Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Statistikaameti andmetel oli eelmise aasta lõplik teraviljasaak 1 529 000 ja kartuli kogusaak 78 000 tonni, mis on vastavalt 19 ja ligi 10 protsenti suurem kui 2021. aastal. Kaunvili lõi mullu saagirekordi.

2022. aastal kasvatati Eestis teravilja 362 000 hektaril. Teravilja kasvupinnast poolel kasvatati nisu, kolmandikul otra ja 10% moodustas kaer. Ligi 60% teraviljade kasvupinnast oli taliteraviljade all. Kõige populaarsem taliteravili on talinisu, mida kasvatati 153 000 hektaril. Suviteraviljadest kõige populaarsemat suviotra kasvatati 81 000 hektaril.

Kuigi teravilja kasvupind vähenes aastaga 1%, siis lõplikuks teraviljasaagiks kujunes 1 529 000 tonni, mis on 19% rohkem kui eelnenud aastal. Teraviljasaagist moodustas 854 000 tonni nisu, 489 000 tonni oder ja 100 000 tonni kaer. Hektari kohta saadi Eesti keskmisena 4,2 tonni teravilja. Traditsiooniliselt on taliteraviljade saagikus suviviljade omast kõrgem – taliteraviljadel oli keskmiselt 4,8 ja suviteraviljadel 3,4 tonni hektarilt. Maakonniti varieerus keskmine saagikus 2,6 tonnist Hiiumaal ja 3,6 tonnist Võru- ja Läänemaal kuni 4,9 tonnini Jõgevamaal.

Viimased uudised