Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Vabariigi Valitsuse suunise järgi alustab statistikaamet mobiilioperaatoritega läbirääkimisi, et alustada taas eelmisel kevadel tehtud liikumisanalüüsi.

Planeeritava liikumisanalüüsi eesmärk on aidata hinnata kehtestatud meetmete mõju inimeste liikumisele, suunata regiooniti kommunikatsiooni ja järelevalve ressurssi ning hinnata nakatumisohu arengut. Sama metoodikaga liikumisanalüüsi tegi statistikaamet 2020. aastal kevadise eriolukorra ajal.

Statistikaameti peadirektori asetäitja Andres Kukke sõnul algasid läbirääkimised mobiilioperaatoritega täna ning amet loodab koostöö alustamises kokkuleppele jõuda järgmise nädala lõpuks.

„Nagu eelmisel kevadel nii ka seekord plaanib amet liikumisanalüüsiks kasutada mobiilinumbrite koondtabeleid, mis laekuvad mobiilioperaatoritelt. Planeeritavas analüüsis ei kasutata mobiilioperaatorite klientide reaalajaandmeid, vaid tegemist on anonüümsete koondandmetega regiooni ja päeva kaupa. Üksikisikute liikumismustreid ei olnud eelmisel kevadel ega ole ka edaspidi võimalik kõnealuste anonüümsete andmete põhjal tuvastada ega analüüsida. Neid andmeid kasutatakse vaid selleks, et arvutada välja kogu Eesti elanike paiksusmäär,“ selgitas Kukke.

Valitsuse soov on liikumisanalüüsi põhjal saada ülevaade inimeste liikumisest. See on üks näitaja, mille alusel saab valitsus otsustada, kas, millal ja kuidas inimestevahelisi kontakte avalikus ruumis lisaks piirata.

Meeldetuletus: kuidas eelmisel kevadel liikumisanalüüsi tehti

Mobiilioperaatorid kasutasid koostöös statistikaametiga välja töötatud meetodit, mis tagas liikumisanalüüsi usaldusväärsuse ja võrreldavuse.

Iga mobiilioperaator tegi eraldi liikumisanalüüsi, kasutades algandmetena enda mobiilsidevõrgu anonüümseid andmeid. Operaatorid arvutasid iga anonüümse mobiilinumbri peamise asukoha. Selleks tehti kindlaks mobiilimastid, kuhu number oli 24 tunni jooksul kõige kauem ühendatud. Arvesse võeti nii keskmist kui ka maksimaalset liikumiskaugust peamisest asukohast. Üksikisikute liikumismustreid ei olnud võimalik kõnealuste anonüümsete ajalooliste andmete põhjal tuvastada ega analüüsida. Liikumisanalüüs oli vaid Eesti-sisene ega näidanud, millistes välisriikides Eesti inimesed viibisid või olid viibinud.

Tulemused üldistati kohalike omavalitsusüksuste alusel ja võimaluse korral ka detailsemalt (nt Tallinnas ja Tartus asumite järgi). Järgmisena vaatas statistikaamet mobiilioperaatoritelt laekunud koondandmed üle ja arvutas kogu Eesti paiksusmäära, mille põhjal valmisid väljavõtted, nt „XXX piirkonnas on 87% mobiilidest paiksed“. Seejärel visualiseeris ettevõte Positium liikumisanalüüsi tulemused ja esitas need Eesti kaardil https://liikumisanalyys.stat.ee/.

Kommentaarid

Viimased uudised