Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tänase teisipäeva, 2. aprilli hommikul veidi pärast kella üheksat toimus Vantaal Tikkurilas Viertola koolis tulistamine, milles hukkus 12-aastane laps. Veel kaks last said raskelt vigastada, ütles pressikonverentsil Ida-Uusimaa politseiprefekt Ilkka Koskimäki. 

Avaldan lahkunu nimel kaastunnet omastele, koolikaaslastele ja töötajatele, ütles Koskimäki.

Politseiameti peadirektor Seppo Kolehmainen avaldas samuti kaastunnet hukkunud lapse omastele ja koolilastele.

Politseijuht Seppo Kolehmainen rõhutas koolitulistamise tõkestamisel võimudele jõudva info olulisust. Selles kurvas olukorras ei olnud võimalik tegu ära hoida. Mis on põhjus, tuleb hiljem välja selgitada, sõnas ta.

Ida-Uusimaa politseikomissar Tomi Salosyrjä rääkis sündmuste käigust.

Häirekeskus sai väljakutse kell 9.08. Teade tuli tulistamise kohta, ja et inimesed said vigastada. Salosyrja sõnul oli politsei kohal kell 9.17.

Politsei asus kahtlustatavat otsima ja olukorda kindlustama. Kohale saabus politseinikke erinevatest politseijaoskondadest ja ka keskkriminaalpolitseist.

Kahtlustatav peeti politsei enda uurimise tulemusel kinni enne kella kümmet Helsingis Siltamäki linnaosas.

Kriminaalkomissari Kimmo Hyvärineni sõnul uuritakse asja kui mõrva ja kahte mõrvakatset. Kahtlustatav on 12-aastane, mistõttu teda kriminaalvastutusele ei võeta. Nii et tema teo eest kohtus kohut ei mõisteta.

Hyvärinen rõhutas, et vaatamata sellele uuritakse juhtumit põhjalikult.

Esimene kiirabi oli kohal kell 9.23. Kokku tuli sündmuskohale viis kiirabiautot. Lisaks saadeti kohale ka teiste päästetekeskuste kiirabiautod.

Vantaa linnavalitsuse sotsiaal- ja kriisiabi osakonna juhataja Henna Niskanen ütles, et koolile ja koolilastele pakutakse tuge ja abi. Niskanen rõhutas, et šokeerivatest sündmustest on hea rääkida lähedastega ja ka lastega.

Ta ütles, et lastega tuleks rääkida võimalikult avatult, arvestades nende vanust. Samuti soovitas ta vajadusel võtta ühendust kriisitelefoniga.

Koolitulistamine toimus Tikkurilas asuvas koolis, Jokiranta hoones.

Pärast tulistamist suleti Viertola kahes hoones kõik õpilased ja töötajad siseruumidesse.

Pärast seda kästi varjuda kõigil ümberkaudsete piirkondade lasteaedadel ja koolidel. Lapsed ja töötajad läksid siseruumidesse ja uksed lukustati.

Kaitseolukord tühistati kella 12.20 paiku.

Kõigis Vantaa koolides ja lasteaedades arutatakse homme toimunut laste vanuselist taset arvestades.

Politsei kinnitas, et kõiki ohvreid tulistati. Kaks neist said raskelt vigastada ja üks suri. Ohvrid on 12-aastased lapsed.

Kriminaalkomissari sõnul toimus praegustel andmetel tulistamine koolis sees. Üksikasjad on aga alles selgitamisel.

Kahtlusaluse puhul puuduvad viited sellele, et selline tegu oleks olnud ette plaanitud. Samuti puudub tal varasem karistusregister.

Politsei kahtlustab mõrvas ja kahes mõrvakatses 12-aastast Viertola kooli õpilast.

Politsei leiab, et kahtlustatav tegu täidab mõrva tunnused teo jõhkruse ja mingisuguse planeerimise tõttu. Politsei oletab, et kahtlustatav on kooli läinud relvaga.

Kahtlustatav tulistas loaga relvast. Politsei teatel kuulub relv kahtlusaluse lähedasele sugulasele.

Politsei ei võta praegu seisukohta, kas ohvrid valiti juhuslikult või plaanis kahtlustatav kurjategija kolm kõnealust last maha lasta.

Küsimusele, kui suur on oht, et teised lapsed oleksid viga saanud, vastas politsei, et kinnises ruumis tulistades on alati oht.

Politsei kuulab kahtlusaluse täna hiljem üle ja annab ta seejärel üle sotsiaalametkondadele. Soomes alla 15-aastast vangi panna ei saa, sest laps ei ole kriminaalkorras vastutav.

Kahtlustatav on 12-aastane Viertola kooli kuuenda klassi õpilane. Ohvrid olid tema klassikaaslased.

Politsei ei kommenteerinud, kas ja mitu korda ohvreid tulistati. Üks ohvritest suri ja kaks said raskelt vigastada.

Politsei teatel suri ohver kohe tulistamise käigus. Veel kaks ohvrit said raskelt vigastada. Hukkunute perekondadega on ühendust võetud.

Kooli õpilased saavad ulatuslikku kriisiabi.

Politsei ei kommenteerinud, kas tulistamises kahtlustatav 12-aastane käis enne lihavõttepühi koolis.

Politsei ei täpsustanud, kus täpselt tulistamine toimus või mitu lasku tehti. Teadaolevalt tulistati koolis sees. Politsei ei kommenteerinud ka seda, kas tulistamine toimus kohe koolipäeva alguses.

Teadaolevalt tuli hädaabikõne kell 9.08. Koolipäev algas ilmselt kas kell 9 või tund aega varem.

Kahtlustatav on politseile öelnud, et tulistas koolis. Jutuajamine toimus seoses kinnipidamisega.

Ametlikke ülekuulamisi pole läbi viidud, rõhutas politsei.

Teo puhul puuduvad viited tänavajõukudele, noortekuritegevusele ja organiseeritud kuritegevusele.

Politsei on juba varem öelnud, et mõrvas ja mõrvakatses kahtlustataval 12-aastasel poisil puuduvad varasemad karistused. Ka koolitulistamise planeerimise kohta pole eelnevat infot olnud.

Uurimine ei lähe üle prokurörile ega kohtule, seega jääb politsei eeluurimise aruanne ainsaks avalikuks dokumendiks.

Politsei on selliseid dokumente viimastel aastatel palju varjanud. Nüüd aga rõhutas politsei pressikonverentsil, et hea on asi võimalikult avalikuks teha, et sündmusi saaks avalikult hinnata.

Viimased uudised