Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2023. aasta märtsis püsivhindades 12,6 protsenti vähem toodangut kui 2022. aasta samas kuus. Toodang vähenes kõigis kolmes sektoris: energeetikas 18,5%, töötlevas tööstuses 11,9% ning mäetööstuses 14,9%.

Töötleva tööstuse tegevusalade lõikes vähenes märtsis tööstustoodangu maht1 pea kõigis harudes. Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunderi sõnul näitasid suurema osatähtsusega tegevusaladest kasvu ainult toiduainete (1,0%), põlevkiviõli (18,5%) ning mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine (2,4%). Olulisematest tegevusaladest vähenesid puidu töötlemine (23,3%) ning elektriseadmetete (3,6%), metalltoodete (13,9%) ja elektroonikaseadmete (5,4%) tootmine. „Sügavaimat langust alates 2022. aasta lõpust näitas paberi ja pabertoodete tootmine, ulatudes märtsis 47,5%-ni,“ lisas Bunder.

Võrreldes 2022. aasta märtsiga kahanes töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2 2023. aasta märtsis kalendaarselt korrigeeritud andmetel jooksevhindades 5,3%. Toodangu müük siseturule langes 12,2% ning müük ekspordiks 0,9%.

Töötleva tööstuse toodangust 69,3% müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenesid toodangu mahud 2023. aasta märtsis võrreldes veebruariga tööstuses kokku 0,9% ning töötlevas tööstuses 2,0%.

Energeetikavaldkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2022. aasta märtsiga 35,4%, soojuse tootmine 3,7%.

1 Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt. Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Viimased uudised