Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Vastase kaotused. Allikas: https://armyinform.com.ua/

Lõunaeestlane jätkab sõjanduse asjatundja Toomas Piirmanni ülevaatega sündmuste kohta Ukraina sõjas.

Ukraina 14. detsember 2023:

Odessa ja Moskva, kehv ilm ei ole seni peatanud tugevat vene survet kolmel rindelõigul aga eile olulisi edenemisi siiski need ei toonud. USA Kongress läheb talvepuhkusele ilma Ukrainale antava abi andmise otsuseta.

1. Odessa kant.

2. Venemaa kaitseministeeriumi info eilsest päevast.

3. Kupiansk-Kreminna: pisu edenes rinde põhjalõigus kumbki pool.

4. Siversk: „vaikne”.

5. Bahmut: eilne vene tugev rünnakutelaine varasematele edenemistele lisa ei toonud.

6. Donetsk: vene poole tugevaid rünnakuid jagus ja pisu vaidlust, kas Marinka on või ei ole täielikult vene poole käes.

7. Lõunarinne: enamasti muutusteta ja miskit askeldas Ukraina Melitopoli suunal.

8. Herson: rindejoone muutusi ei tuvastanud aga vene poole kõrgeid kaotusenumbreid küll.

9. Venemaal kasvab ajateenitusesse terviselt kõlbmatute võtmine.

10. Lipetski memmede avalik videopöördumine putini poole.

11. Venemaa osakaal ülemaailmsetes teaduspublikatsioonides on langenud 7 aasta madalaimale tasemele.

12. EL-i liidrid lepivad sel nädalal tõenäoliselt kokku umbes 50 miljardi euro eraldamises Ukraina toetuseks

13. Venemaa riigiduuma hakkab arutama seaduseelnõud, mis keelaks abordid erakliinikutes kogu Venemaal.

14. Üks arvavalt vene sulemeistrite libauudis, millega püütakse mõjutada inimesi mitte toetama Ukrainat aga ka suurendamaks Ukrainas rahulolematust.

15. Venelased võisid oma edasitungi ajal kasutada Ukraina relvajõudude vange inimkilbina.

16. USA Kongress läheb talvepuhkusele ilma Ukrainale antava abi andmise otsuseta.

1. Eile õhtul Shahedi droonid Odessa piirkonna lõunaosas Izmaili ja Reni sadama suunas lendasid ning hetkel on teada vähemalt 11 haavatust (neist 3 lapsed). Täpsemat infot veel pole aga arvatavalt sadama taristut rünnata üritati. Lisaks oli hukkunuid Hersoni linna pommitamise järel.

2. Venemaa kaitseministeerium teatas: öösel 9 Ukraina relvajõudude mehitamata õhusõiduki hävitamisest Kaluuga ja Moskva oblasti kohal. Brjanski oblastis tulistas vaenlane (Ukraina omad) eile Klimovski rajooni Zabrama küla ja elektrivarustus oli häiritud. Belgorodi piirkonnas jätkub piirialade pommitamine; kuberner teatas, et Ukraina relvajõud kasutasid Belgorodi oblastis 5 mehitamata õhusõidukit. Võsokõ küla lähedal lendas miin õhku auto tsiviilelanikega, kolm said haavata (njah, vene poole enda pandud miiniväli). Vaenlane (ikka Ukraina omad) intensiivistas Donetski tsiviilelanikkonna tulistamist, tulistades 135 mürsku. Donetskis hukkus tsiviilisik ja 7 tsiviilisikut sai UAV allakukkumise tagajärjel vigastada.

3. Kupiansk-Kreminna: tugev vene rünnakute laine jätkus nii rinde põhja-, kesk- kui lõunaosas. Ühe edenemise sai vene pool Kupianskist kirdes ja Sinkivka külast loodes asuvas metsaalas (300-500 m). Samal ajal suutis Sinkivka külast põhjas ise tagasi saada varem kaotatud possad. Olla abiks Leopardi tank ja ports vene soldateid vangi sealt kaevikuliinilt saadi. Tundub videote järgi, et siia suunal võib Ukrainal olla rohkem kui vaid üks Leopardi tank. Kas neid on siia lisandunud aktiivseks kaitseks või miskit enamat plaanis, siiski ei tea. Jätkuvalt on liivaste aluspindadega metsades soomuse liikumine normaalne ning ilmastikust tulenevad mõjud sellise pinnasega suurt rolli ei mängi.

