Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Allikas: https://armyinform.com.ua

Lõunaeestlane jätkab sõjanduse asjatundja Toomas Piirmanni ülevaatega sündmuste kohta Ukraina sõjas.

Ukraina 26. veebruar 2023:

eile kippusid mõlema poole rindeteated väga vastuoluliseks, kokku 71 vene poole rünnakut, jätkub väga pingeline olukord Bahmuti rindel, Vuhledaris kasvab vene vanaraua hulk, rahu planeerimine ja USA surve AÜE-le…

Arvatavalt vene strateegiliste pommitajate õhkutõusu tõttu oli eile pealelõunat õhuhäire kõigis suuremates Ukraina linnades. Raketi tabamustest siiski infot ei tulnudki. Täna hilisõhtul ja öösel mõnedes idapoolsemates linnades õhuhäired kordusid. Piiriäärsete Ukraina külade tavapärane pommitamine jätkus ning ikka vene pool ka pisu kurtis…

Kupiansk-Kreminna: põhjarindel pisu vene pool üritab kahes suunas ja esmalt siis likvideerimaks ikka Ukraina veel jäänud väikest sillapead (kuni 200 m jõest) kaitsmaks Oskili jõe maantee- ja raudteesilda. Tundub, et Ukrainal on siin jätkuv huvi sildade hoidmiseks ja tavaliselt tehakse seda sooviga siin mingil ajal ise suruma hakata. vene pool aga tahaks siin saada lukku Ukraina võimalikku edenemist, surudes neid jõe taha. Õnneks see sillapea põhjapoolne ots, mis on kitsas lõuna pool metsasemal alal, laieneb kasvavalt ja on 2 km laiune (rinne jookseb seal piki raudteed). Lisaks proovis vene pool ka pisu tugevamalt Kupianski poole, aga seegi tagasi löödi. Kreminna ümber lahingud jätkuvad ja mitmes suunas vene pool proovib nii soomuse kui jalaväega. Kõlakas, et Kreminnast lõunas asuval metsaalal rünnanud kolm vene jalaväekompaniid kaotasid 70 surnutena ja 70 haavatutena. Rindejoones muutusi ei tuvastanud. Kaudtuld seni veel jagus, kuigi juba pikka aega ringlevad kõlakad ja uudised, et vene poolel kaudtulemoonaga kehvasti. Pigem peab seda pika logistikaahela nõrkuseks ning Ukraina tulemusliku töötluse tagajärjeks, mistõttu ei jõua kohati piisavas koguses moona kaudtuleüksusteni. Ka on vene pool oluliselt hajutanud moonaladusid, mis veelgi logistikaplaani keerulisemaks teeb. Kreminna suunal veel vene üksusi jagub rünnakute tugevdamiseks… küll on soe kohal koos vihmaga ja maastik muutub pehmeks ja kleepuvaks (va Kreminnast lõunas asuval metsaalal, seal liivapinnas).

Siversk: eile rünnati Bilohorivka küla mitmelt suunalt ja ei aidanud ka kaudtuletöötlus rünnaku toetuseks ning küla seni vallutamata. Spirne küla poole ka prooviti ja siingi muutusi rindejoones see ei põhjustanud. Kaudtuld tavapärasest pisu rohkem.

