Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Statistikaameti andmetel turustati Eestis 2023. aastal toimeaine kogusesse ümberarvestatuna 713,5 tonni taimekaitsevahendeid, mis on kümnendiku võrra vähem kui eelneval aastal ja ka vähem kui eelneval neljal aastal. Enamik müüdud taimekaitsevahenditest olid jätkuvalt umbrohutõrjevahendid.

Müügile lastud taimekaitsevahenditest moodustasid umbrohutõrjevahendid 72%, seenhaiguste tõrjevahendid 16%, kasvuregulaatorid 10% ja putukatõrjevahendid 1,4%. Võrreldes 2022. aastaga vähenes kasvuregulaatorite ja seenhaiguste tõrjevahendite turustamine, vähesel määral aga suurenesid putukatõrjevahendite kogused. Pärast eelneva aasta vähenemist kasvas 2023. aastal turustatud umbrohutõrjevahendite kogus.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Swen Petersoni sõnul on umbrohutõrjevahendid olnud aastaid enim müüdud taimekaitsevahendi liik. „Eelmisel aastal turustati umbrohutõrjevahendeid 516 tonni ehk ligi 10 tonni enam kui 2022. aastal. Samas aga müüdi kasvuregulaatoreid võrreldes 2022. aastaga kolmandiku võrra vähem ning seenhaiguste tõrjevahendeid peaaegu neljandiku võrra vähem,” lisas Peterson.

Võrreldes Eestit teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, on siin turustatud taimekaitsevahendite absoluutkogused suhteliselt väikesed. Näiteks 2022. aastal müüdi kolme olulisemat taimekaitsevahendite rühma (umbrohutõrjevahendeid, seenhaiguste tõrjevahendeid ja putukatõrjevahendeid) Prantsusmaal 64 000, Hispaanias 54 000, Saksamaal 45 000 tonni ja naaberriigis Lätis 1400 tonni. Eestis turustati 2023. aastal neid kolme rühma kokku 644 tonni.

Kasutusel oleva põllumajandusmaa pinna kohta müüdud taimekaitsevahendite kogustega oli 2022. aastal esikohal Malta 9,4 kg-ga, järgnesid Küpros 8,2 kg-ga ja Holland 4,9 kg-ga hektari kohta. Lätis oli turustatud kogus 0,92 kg, Eestis aga 0,72 kg hektari kohta.

Taimekaitsevahendeid kasutatakse peale põllumajanduse ka metsanduses, puidutöötluses, maantee- ja raudteeservade korrashoiul, spordi- ja mänguväljakutel ning parkides. Samuti võib teatud taimekaitsevahendeid soetada oma aias kasutamiseks.

Viimased uudised