima, loome kohapeal lühivideoid fraasidega, mida igapäevaelus kasutame,” rääkis MTÜ KoosOn tegevjuht Palbo Vernik. „Loomulikult ei puudu laagrielust ka lõkkeõhtud, üheskoos söögivalmistamine, matkamine, ujumine jm-d suvised tegevused,” lisas ta.

„Sel suvel ootame laagritesse noori ja lapsi, kelle pere on otsustanud Eestisse jääda pikemaks ajaks. See tähendab, et kohanemine siinsega, sõprade leidmine ja keeleõpe on eriti olulised. Nagu ka varasemates laagrites ja oma tegevuses laiemalt, paneme rõhku vaimsele toele: et noored saaksid jagada seda, mis südamel ning neile oleks tagatud ärakuulamine ja asjalik tugi,” sõnas Punase Risti peasekretär Arvi Perv. Ta märkis, et laagrilised saavad kaasa ka eakohase esmaabioskuse.

Punase Risti laagrites on aasta jooksul osalenud ligi tuhat noort ja last. Lõõgastuslaagritest 2022. aasta suvel sai osa 320 ukrainlast. Sügistalvistest laagritest, mille siht oli toetada põgenike kohanemist ja sõbrunemist uute klassikaaslastega, võttis osa 663 last ja noort, neist 120 Ukrainast.

Viimased uudised