Bahmut: jagub veel vene poolel isikkoosseisu kogu rindele rünnakute jätkamiseks ja selle langust veel tulemas ei näe. Põhja poole siiski vene pool edeneda pole suutnud, kuigi mitmel paralleelsel suunal üritavad. Eile veel Berhivka ja Yahidne küla suunalt vene pool edela poole suruda ei suutnud, kuigi juba teatasid, et sealt mitu kilomeetrit edasi said piki põlde. Vähemalt ükski Ukraina uudis ega blogija seda ei kinnita. Küll on see suund hetkel kõige ohtlikum Bahmuti ühe logistikaahela läbilõikamiseks. Hetkel pigem kõlakate ja mõnede kaudsete uudiste baasil järeldus, et mingit võimalikku vähemalt osade possade mahajätmist Bahmutis võib Ukraina plaanida. Linnas olla veel vene pool pisu edenenud, aga kaardil need suuremaid muutusi ei toonud. Suruvad siin nii wagner kui dessantnikud. Bahmutist edelasuunalise maanteeni jõudmiseks teeb vene pool jätkuvalt suuri pingutusi ja eile siin rindejoon muutus mõnes kohas nii siia kui sinna. Tundub, et Ukraina kasvatab vasturünnakute tugevust ja võimalik, et ka kaudtule tihedust. Hetkel lähim vene possa maanteest u 600 m, aga seda Bahmuti linna serval ja seal ees mitu kõrgemat hoonet koos väikeste metsatukkadega. Seni siit suunalt veel Bahmuti varustusteed läbi lõigata ei suudeta, sest linna lääneservast läheb ringiga veel üks maantee, mis kaugemal lõunas jõuab selle edelasuunalise suure maanteeni. vene poole kaotuste arv peaks jätkuvalt kõrge olema. Igapäevaselt tuleb siin uusi videosid neist granaadi pillamistest vene possadele. Üle pika aja asus vene pool ka suruma edasi Majorski suunalt rinde lõunaservas, aga siin edeneda ei suudetud. Soe siingi ja eks saapa ümber kleepuv pinnas raskenda ka jalaväe kiiret edenemist üle põllu. Vaid metsalad pakuvad jalaväele kergemat maastikukandvust, aga kuna enamus seal lehtpuud, siis suuremat varjet need ei paku. Videodelt näeb ka jaost suuremate vene üksuste kaudtule tõttu surnud soldatite kogumeid nii metsades kui selle servadel ja põldudelgi. Hetkel jääb vastu võlgu, kui kaua vene pool selliselt ressursi kulukalt rünnata suudab. Kohvipaksu pealt kipub arvama, et mitte üle kuu.

Donetsk: siingi jagus vene poole rünnakuid peaaegu kogu rindele ja mitmes kohas on suurenenud vene ründavate üksuste koosseis. Eile õnneks veel Krasnohorivka ja Vesele külasse sisse ei saadud ja pigem vist väike üksuste ümebrkorraldamine peale paari kilomeetrilist edenemist ja eks täna hakkavad kõvasti edasi suruma. Nii siin kui mujal on juba vene pool teatanud mitmetest suurtest läbimurretest, aga jätkuvalt seni neid leida ei suuda, võib olla jääb see puuduliku loova mõtlemise taha kinni. Üle paari nädala prooviti ka otse Avdiivka peale, mida tavaliselt enam eriti ei üritata ja ürituseks see jäigi. Küll jätkub tihedam soomusega virutamine Vodyane suunalt nii põhja poole kui pöörates põhja poolt Pervomaiske poole. Siingi vene pool suurest edust teatas, aga seda tuvastada ei suutnud. Küll kasvab vene päritolu nüüdseks vanarauaks muutnud metallilasu. Rünnakute jätkamiseks siingi veel ressurssi piisavalt. Hetkel veel tuleb täiendavaid kõlakaid, et siia wagneri omasid täienduseks tuuakse. Ju soov pisugi soomuse kaotust vähendada. Olla neid toodud siia paari pataljoni jagu. Kuna siin väge palju, siis jätkusid rünnakud ka otse Pervomaiske peale ja üritatakse Nevelske külla sisse saada, aga eile rindejoon pidas. Marinka juures ja ümber lahingud jätkusid ning vaatamata vene eduteadetele nende edenemist tuvastada ei suutnud. Vuhledar, no võtab tõesti pisu ohkama, kuratlikult kiiresti kasvab seal romustunud vene soomustehnika hulk ja põhjuseks nii miinid, kaudtuli kui tankitõrjerelvade lasud. Küll oli eilsest näha sealgi roomikujälje sügavuse kasvu. Küll olla siin kaks rünnakutel osalevat merejalaväebrigaadi üheks liidetud oma kaotuste tõttu ja nende rünnakule minemise „veenmiseks” toodi kohale spetsiaalne üksus. Kuna soomuse hulk vene poolel väheneb kiiresti, siis hakkasid siin kasvama jalaväe rünnakud ja neid ei toetanud isegi soomukid. Ei oskagi põhjust öelda miks nii. Kaudtule paarist lasust aga tavaliselt piisab nende tagasi löömiseks. Kaudtuld jagus siin keskmiselt mõlemalt poolelt.