Rinde keskosas vene rünnakuid muutusi rindejoones ei toonud. Kreminnast edelas asuvas suures metsalas (ka liivasel pinnasel ja enamasti männid, mis eriti varjet ei paku) olla eile veel vene pool mõnisada meetrit edenenud.

Tundub, et nii mitmeski rindelõigus üritab vene pool halbasid ilmastiku tingimusi ära kasutada lootuses, et Ukraina seire pole siis piisav rünnakute hävitamiseks. Seni see suurt edu pole veel toonud aga sammhaaval siiski edenetakse ja hind on väga kallis meie mõistes. Kaudtule vähenemist vene poolelt pole tuvastanud ja ikka Oskili jõe ületuste pommitamine ja eks Kupianski linn ole igapäevaselt suurema pommisaju all.

4. Siversk: vaid kaudtuli.

5. Bahmut: eile jätkas vene pool tugevate rünnakutega nii Bahmutist kirdes, loodes kui edelas. Üleeilsele raudteed pidi edenemisele Siverski suunas jätku ei tulnud ning ka mujal lõikudes vene edenemisi ei tuvastanud. Hetkel tundub, et Ukraina kaudtule ja droonitöötlus ulatub päris täpselt rindejoonest kuni 10 km kaugusele ja egas eriti seal vene poolel rahulikult majandada ei lasta. Siingi rindelõigus pisu loodab, et tugev vene logistikavõrgustiku mõjutamine hakkab rohkem end tunda andma kehvade ilmadega, sest toitu läheb rohkem ning lisaks haavatutele kasvab külmakahjustuste ja tavaliste hooajaliste haiguste hulk.

6. Donetsk: Avdiivka ümber on juba mitmes päev suurem kogus soomust vene poole rünnakutel. Ukraina omade teatel hävitasid nad 12. detsembril Avdiivka ja Marinka lähedal toimunud kokkupõrgetes 13 tanki ja 12 muud soomukit. Njah, ühes puuribas droonivideoga loendati üle 100 vene soldati laiba Stepove juures. Eile kuskilgi Avdiivka ümber siiski vene poole edenemisi ei tuvastanud ja kõlakaid liigub, et Ukraina mitmes lõigus suudab teostada vasturünnakuid. Siingi rindel ulatud täpne kaudtule ja drooni töötlus vene poole tagalasse u 10km kanti aga leitakse sihtmärke ka kaugemalt. Erinevate tulekaartide võrdluses tundub, et kaudtule ja droonide mõjult ületab Ukraina tuntavalt vene poolt.

Marinka ümber ja asulas tugevad vene poole rünnakud jätkusid ning pisu vailedakse ka Ukraina blogijate vahel, kas mõni hoone asulas on veel Ukraina kontrolli all või mitte. Tundub, et võib-olla siiski asula loodeserval veekogust põhja pool võib vähemalt üks tööstushoonete kogum olla veel Ukraina kontrolli all.

7. Lõunarinne: muutusteta.

Berdjanski suund: suht vaikne.

Tokmaki suund: jagub rünnakuid kummaltki poolelt aga muutusi eilsel päeval ei tuvastanud.

Melitopoli suund: olla üks tugevam Ukraina üritus töös olnud ning tuli kõlakas, et rünnaku eesmärgid saavutati. Mis need olid, on kahjuks endale teadmata.

