Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport märtsis võrreldes 2021. aasta sama kuuga 35 protsenti ning import 31 protsenti. Võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga suurenes eksport 30 protsenti ja  import 34 protsenti. Kaubavahetuse kasvu mõjutas enim nii märtsis kui ka I kvartalis tervikuna mineraalsete kütuste ja elektrienergia ekspordi ja impordi suurenemine.

Eestist eksporditi kaupu jooksevhindades ligi 2 miljardi ja imporditi ligi 2,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 191 miljonit eurot, mis suurenes 2021. aasta märtsiga võrreldes ligi 3 miljoni euro võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura tõi välja, et aastaga on ekspordihinnad kasvanud 24% ja impordihinnad 27%, mis on oluliselt mõjutanud kogu kaubavahetuse käivet.  „Oluliseks mõjutajaks nii märtsis kui ka kogu I kvartalis on mineraalsete kütuste ja elektrienergia, puidu ja puittoodete, põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning metall ja metalltoodete eksport ja import“ lisas Puura.

Kaupadest eksporditi märtsis kõige rohkem mineraalseid kütuseid ja elektrienergiat, elektriseadmed ning puitu ja puittooteid. Võrreldes möödunud aasta märtsiga suurenes enim ehk 229 miljoni euro võrra mineraalsete kütuste, 58 miljoni euro võrra metalli ja metalltoodete (sh metallkonstruktsioonide) ning 48 miljoni euro võrra puidu ja puittoodete (sh okaspuidust liistude, liimpuidu) väljavedu.

Eesti suurim ekspordipartner oli Soome, järgnesid Läti ja Rootsi. Soome eksporditi enim mootorite osasid ja metallkonstruktsioone, Lätti elektrienergiat, Rootsi kokkupandavaid puitehitisi ja kommunikatsiooniseadmeid. Väljavedu kasvas kõige rohkem Lätti, Soome ja Kreekasse. Lätti eksporditi enam elektrienergiat, Soome metallkonstruktsioone ning Kreekasse mineraalkütuseid.

Reeksport Eestist kasvas 51%, kodumaiste kaupade väljavedu aga 29%. Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 70% kogu kaupade ekspordist. Kõige rohkem suurenes Eesti päritolu töödeldud kütuste, vanametalli ning kokkupandavate puitehitiste eksport.

Eksport ja import kaubagruppide järgi, märts 2022

Kaubajaotis (-grupp)kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss,

mln eurot

mln eurot osa-tähtsus,

%

muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln

eurot

osa-tähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1979 100 35 2170 100 31 -191
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 163 8 28 191 9 27 -28
Mineraalsed tooted (V) 429 22 115 349 16 47 80
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 93 5 20 226 10 43 -133
Kummi- ja plasttooted (VII) 55 3 17 118 5 34 -63
Puit ja puittooted (IX) 225 11 28 114 5 56 112
Paber ja pabertooted (X) 41 2 33 34 2 28 7
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 40 2 9 76 4 30 -36
Metall ja metalltooted (XV) 177 9 49 228 10 67 -51
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 139 7 26 211 10 18 -71
Elektriseadmed (85) 244 12 14 230 11 21 14
Transpordivahendid (XVII) 108 6 0 186 9 1 -78
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 46 2 8 38 2 14 8
Mitmesugused tööstustooted (XX) 143 7 26 54 2 19 89
Muu 74 4 25 115 5 28 -40

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

Viimased uudised