***

Lõunarinne/Herson: kaudtuleduell. Ukraina sõjaväeluure peadirektoraat (GUR) avaldas pealtkuulatud kõne, milles üks vene soldat väitis, et 120 soldatit üritasid läbi viia luuret (Štšerbandi lähedal 32 km Tokmakist loodes), kuid Ukraina väed olla olnud hukatuslikud enamusele neist. Vene pool on järjest kaugemale Ukraina eduka kaugtule tõttu viinud Dnepri jõest oma üksusi. Ka toodavat ikka veel siia mobbituid ja kohati siis nendega teisi üksuseseid asendatakse (eks need vähe kogenenumad mujale rünnakutele lükatakse). Kindlustuste rajamine nii Hersoni oblastis kui Krimmi poolsaarel käivad ja hirm on suur.

Igapäevaseks on muutunud kõrgemate vene ohvitseride hukkumised majorist kui polkovnikuni. Lisaks on mitmes vene oblastis hukkunute arv nii kõrge, et sealsed võimud teatasid igatsugu pidustuste ja suuremate kogunemiste keelamisest seoses suure leinaga. Mõningad protestimeeleavaldused siiski venemaal toimusid seoses sõja aastapäevaga, aga väikesearvuliselt ja eks osalised ikka arreteeriti ning karistused karmid. Purukslastud vene tank Berliini vene saatkonna ees eile venelaste poolt punaseid lilli täis pandi. Oleme siiski lääne kultuur koos inimõiguste ja vabadustega ning saksa politsei lasi neil seal rahulikult toimetada. Küll oli täpselt teada sinna viidud lillede arv vene meedias, sestap tundub, et kremli poolt pigem käima tõmmatud. Küll on sealgi suur venemaa kodanike arv ja enamuse nende meelsus on kremlit pooldav, kuigi jah, tagasi venemaale enamus neist siiski minna ei taha.

Copy siis USA Sõjauuringute Instituudi igapäevasest luurekokkuvõttest kaasamõtlemiseks: Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Saksa ametnikud valmistavad väidetavalt ette NATO-Ukraina pakti, mis jääb kaugele maha kaitsest, mida Ukraina saaks NATO liikmelisuse tõttu, ja näib peegeldavat soovi avaldada Ukrainale survet, et ta nõustuks läbirääkimistega ebasoodsatel tingimustel saavutatava lahendusega. Wall Street Journal teatas, et pakti täpsed sätted on otsustamata, kuid ametnikud märkisid, et pakt annab Ukrainale täiustatud sõjavarustust, relvi ja laskemoona, kuid mitte artikli V kaitset ega kohustust paigutada Ukrainasse NATO väed, mis ei ei vasta Ukraina püüdlustele saada NATO täisliikmeks. Ametnikud väitsid, et pakti eesmärk on varustada Ukrainat nii, et Ukraina väed saaksid korraldada vastupealetungi, mis toob venemaa läbirääkimiste laua taha ja hoiab ära venemaa tulevase agressiooni. Wall Street Journal märkis, et need ametnikud väljendasid kahtlusi lääne võime suhtes jätkata pikaajalist sõjategevust suure ohvrite arvuga, mida Ukraina sellises pikas sõjas kannatab, ja Ukraina vägede võimet täielikult tagasi vallutada kaua okupeeritud olnud alad nagu Krimm.