8. Herson: jätkuvalt tuleb väga vastuolulist infot põhiliselt vene milblogijatelt. Ühed teatavad suurest edust (aga mitte sillapeade likvideerimisest) ja teised teatavad, et vene soldateid ja soomust hakkliha masinasse saadetakse. Lisaks andis vene pool teada, et seni pole suudetud takistada Dnepri idakaldal olevate Ukraina üksuste varustamist ja roteerumist. Viimastel päevadel on vene pool piki teid ja metsasihte üritanud suurema koguse soomusega edeneda, aga enamus neist on jäänud puruks lastult teedele. Njah, kipuvad juba takistama uue ja veel terve soomuse tulekut. Ukraina suudab siin tabada jõest isegi 15-20 km kaugusel asuvaid vene kaudtulerelvasid ja logistikaahela töötlus ulatub veelgi kaugemale. Hetkel tundub, et Dnepri jõe idakaldal olevatel Ukraina üksustel on küll raske, aga vene poole kaotuste suhe Ukraina omadega võib olla isegi oluliselt kõrgem kui 1:5-le arvestamata soomust ja kaudtuleüksusi, sestap arvatavalt Ukraina jätkab sillapeade hoidmist.

9. Sügisese ajateenistuse ajal saadeti ajateenistusse mitusada kõlbmatut venelast, hindasid Koalitsiooni Üleskutse südametunnistusele juristid. Sellest teatab väljaanne „See on nii”. Novembris korraldasid julgeolekujõud koalitsiooni teatel üle riigi ajateenijate suunal vähemalt 73 haarangut. Samal ajal registreeritakse paljud teenistusse, arvestamata terviseprobleeme puudutavaid dokumente.

Seda, et sügisese ajateenistuse ajal on rikkumised laialt levinud, viitab ka kohtustatistika. Moskvas esitatud nõuete registri andmetel registreeriti 1. oktoobrist kuni 12. detsembrini 1037 asja, milles kostjaks oli ajateenituse komisjon. Venelased vaidlustavad teenistusest vabastamise keelamist, edasilükkamise võimatust või vajalikele tervisekontrollidele suunamist.

Samal ajal toimub märkimisväärne osa rikkumistest Moskvas ja Moskva oblastis. „See sügisene ajateenistus püstitab omavoli rekordi. Ja see omavoli toimub just Moskvas,” ütleb organisatsiooni „Ajateenistus” direktor Aleksei Tabalov. Tema hinnangul võib see olla tingitud „asjaolust, et Moskva ei täida regulaarselt kavandit”, kuid täpne põhjus pole teada.

Tabalovi sõnul on kolm peamist stsenaariumit, mille puhul võib teenistuskõlbmatuid inimesi armeesse kutsuda. Esimesel juhul tabatakse konkreetset haigust põdev inimene reidi käigus ja saadetakse üksusesse või kutsutakse „andmete täpsustamiseks” sõjaväe registreerimis- ja värbamisbüroosse, kuid selle asemel rakendatakse kohe. Selle tulemusena satub inimene nende juurde ilma tema haigust kinnitavate dokumentideta ja ta saadetakse teenistusse.

Teise stsenaariumi korral märgitakse ajateenijad „kõlbulikuks”, hoolimata esitatud meditsiinilistest dokumentidest. Sellistel juhtudel püüavad ohvrid komisjoni otsust edasi kaevata ja saadetakse tervisekontrolli. Ajateenijad tulevad tervisekontrolli ja saavad oma kaebuste rahuldamisest keeldumise, misjärel neid ei vabastata, vaid saadetakse vägedesse.

Kolmanda stsenaariumi korral on inimesel haigus, kuid puuduvad seda kinnitavad dokumendid. „Ta lasi olukorral omasoodu minna ja arvab, et sõjaväelise registreerimise ja värbamisamet teda ei otsi,” selgitab Tabalov. „Ja siis nad haaravad ta tööl, tänaval või kodus kinni, tirivad ta sõjaväe registreerimis- ja värbamisbüroosse ning helistavad alati päeva jooksul. <…> Kui soovite oma õigusi kaitsta, peate eelnevalt valmistuma, et mitte kinni jääda.”

10. Venemaa siseministeeriumi Lipetski oblasti osakond alustas uurimist kohaliku maa-asula elanike kollektiivse videosõnumi salvestamise kohta putinile. Sellest teatas Lipetski rajooni telegrammikanal.

