Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Statistikaameti andmetel eksporditi oktoobris kaupu 1,5 miljardi ja imporditi 1,8 miljardi euro eest. Võrreldes 2022. aasta sama kuuga vähenes kaupade eksport jooksevhindades 21% ja import 17%. Kaubavahetuse puudujääk oktoobris oli 307 miljonit eurot, mis on 24 miljonit rohkem kui aasta varem.

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets märkis, et möödunud aastal toimus kiire hinnakasv, mis mõjutas oluliselt kaubavahetuse väärtuste suurenemist ja tekitas kõrgema võrdlusbaasi. Tänavu jätkus kaubavahetuse vähenemine ka oktoobris, mil ekspordihind vähenes võrreldes mullusega 2,4%. „Viimaste kuude eksport on püsinud sarnasel tasemel, ulatudes nii augustis, septembris kui oktoobris 1,5 miljardi euroni kuus,” lisas Leppmets.

Kaupadest eksporditi oktoobris enim elektriseadmeid (15% Eesti koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%) ning transpordivahendeid (11%). Kõige rohkem ehk 158 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete eksport. Järgnesid põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning puidu ja puittoodete väljaveo vähenemine vastavalt 80 miljoni ja 55 miljoni euro võrra. Ainsana suurenesid transpordivahendite ning metalli ja metalltoodete eksport Eestist (vastavalt 29 miljoni ja 12 miljoni euro võrra).

Eesti päritolu kaupade eksport vähenes oktoobris mullusega võrreldes 23%. Ühe protsendipunkti võrra vähenes aastaga ka Eesti päritolu kaupade osatähtsus, moodustades tänavu oktoobris 64% Eesti koguekspordist.

Eesti peamine ekspordipartner oktoobris oli Soome, kuhu lähetati 16% Eesti koguekspordist, järgnesid Läti (11%), Rootsi ja Leedu (mõlemad 9%). Soome eksporditi kõige rohkem elektriseadmeid (sh staatilisi muundureid), Lätti mineraalseid tooteid (sh elektrienergiat), Rootsi elektriseadmeid (sh kommunikatsiooniseadmeid) ning Leetu transpordivahendeid (sh sõiduautosid). Eelmise oktoobriga võrreldes vähenes enim kaupade eksport Lätti (82 miljoni euro võrra), Hollandisse (59 miljoni euro võrra) ja Ameerika Ühendriikidesse (58 miljoni euro võrra). Lätti viidi mullusest vähem mineraalseid tooteid (sh elektrienergiat), Hollandisse mineraalseid tooteid (sh kütteõli) ning Ameerika Ühendriikidesse elektriseadmeid (sh kommunikatsiooniseadmeid). Enim ehk 25 miljoni euro võrra kasvas kaupade eksport Singapuri, kuhu viidi mullusest enam mineraalseid tooteid, sh põlevkivikütteõli.

Oktoobris imporditi kaupadest enim transpordivahendeid ja elektriseadmeid (mõlemad moodustasid 13% Eesti koguimpordist) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%). Kõige enam ehk 239 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete import. Järgnesid mehaaniliste masinate ning elektriseadmete impordi vähenemine, vastavalt 45 miljoni ja 39 miljoni euro võrra. Ainsana kasvas transpordivahendite (32 miljoni euro võrra) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (13 miljoni euro võrra) import Eestisse.

Impordipartneritest oli Eesti jaoks oktoobris esimesel kohal Soome (16% Eesti koguimpordist), järgnesid Saksamaa (12%) ning Leedu ja Läti (mõlemad 11%). Soomest imporditi oktoobris enim mineraalseid tooteid, sh elektrienergiat, Saksamaalt transpordivahendeid, sh sõiduautosid, Leedust mineraalseid tooteid, sh gaasiõlisid, ning Lätist mineraalseid tooteid, sh maagaasi. Kõige rohkem vähenes oktoobris kaupade import Lätist (63 miljoni euro võrra), Venemaalt (57 miljoni euro võrra) ning Soomest (50 miljoni euro võrra). Mainitud riikidest toodi mullusest vähem mineraalseid tooteid: Lätist maagaasi, Venemaalt gaasiõlisid ning Soomest elektrienergiat.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2022–2023

Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2022 2023 muutus, % 2022 2023 muutus, % 2022 2023
KOKKU 17 860 15 147 -15 20 723 17 632 -15 -2 862 -2 485
Jaanuar 1 637 1 493 -9 1 782 1 657 -7 -145 -164
Veebruar 1 509 1 526 1 1 770 1 643 -7 -261 -117
Märts 1 985 1 706 -14 2 171 1 916 -12 -186 -210
Aprill 1 601 1 500 -6 2 136 1 749 -18 -536 -249
Mai 1 929 1 645 -15 2 229 1 970 -12 -301 -325
Juuni 1 838 1 597 -13 2 144 1 856 -13 -306 -259
Juuli 1 698 1 266 -25 2 049 1 641 -20 -351 -375
August 1 890 1 482 -22 2 190 1 768 -19 -300 -286
September 1 931 1 475 -24 2 125 1 670 -21 -194 -195
Oktoober 1 843 1 457 -21 2 126 1 764 -17 -283 -307

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, oktoober 2023

Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 457 100 -21 KOKKU 1 764 100 -17
EL-27 1 080 74 -16 EL-27 1 533 87 -12
Euroala 20 riiki 807 55 -18 Euroala 20 riiki 1 166 66 -14
EL-i välised riigid 377 26 -31 EL-i välised riigid 231 13 -40
1. Soome 236 16 -15 1. Soome 279 16 -15
2. Läti 166 11 -33 2. Saksamaa 210 12 -4
3. Rootsi 135 9 -17 3. Leedu 201 11 -10
4. Leedu 132 9 15 4. Läti 191 11 -25
5. Saksamaa 113 8 16 5. Rootsi 142 8 -5
6. Poola 54 4 -3 6. Poola 134 8 -10
7. Norra 48 3 -24 7. Holland 100 6 -11
8. Holland 46 3 -56 8. Hiina 58 3 -29
9. Taani 39 3 -31 9. Itaalia 53 3 -3
10. Venemaa 36 2 -51 10. Tšehhi 40 2 30

Eksport ja import kaubagruppide järgi, oktoober 2023

Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss
mln eurot osa-tähtsus,

%

muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osa-tähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot

 

KOKKU 1 457 100 -21 1 764 100 -17 -307
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 170 12 -32 217 12 6 -47
Mineraalsed tooted (V) 101 7 -61 198 11 -55 -98
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 74 5 -17 157 9 -10 -83
Kummi- ja plasttooted (VII) 48 3 -11 89 5 -14 -42
Puit ja puittooted (IX) 145 10 -28 52 3 -21 94
Paber ja pabertooted (X) 32 2 -17 30 2 -6 2
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 36 2 -16 68 4 -13 -32
Metall ja metalltooted (XV) 137 9 10 161 9 -8 -24
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 131 9 -22 166 9 -21 -35
Elektriseadmed (85) 218 15 -12 224 13 -15 -6
Transpordivahendid (XVII) 153 11 23 227 13 16 -74
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 52 4 -2 40 2 -13 12
Mitmesugused tööstustooted (XX) 102 7 -19 49 3 -11 53
Muu 57 4 -14 85 5 0 -27

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

Viimased uudised