Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Alanud aastal on fookuses erivajadustega laste toimetuleku parandamine, mille tarbeks suunab riik 3 miljonit eurot lisaraha sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse pakkumiseks. Täiendava rahastuse eesmärk on parandada teenuse kättesaadavust ning ennetada teenustele järjekordade tekkimist.

 Lisaraha võimaldab erivajadustega lastele pakkuda paremat tuge ning nii tõsteti kalendriaasta limiiti alates 2024. aastast 2695 euro peale. „2022. aastal sai sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust ca 6550 last. Kõigist sotsiaalteenuseid vajavatest lastest moodustab see olulise osa. Kalendriaasta limiidi tõstmine mõjutab teenuse kättesaadavust eelkõige neile, kelle teenuste kasutus ületab uute hindadega kalendriaasta limiiti või jääb selle lähedusse,” sõnas hoolekande osakonna nõunik Berit Rohtjärv.

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste kvaliteeti aitavad tõsta ka uue aastaga jõustunud määruste muudatused. Nii näiteks eraldati teenusepakkujatele lisaraha, mis aitaks katta infosüsteemide haldamise kulusid. Samuti suurenes alates 1. jaanuarist teenuste tunnihind 5%, mis annab teenuseosutajatele täiendavaid ressursse, mille seas võiks olla ka töötajate palgakasv.

„Kui teenusepakkujad otsustavad lisaraha suunata töötajate palkadesse, võimaldab see neil lähemale jõuda teiste valdkondade sarnaste ametikohtade palgatasemele. Teenusepakkujad on asutused, mis planeerivad oma eelarvet tegevuskulude põhjal ning seetõttu jääb see nende otsustada, kas lisaraha suunatakse töötajate palkadesse või majandustegevuse kulude katteks,” lisas Rohtjärv.

Lisaks tehti täpsustusi teenuste osutamise tööprotsessides, et muuta need selgemaks ja efektiivsemaks. Näiteks kohandatakse grupiteenuse suurust, vähendades minimaalset liikmete arvu kolmelt kahele, mis parandab grupiteenuse kättesaadavust.

Samuti lihtsustub sõidukulude hüvitamise protsess, sest enam ei ole vaja esitada varasemalt nõutud kuludokumente. Edaspidi tõendab sõidukulusid esitatud taotlus, mis on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ning millele ei ole vaja lisada täiendavaid kuludokumente.

Viimased uudised