Kuzmino-Otveržski maa-asula elanikud kaebasid 9. detsembril presidendile kvaliteetse joogivee tarnimise katkestuste pärast ja palusid probleemi lahendada, lubades putinile hääletada valimistel tema poolt. „Elanike katkematut ja kvaliteetset veevarustust ei tagata. <…> Selleks vajame uut veevõtuallikat, millel on kaasaegne puhastussüsteem ja piisav läbilaskevõime,” ütles kohalik elanik oma pöördumises. — „Kallis vladimir vladimirovitš, kogu meie lootus on ainult sinus! Ja aastal 2024 hääletame teie poolt.”

Kaks päeva hiljem sai kohalik politseijaoskond avalduse „viia läbi uurimine ja leida selle videosõnumi salvestamisega seotud isikud”. Tehakse ettepanek neid „karistada haldusõiguserikkumise eest rahatrahviga summas 15 000 rubla (150 eurot)”. Pöördumise lugenud aktivist Ljudmila Kuzmenkova kuulasid politseiametnikud üle.

11. Sõda Ukrainaga, sanktsioonid ja piirangud teadlaste koostööle välispartneritega on tabanud Venemaa kohalolekut maailma teaduskaardil. Venemaa Föderatsiooni osakaal teaduspublikatsioonides, mis on indekseeritud suurimas eelretsenseeritava teaduskirjanduse andmebaasis Scopus, on vähenenud 7 aasta miinimumini, selgub Riigi Teadmiste Statistika Uurimise ja Ökonoomika Instituudi arvutustest.

2022. aasta lõpus ilmus andmebaasis 110,5 tuhat Venemaa teadlaste publikatsiooni, mis hõlmab üle 23 tuhande teaduspublikatsiooni. Nende arv vähenes 18,5 tuhande võrra ehk 14% – see on rekordväärtus 12 aasta olemasoleva statistika kohta.

Vene Föderatsiooni osakaal langes 3%-ni, mis on madalaim väärtus alates 2015. aastast, mis on 0,6 protsendipunkti madalam kui sõjaeelsel 2021. aastal ja 0,9 protsendipunkti madalam kui aastatel 2019-2020.

Selle tulemusel langes Venemaa teaduspublikatsioonide arvu poolest maailma esikümnest välja, langedes tagasi 11. kohale ning Kanada, Prantsusmaa ja Hispaania taha. Venemaa Föderatsioon jääb maailma liidrist Hiinast maha peaaegu 9 korda: Hiina teadlased on Scopuses registreerinud üle miljoni publikatsiooni. Vahe Ameerika Ühendriikidest (625 tuhat väljaannet) on kasvanud peaaegu 6-kordseks, Indiast (248 tuhat) – enam kui 2-kordne.

„2022. aastal peatati geopoliitilise olukorra süvenemise taustal erinevate välisorganisatsioonide algatusel Venemaa teadlaste osalemine mitmetes rahvusvahelistes teadusprojektides,” märgivad HSE eksperdid. Lisaks on Venemaa valitsus kehtestanud moratooriumi avaldamisaktiivsuse näitajate kasutamisele rahvusvahelistes andmebaasides teadusorganisatsioonide tulemuslikkuse hindamisel. Kõik see mõjutas Venemaa teadlaste avaldamisaktiivsust, järeldab HSE.

Kõige dramaatilisem langus – aastaga 43% võrra – oli Venemaa teadlaste rahvusvahelistel konverentsidel tehtud aruannete arv. Scopuse andmebaasis indekseeritud otseste teadusartiklite arv vähenes 3% – 87,2-lt 84,8 tuhandele.

Samuti vähenes oluliselt – 13% võrra – nende tööde arv, mille Venemaa teadlased avaldasid koos välispartneritega. Sõjaeelsel 2021. aastal oli neid 29 tuhat ja 2022. aastal 25,5 tuhat.

Samal ajal jäid peamisteks partneriteks USA (4,9 tuhat ühisväljaannet) ja Saksamaa (4,6 tuhat), kolmanda koha saavutas Hiina (4,1 tuhat).

