Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Ukraina kaitseministeerium

Lõunaeestlane jätkab sõjanduse asjatundja Toomas Piirmanni ülevaatega sündmuste kohta Ukraina sõjas.

Ukraina 01. detsember 2022:

Kreminna suunal Ukraina surub edasi ja vene pool Bahmuti juures. Okupeeritud aladel on mobilisatsiooniks kõlbulikus vanuses meeste liikumine piiratud ning venemaal jätkub mobiliseerimisregistri andmete „värskendamine”. Kubermangude administratsioonid mitmes venemaa piirkonnas on asunud looma vene soldatite lähedaste murede ärakuulamiseks „avalikke nõukogusid”… ja küsitluste andmed venemaal näitavad rahuläbirääkimisi soovijate kasvu…

Ööpäeva jooksul peale rakett S-300 tabamuse Zaporižži gaasi taristule piirduti vaid rindelähedaste linnade pommitamisega. Ei unustanud vene pool piiriäärsete külade pommitamist. Seekord oli vene poole kurtmist Ukraina kaudtulest venemaa territooriumi pihta rohkem. brjanski oblastis Suraži rajoonis (venemaa, 80 km piirist) süttis pärast arvatavat droonirünnakut kütuseladu…

Harkivi põhjasuund: tihe kaudtuli vene poolelt piiriäärsetele Ukraina küladele.

Kupiansk-Kreminna: Jätkuvalt pisut vastuolulist infot tuleb. vene pool surub ikka Svatove suunalt nii Kupiansk-Svatove maanteel kui sealt paarkümmend kilomeetrit lõuna poolt. Kaudtuld jagus seekord mõlemapoolselt palju ning ei lõpe vene poole kurtmine tabamustest Svatove linnas. Kreminna ja linnast kuni 20 km põhjapoole on tugeva Ukraina surve all. Ukraina kindralstaap märkis, et vene väed tulistasid Tšervonopopivkat ja Ploštšankat, mis viitab sellele, et Ukraina väed on nendesse asulatesse tegelikult tunginud. Tšervonopopivka sild üle Krasna jõe peaks olema juba varasemalt vene poolel purustatud. Eks küla varustamine käis vist mööda väiksemaid teid nii lõuna- kui põhjasuunalt. Hetkel tundub, et siia on Ukraina pool koondanud rohkem kergemaid ratastel soomusmasinaid ning tundub ahvatlevana hakata piki Krasna jõge edenema nii lõuna kui põhja poole, lõikamaks ära Krasna jõe läänekaldal olevate vene üksuste varustusteed ning kottijääminegi kindel. Lisaks tundub, et Ukraina üksused on Kreminnale linnast edelas asuvas metsaalas jõudnud lähemale ning kottijäämise oht vene üksustel Dibrova külas kasvab. Ukraina jätkas Kreminna ala pommitamist. Eks jääb siit edu uudiseid ootama…

Siversk: eile rünnakud ei raugenud. Põhjapoolsema Bilohorivka küla ründamine jätkus, külagi pommitati, aga edu vene pool ei saanud. Spirne külast lõunapoolseid põldusid pidi õnnestus eile vastasel edeneda u 1 km paari kilomeetri laiusel alal. Küla peaks seni veel hallis alas olema. Tundub, et siiagi on ilm oma jälje jätnud ning palju vene rünnakuid vaid jalaväega tehakse ning proovitakse igas rindelõigus (ka läbi võsa) Ukraina possade tugevust. Eks kontakti järel kipub ka vene kaudtuli peatselt saabuma. Ukraina aga ei maga ja vene jalaväe kaotused peaksid enamuses rindelõikudes kõrged püsima. Ukraina töötles eile tõsisemalt Lõssõtsanski linna. Eks see logistikasõlm ole ja kuna siin rindelõigus surve kipub kasvama, siis peaks seal kandis vene väge jaguma mida pommitada.

Bahmut: lahingud kestsid terve päeva. Yakovlivka küla ja Soledari linnas rindejoon muutusteta. Bahmuti linnale rünnakud ida ja kagusuunalt kasvasid ning tundub, et mõlemast suunast linna piirile kand maha saadi. Ukraina tõi küll abiks helikopterid ja asus tugevamalt kaudtulega töötlema, aga kuna vastane oma elavjõu kaotustest ei hooli, siis see edenemine mõlemas suunas u 500 m oli. Raske seis on Bahmutist lõunas. Hetkel vastuoline info, kas Kurdjumivka on osaliselt või täielikult vallutatud. Kindlasti suudeti Andriivka ja Opytne vahel edeneda ja läheneti Bahmutile u 500-700 m 3 km laiusel lõigul. vene edenemist peaks siin veel jätkuma aga kaotuste arv peaks kasvama (sai põhjustest paaris varasemas loos kirjutatud). Kaudtuld jagus mõlemapoolselt palju ning tuntav oli Ukraina poolsete kaudtulelöökide kasv.