Hetkel siiski tundub, et ametnike soovile veel ei kipu piisavalt poliitilist tahet taha tulema. Hiina rahuplaani tegi ka USA juba maatasa.

Uudise copy siis seoses vene pankade slikerdamisega läbi Araabia Ühendemiraatide (AÜE): lääneriigid suurendavad survet, et araablased ei hiiliks mööda venemaa-vastastest sanktsioonidest, mis kerkisid esile Araabia Ühendemiraatides 2022. aasta teisel poolel. Pärast mitmeid hoiatusi, mille USA ametnikud Abu Dhabi visiitide ajal andsid, liikusid USA ja Suurbritannia sõnadelt tegudele ja hakkasid kehtestama sanktsioone Dubais filiaali avanud venemaa pankadele. Osana meetmete paketist, mis on ajastatud venemaa Ukraina sissetungi aastapäevale, sai MTS-Pank, mis kuulub 100% samanimelisele operaatorile ja sideoperaatorile ning mida kontrollib AFK Sistema kaudu miljardär Vladimir Jevtušenkov (juba varasemalt Briti ja Ameerika rahandusministeeriumi musta nimekirja kantud).

SWIFT-süsteemile juurdepääsu säilitanud varade poolest venemaa 40 suurimale pangale on kohaldatud blokeerivaid sanktsioone, mis keelavad tehingud. See tähendab de facto USA dollarites ja Briti naelsterlingites arvelduste keeldu, mis eeldab nende riikide vastaspooli, kes on valmis korrespondentkontosid teenindama. MTS-Banki sanktsioonid kehtestati neli kuud pärast seda, kui ta avas Dubais filiaali ja sai kohalikult regulaatorilt tööloa. vene pankade tegevus Araabia Ühendemiraatides sattus USA tähelepanu alla ja jaanuari lõpus saadeti Abu Dhabisse delegatsiooni eesotsas aserahandusministri Brian Nelsoniga. Finantsluure kuraatorina hoiatas Nelson AÜE ametnikke nende valmisoleku eest kehtestada sanktsioonid ettevõtetele ja eraisikutele, kes aitavad venemaa-vastastest meetmetest mööda hiilida. Aastaga on Emiraatides esindusi avavate venemaa ettevõtete arv kasvanud seitsmekordseks – alates selle aasta algusest on riigis avatud üle 700 ettevõtte. Fortune’i andmetel võib kuni 30 protsenti venemaa rikkamatest kodanikest koos rahaga Emiraatidesse kolida. Mõni päev pärast Nelsoni külaskäiku oli AÜE „tütar” sunnitud Sberbanki sulgema. Sberinvest Middle East Limitedil, mille peakontor asub Abu Dhabis ja mida Sber esitles 2020. aastal, lubades luua litsentsitud „islami akna” ja teha koostööd eksportijatega, tühistati 6. veebruaril kõigi pangateenuste load. Suured sanktsioonidega pangad saavad AÜE-s tegutseda ainult väiksemate vahendajate kaudu, ütles ühe krediidiasutuse allikas Frank RG-le.

Kokkuvõte tugineb avalikele allikatele. Allikateks on sõdivate poolte ametlikud teated, kummagi poole blogijate sõnumid ning kolmandate osapoolte info. Loo autor üritab hoida eraldi fakti, kuuldust ja arvamust. Info kipub enamasti olema vastukäiv või seda varjatakse, sestap tugineb kokkuvõtte lisaks erinevate sõjalist olukorda kajastatavate kaartide analüüsil. Vigu juhtub ja parandused teeb järgmise päeva kokkuvõttes. Vabandused ette, et vene riiki, sellega seotud isikute ja linnade nimed on väikse tähega… ja sõna Ukraina igas võtmes suure tähega.

Viimased uudised