12. EL-i liidrid lepivad sel nädalal tõenäoliselt kokku umbes 50 miljardi euro eraldamises Ukraina toetuseks, hoolimata Ungari ähvardustest otsusele veto panna. Sellest teatas Reuters, viidates Euroopa Komisjoni eelarvevolinikule Johannes Hahnile.

EL teeb ettepaneku lisada 2027. aastani oma eelarvesse Ukrainale 33 miljardit eurot laenu ja 17 miljardit eurot toetusi. Muudatused peavad heaks kiitma kõigi 27 EL-i riigi valitsusjuhid, kuid Ungari ja Slovakkia on öelnud, et on sellele vastu.

Ungari peaministri Viktor Orbáni poliitiline peanõunik Balázs Orbán ütles 12. detsembril, et Ungari kiidab heaks 50 miljardi euro eraldamise Ukrainale aastani 2027, kui EL vabastab 30 miljardi eest Budapestile antava abi. Euroopa Komisjon vabastas neist vahenditest kolmandiku – 10 miljardit eurot. Brüssel rõhutas, et see otsus ei ole seotud Ukraina toetamisega.

Euroopa Komisjoni eelarvevoliniku sõnul saab Ungari eelarve läbivaatamise tulemusel lisavahendeid (ta ütles Reutersile summaks 15 miljardit eurot) ka muudeks kuludeks, sealhulgas piiride tugevdamiseks.

Kui Orbaniga ei õnnestu kokkuleppele jõuda, siis on Euroopa Komisjonil varuplaan, ütles Johannes Hahn. Vastuseks küsimusele, kas Ukrainale saab raha eraldada 26 ELi riigi 27-st vahelise lepingu kaudu, vastas ta, et see on „üks võimalustest”. Khan rõhutas, et tema hinnangul on Ungari Ukrainale raha eraldamise otsusega siiski nõus.

Eelnevalt peatas EL 30 miljardi euro ülekandmise Ungarile riigis valitsevate õigusriigi põhimõtete ja altkäemaksuga seotud probleemide tõttu. Selle summa vabastamiseks peab Budapest täitma mitmeid nõudeid – alates akadeemilise vabaduse tagamisest kuni LGBT kogukonna õiguste kaitsmiseni ja pagulastele varjupaiga pakkumiseni. Pärast seda võttis Budapest vastu seadused, mille eesmärk oli kohtute sõltumatus.

13. Venemaa riigiduuma hakkab arutama seaduseelnõu, mis keelaks abordid erakliinikutes kogu Venemaal. Varem kehtestati sellised keelud ainult teatud piirkondades.

Eelnõu ette valmistanud Nižni Novgorodi oblasti parlament põhjendab algatust madala sündimusega. „Sündimuse suurendamine on võimalik, sh naise soovil raseduse kunstliku katkestamise juhtude arvu vähendamine ning selle tulemusena tüsistuste arvu vähendamine raseduse katkemise protsessis ja naise reproduktiivsusvõime säilitamine. funktsiooni,” seisab dokumendi seletuskirjas.

Saadikute sõnul ei kiirusta noorem põlvkond lapsi saama, mistõttu „tuleks keskenduda sündimuse suurendamisele üle 30-aastastele inimestele, kes plaanivad sünnitada teist, kolmandat ja järgnevaid lapsi”.

Erakliinikutes ei peeta kinni operatsioonide läbiviimise tingimustest, leiavad eelnõu autorid. „Eratervishoiusüsteemi meditsiinilistes organisatsioonides puudub range kontroll sünnitusabi ja günekoloogia valdkonna arstiabi osutamise korra järgimise üle, ei peeta kinni „vaikusenädalast”, naistega ei konsulteeri psühholoog või jurist, infot sotsiaaltoetusmeetmete kohta ei anta, puudub võimalus ja oskused tüsistuste korral arstiabi, sh elustamise ja kirurgia osutamisel,” seisab seletuskirjas.

Varem võtsid kohalikud seadused, mis keelasid erakliinikutes abortide tegemise, vastu mitme Venemaa piirkonna, sealhulgas Nižni Novgorodi oblasti parlamendid. Novembri lõpus teatas riigiduuma aseesimees Anna Kuznetsova sarnaste algatuste väljatöötamisest föderaalsel tasandil. Muu hulgas arutati ettepanekuid teha aborte mitte varem kui seitse päeva pärast seda, kui naine pöördus meditsiiniorganisatsiooni poole.

