Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: HTM

Täna avaldas statistikaamet oma andmebaasis värske haridusstatistika. Andmed annavad ülevaate alus-, üld-, kutse- ja kõrgharidusest Eestis 2022/23. õppeaastal. Järgnevas blogiloos teeb statistikaameti juhtivanalüütik Käthrin Randoja kokkuvõtte olulisematest leidudest teemade kaupa.

Statistikaameti andmetel on käesoleval, 2022/23. õppeaastal Eestis kokku 238 711 õppurit, kellest 169 111 omandab üldharidust, 25 469 kutseharidust ja 44 131 kõrgharidust. Õpilaste koguarv on võrreldes eelmise õppeaastaga kasvanud ja seda eelkõige põhikooli õpilaste arvelt, keda on 5300 võrra rohkem.

Üldhariduskoolide õpilaste ja lasteaialaste arvu kasvu taga on eelkõige Ukraina sõja eest Eestisse põgenenud inimesed. Üldhariduskoolide statsionaarses õppes õpib eesti keeles 84,3% ja muus õppekeeles 15,7%.

Kutse- ja kõrghariduse omandajate arv on aga veidi langenud. Langenud on ka välismaalaste arv Eesti kõrgkoolides. Järgnevalt vaatame, millised on värskelt avaldatud haridusstatistika olulisemad leiud haridustasemete kaupa.

ALUSHARIDUS

Lasteaedades käib käesoleval õppeaastal 68 983 last, mida on Ukraina sõja mõjude tõttu 2000 võrra rohkem kui aasta varem. Ühtlasi on see viimase kolmekümne aasta suurim laste arv koolieelsetes lasteasutustes. (Statistikaameti andmetabel number HT043)

Rohkem infot alushariduse kohta leiad statistika andmebaasist.

ÜLDHARIDUS

Üldhariduse omandajaid on 169 111. Seda on 6535 võrra rohkem kui eelmisel õppeaastal. Kasv tuleb eelkõige põhikooliõpilaste arvelt, keda on 5341 võrra rohkem kui 2021. aastal alanud õppeaastal (2021/22: 132 965, 2022/23: 138 306). (HTG03) 

Üldharidust omandatakse valdavalt (96%) statsionaarses õppes ehk tunniplaani alusel koolis kohapeal. Statsionaarselt osaleb koolitöös 162 919 õpilast, mittestatsionaarses õppes on 6192 õpilast ehk 4% üldhariduse omandajatest. (HT239 ja HT19)

Statsionaarses õppes osaleb 84,3% eesti keeles ja 15,7% muus keeles. Muu õppekeele osakaal on suurim Ida-Virumaal (53,5%), Tallinnas (28,9%) ja Harjumaal (21,8%). Veel on muu õppekeele osakaal märgatav Valga- (7,4%) ja Jõgevamaal (4,5%). Ülejäänud maakondades jääb see alla 4%. (HT18)

Üldhariduskoolides töötab 16 942 õpetajat. Võrreldes 10 aasta taguse ajaga on umbes 9 protsendipunkti (PP) võrra kasvanud üle 55-aastaste õpetajate osakaal (2012/13: 25,5%, 2022/23: 34,3%). Samas on suurenenud ka alla 25-aastaste õpetajate osakaal (2012/13: 1,9%; 2022/23: 3,1%). (HT235). Maakoolides õpib 25% ning linnakoolides 75% õpilastest. (HT13)

Rohkem infot üldhariduse kohta leiad statistika andmebaasist.  

Blogi jätkub – loe statistikaameti kodulehel kõrg- ja kutsehariduse kohta edasi.

Viimased uudised