Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Statistikaamet on saatnud taas ettevõtjatele laiali teated ja ähvardab trahviga. Ettevõtja peab teatama maksuametile, mis tööd teeb töötaja, mis koormusega, lisaks maksma tööjõu maksud ja käibemaksu deklareerides üle 1000 euro veel arved ja see pole veel kõik.

Lisaks peab ettevõtja esitama majandusaasta aruande ja siis lisanduvad statistikaameti imelikud küsimused, millele isegi raamatupidaja ei oska vastata. Ettevõtja peab lisaks tegelema ühe imeliku ametiga, kes ise ei viitsi andmeid korjata. Tiigrikutsu Statistikaamet.

Statistikaamet saatis ettevõtjatele laiali sellise kirja:

Lugupeetud andmeesitaja!

Statistikaameti eesmärk on pakkuda Eesti kohta usaldusväärset ja objektiivset statistikat, mis on riikliku tähtsusega otsuste langetamise alus.

2020. aastal vajame Teie ettevõttelt andmeid statistika tegemiseks. Küsimustike loendi, nende esitamise perioodilisuse ja esitamistähtajad leiate Statistikaameti veebilehelt rubriigist „Andmete esitamise kohustus“ (https://www.stat.ee/andmete-esitamise-kohustus) ja ka selle kirja lõpust. Aasta jooksul võib sinna küsimustikke juurde tulla, sellest anname Teile enne teada. Igal küsimustikul on oma veebileht, kus saab tutvuda kogutavate muutujate ja nende selgitustega.

Andmeid saate mugavalt esitada elektroonilises keskkonnas eSTAT (https://estat.stat.ee/). Võimalusel on eSTATis küsimustikud osaliselt eeltäidetud.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust e-posti aadressil klienditugi@stat.ee või telefonil 625 9100 (E – N 8:30 -16:30, R 8:30 – 15:30).

Head uut aastat ja meeldivat koostööd!
Mart Mägi
Statistikaameti peadirektor

Esitatud andmete põhjal valminud statistika: statistika andmebaas, artiklite kogu www.stat.ee/artiklid, statistikablogi ja Facebook. Ülevaade andmete esitamisest: www.stat.ee rubriigis „Esita andmeid“ (https://www.stat.ee/ee)

Õiguslik alus
•    Riikliku statistika seaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/13332259?leiaKehtiv)
•    Vabariigi Valitsuse 10.01.2019 korralduse nr 12 „Statistikaameti 2019.–2023. aastal tehtavate statistikatööde loetelu“ https://www.riigiteataja.ee/akt/315012019002.
•    Haldusmenetluse seadus, asendustäitmise ja sunniraha seadus –  https://www.riigiteataja.ee
•    Käskkirjad valimite, küsimustike muutujate ja sunniraha määrade kinnitamise kohta – http://dokumendiregister.rahandusministeerium.ee/?a=stat

Viimased uudised