Algatust keelustada seadusandlikult „naiste abordi sundimine” toetas patriarh Kirill, kes märkis selle sammu vajalikkust riigi demograafilise kriisi valguses.

Föderatsiooninõukogu spiiker Valentina Matvienko ütles, et Venemaal on aborte vaja teha ainult kahel põhjusel: naisevastase vägivalla korral ja meditsiinilistel põhjustel. Samas meenutas ta, et riigil on juba kogemusi abordi keelustamisel, „mis lõppes kurbade tagajärgedega”: salaabortide arvu kasv, naiste suremus jne. „Me ei lähe täpselt seda teed,” lubas föderatsiooninõukogu spiiker.

Matvienko kutsus ka üles „vähendama retoorika intensiivsust” ja viima abordikeelu arutelu „terve mõistuse tasandile”. Föderatsiooninõukogu spiiker märkis, et paljudes piirkondades on juba alanud „liikumised eri suundades”, sealhulgas erakliinikutes abordipiirangute kehtestamine. Kuigi erakliinikud tegutsevad samade standardite järgi kui riiklikud, rõhutas Matvienko.

14. Libauudis muutmata kujul: Ülioluline uudis: Zelenski ostab väidetavalt 20 miljoni dollari suuruse mõisa Vero Beachis, Floridas.

Zelenski tuli sel nädalal DC-sse, et öelda ameeriklastele, et peame laskma meie enda infrastruktuuril laguneda, meie teedel ja sildadel laguneda ning tühjendama oma pensionid, et anda iga olemasoleva dollari toetuseks Ukraina sõja toetamiseks putini alistamiseks.

Sekretär Lloyd Austin ütles, et kui Ameerika ei saada Ukrainale vajalikku rahastamist, saadab ta selle asemel meie pojad ja pereliikmed Ukraina eest võitlema ja surema.

Seni on Ameerika andnud Ukrainale üle 80 MILJARDI dollari, kusjuures üle 70% sellest rahastamisest on täiesti arvestamata – see on kadunud, keegi ei tea, kus see on.

Zelenski saatis ukrainlased tapatalgutele ja kuivatas USA riigikassa, ilma et ta kavatseks isegi Ukrainasse jääda ja oma rahvaga seista – selle asemel kavatseb ta põgeneda ja pensionile minna Florida kaunitesse randadesse, kust on väidetavalt ostnud luksusliku mõisa 20 miljoni dollari eest.

Samal ajal kui ameeriklased tegelevad rekordilise inflatsiooni ja äärmise vaesusega, ostavad meie juhid häärbereid eliidile, kes hõlbustavad nende rahapesuoperatsioone ja kuritegusid Ameerika rahva vastu.

Need on mõned fotod, mis meile saadeti Zelensky hiljutisest ostust.

LÕIGE UKRAINA ÄRA!

Njah, ei imesta, kui see uudis ka meitel peatselt ringlema hakkab…

15. Venelased võisid oma edasitungi ajal kasutada Ukraina relvajõudude vange inimkilbina. Ukraina sõjaväelased edastasid Raadio Libertyle droonist tehtud video, mis salvestas, kuidas okupandid tõenäoliselt relvastamata mundris inimesi, kes võisid olla Ukraina relvajõudude vangid, juhivad relva ähvardusel Ukraina positsioonide poole ja peitsid end nende taha.

Ajakirjanikud märkisid, et said video ühelt Ukraina relvajõudude üksuselt, kes võitlevad Zaporožje suunas. Kaadrid filmiti Robotine küla läheduses. „Videos on näha, kuidas rühm vene armee sõdureid, lahinguvalmis relvad käes, kõnnib Ukraina positsioonide suunas. Nende ees on relvastamata inimesed, kes hoiavad käsi püsti,” seisab väljaandes. Perioodiliselt tulistavad sõjaväelased automaatidest tõenäoliselt Ukraina positsioonide suunas.

