Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Statistikaameti andmetel tõusis 16-26-aastaste töötus teises kvartalis 11,7 protsendi tasemele võrreldes esimese kvartali 5,7 protsendiga. Kõige haavatavamas olukorras on nii alles tööturule sisenejad kui ka need noored, kes on näiteks vähese haridustaseme või töökogemuse tõttu töö kaotanud.

„Koroonaviiruse kriisi ajal kasvas kõige kiiremini noorte tööpuudus, mistõttu tuleb praeguses olukorras erilist tähelepanu pöörata just neile. Noored on arusaadavalt pigem väheste kogemustega, nende esimene töökoht on sageli seotud teenindus- ja majutussektoriga, mis on praegu ka kõige suurema löögi saanud valdkonnad. Just seetõttu pakume noortele tuge, et aidata neil naasta kas haridusteele või leida sobiv töökoht,“ lausus sotsiaalminister Tanel Kiik, lisades, et noorte abistamiseks alustas sotsiaalministeerium noortegarantii tugisüsteemi kuuenda seirega, et kaasata üha rohkem kohalikke omavalitsusi noortele tuge pakkuma.

Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik Kelli Ilisson lisas, et kuigi sotsiaalministeerium koostöös kohalike omavalitsustega on juba kaks aastat noortegarantii tugisüsteemi kaudu pakkunud 16-26-aastastele mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele tuge haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks, siis on suur roll noorel endal, kel peab olema soov oma toimetulekut parandada. „Riik on küll loonud meetme noorte toetamiseks, kuid raskustesse takerdunud noor on lõpuks ikkagi see, kes peab ise soovima abi ja suunamist. Tugisüsteemi roll on panna ta mõtlema ja ise tegutsema ning näidata, et koos on võimalik leida lahendus ja väljapääs,“ tõi Ilisson esile. Seni on programmist tuge saanud üle 1000 noore.

Soov abi saada on suurenenud 40 protsenti

Hetkel on noortegarantii tugisüsteemiga liitunud 46 omavalitsust 79-st. „Mida rohkem omavalitsusi tugisüsteemiga liitub, seda rohkematele noortele saame oma abi pakkuda. Ebastabiilne majanduslik olukord ja teadmatus tuleviku ees julgustab noori üha enam tuge vastu võtma. Seda kinnitab ka Tallinna näide – noortele saadetud abipakkumistele vastamise protsent on tõusnud u 40% võrreldes eelmise perioodiga. See näitab, et noored on abist huvitatud ja soovivad oma hetkeolukorda muutust tuua,“ tõi Kelli Ilisson esile.

Noored sageli ei teagi, et nende murele on lahendus ja et on keegi, kes neid selle juures toetada saaks. „Selleks inimeseks on omavalitsuse juhtumikorraldaja, kes võtab noorega e-kirja või sõnumi teel ühendust. Noorel tuleb ainult nõustuda abi vastu võtmisega ning siis selgitatakse juba koos välja noore jaoks olulised eesmärgid ja pannakse paika plaan nendeni jõudmiseks,“ sõnas Ilisson, lisades, et juhtumikorraldaja on noorele toeks kuni eesmärkide saavutamiseni ja selle protsessi jooksul vaadatakse koos üle tulemusi ja vajadusel toetatakse teda kõikides tegevussammudes.

Näited, millega on abi saadud:

  • enda eesmärkides selguse saamine,
  • seadusandluses orienteerumine ja sotsiaaltoetuste taotlemine,
  • eriala valik,
  • erinevatele vaimsetele probleemidele sobiva abi leidmine,
  • lõpueksamite uuesti tegemine,
  • tööle kandideerimisel vajalike dokumentide vormistamine,
  • töötukassasse pöördumine,
  • töövestluseks harjutamine.

Noortegarantii tugisüsteemis osalevate omavalitsuste nimekirja leiab Tööelu portaalist. Samuti leiab vastava kontakti kohaliku omavalitsuse veebilehelt.

Viimased uudised