Video esitanud Ukraina kaitsjate sõnul on tegemist nn jõuluurega, et tuvastada tulirelvi Ukraina relvajõudude positsioonidel. Ukraina sõjaväel puudub praegu teave nende vangide edasise saatuse kohta, märkisid ajakirjanikud.

Ombudsman Dmitri Lubinets ütles, et video kontrollimise korral on tegemist ametlikult tuvastatud faktiga Genfi konventsiooni artikli 23 rikkumisest venelaste poolt.

„Ühtegi sõjavangi ei tohi kunagi saata piirkonda, kus ta puutuks kokku tulega lahingutsoonis. Samuti ei tohi sõjavange kasutada mis tahes punkti või piirkonna kaitsmiseks sõjaliste operatsioonide eest,” ütles ta.

16. USA Kongress läheb talvepuhkusele ilma Ukrainale antava abi andmise otsuseta. Valge Maja pressisekretäri Karine Jean-Pierre’i sõnul ei tohiks vabariiklased pühadeks koju naasta, kui on veel tähtsat tööd teha.

Esindajatekoja spiiker Mike Johnson ei toetanud Senati demokraatide liidri Chuck Schumeri ettepanekut pikendada nädala võrra Kongressi mõlema koja tööd, et anda enne jõule Ukrainale lisarahastus. Valge Maja pressisekretär Karine Jean-Pierre ütles seda briifingul. „Nagu te eile presidendilt kuulsite, ei sega Ameerika rahvast Ukraina ja selle vabadusvõitlusest türannia vastu. Samas ütles spiiker Johnson, et esindajatekoda lõpetab homme oma töö ilma piiriküsimustes kokkuleppele jõudmata, ilma rahastamiseta. Iisrael, ilma rahastuseta ja Ukrainale kiireloomuliste vajaduste rahuldamiseks,” ütles ta.

Jean-Pierre lisas, et selline samm ainult julgustab potentsiaalseid agressoreid globaalses mastaabis, kuna Ameerika Kongressi tegemisi jälgitakse Moskvas, Pekingis ja Teheranis. „Koja vabariiklased ei peaks pühadeks koju minema, kui neil on vaja astuda olulisi samme USA ja maailma turvalisuse tagamiseks,” lõpetas ta.

Eile rääkis väljaanne Washington Post mitme kongresmeniga, kes nõuavad, et kongress jätkaks oma tööd järgmisel nädalal. Kui need läbirääkimised venivad, muutuvad nende sõnul pärast talvepuhkust raskemaks.

Parlamendi ülemkoja Senati vabariiklaste liider Mitch McConnell oli veendunud, et kongress ei võta Ukrainale abi andmise kohta jõuludeks vastu otsust, isegi kui kahe osapoole vahel on kompromiss.

USA president Joe Biden kutsus 6. detsembril 2023 Kongressi üles kiitma heaks lisarahastamine Ukraina relvajõudude abistamiseks. Ta rõhutas, et Putin läheb kaugemale, kui teda Ukrainas ei peatata – ja siis sõdivad Ameerika sõjaväelased koos Vene sõjaväega.

Valge Maja teatas, et raha Ukraina abistamiseks saab otsa enne 2023. aasta lõppu, kui USA Kongress uut paketti vastu ei võta.

Zelenski on kindel, et Ukraina saab Ameerika Ühendriikide sõjalise abi pausist üle

Kokkuvõte tugineb avalikele allikatele. Allikateks on sõdivate poolte ametlikud teated, avalik meedia, kummagi poole blogijate sõnumid ning kolmandate osapoolte info. Loo autor üritab hoida eraldi fakti, kuuldust ja arvamust. Info kipub enamasti olema vastukäiv või seda varjatakse, sestap tugineb kokkuvõtte lisaks erinevate sõjalist olukorda kajastavate kaartide analüüsil. Vigu juhtub ja parandused teeb järgmise päeva kokkuvõttes. Vabandused ette, et vene riiki, sellega seotud kremlimeelsete isikute nimed on väikse tähega… ja sõna Ukraina igas võtmes suure tähega.

Viimased uudised