Donetsk: pisut rünnakute arv ja tempo rauges. Opytne-Vodiane-Pervomaisk ja Nevelske suunal lahingud loiumalt jätkusid. Võimalik, et vaid Pervomaiske poole suudeti piki teed 100 m lähemale saada. Siingi üritatakse pigem jalaväega rünnata ning raskem soomustehnika eriti põldudele ei kipu. Ukraina lasu suunad Stugnaga aga ei soomukist ega tankist pole eriti lihtsalt tuvastatavad ja annavad võimaluse jätkata korduvalt soomustehnika hävitamist samadelt suundadelt. Erinevalt lääne tehnikast ei kipu vene poolel igatssugu seireseadmed soomustehnikal eriti töökorras olevat, kui neid seal üldse on. Marinka asulas lahingud jätkusid ja vene pool kiitleb, et edeneb, aga no ei suuda seda tuvastada. Mingid torkimised jätkusid ka Pavlivka küla ümbruses ning paistab, et piisab vaid Ukraina kaudtuletöötlusest, et rindejoon muutusteta hoida. Vist hetkel üks väheseid kohti, kus vene soomustehnika ka põldudel liigub. Kaudtuld jagus mõlemapoolselt ja palju. Ukraina töötles nii Donetski linna, selle ümbrust ning sealt kagu suunal.

***

Lõunarinne: kaudtuleduell jätkus. Ukraina kipub ikka valusalt töötlema nii Melitopoli ümbrust kui kaugemalegi. Kõlakas tuli, et partisanid olla terve rühma vene soldateid… loodan, et nad keskenduvad rohkem raudteetaristu lõhkumisele. vene pool Ukraina rünnakute hirmus jätkab uute possade rajamist ning toob alasse korra hoidmiseks/alade julgestamiseks täiendavaid üksusi.

Herson: üle jõe töötlus kummaltki poolelt. vene pool lihtsalt umbropsu kogu lõiku pommitab ning Ukraina täppislöökidega vastab. Ukraina snaipergi üle Dnepri jõe vene soldateid töötleb. Eile jälle Ukraina esindaja kinnitas SOF operatsioone Kinpurni poolsaarel. vene pool olla sealt enamus kohalikke ära viinud.

No ei tule putini allkirja osalise mobilisatsiooni lõpetamise kohta, vaid sõnad… küll lubas eile putin, et palkade mittemaksmised peaks korda saama. Eks näis. Kehva varustuse, väljaõppe puudumise jne pärast kurtmised jätkuvad nii rindejoonelt kui venemaa avarustest. Mitmed vene kubermangude administratsioonid lubasid vene soldatite lähedastel moodustada „avalikud nõukogud”, kus nad saavad oma muresid kurta. Teema sellega ei lahene, sest kubermangudel pole võimekust ega infot, et aidata. Küll peaks olema kgb-l võimalik valjuhäälsemad ühiskonnast isoleerida. Eks igasuguse mittekremlimeelse info liikumist takistatakse ja järjest selle kasutamisele piiranguid seatakse. Tulemus on isegi pisut rõõmustav, sest vene ametlike progandasaadete vaadatavus on juba paar kuud tuntavas langustrendis ning kasvab sõjas rahuläbirääkimiste soovijate arv, mis on tõusnud juba pisu üle 50 protsendi ning langeb sõja soovijate protsent ja jõudis u 30 protsendi peale. Suvel olid näitajad vastupidised.

Nii sanktsioonid, majanduse jahtumine, aga ka paljude välismaiste ettevõtete iseseisev loobumine vene suunalisest tegevusest annab hoogu vene eelarve puudujäägile. vene enda eelarve prognooski juba põrus ning nii kiiret langust ei oodatud. Loodan, et jõuab täna mingi lisaloo sellest teha. Jah, Ukraina eelarve püsib vaid tänu lääne toele. Küll oli rõõmusõnum, et Ukrainlased suutsid 80 protsenti vilja salvedesse saada ja ületasid sellega prognoosi…

Eesti alati Ukraina uudistes, aga ka blogijate veergudel positiivses võtmes ning väiksemadki head uudised lavale jõuavad. Ilmajaam aga lubab karmimat arktilise õhumassi pikaajalist õhuvoogu nii meile kui Põhja-Euroopale. Pisut murelikuks teeb, sest energianappus võib meidki kimbutada. Ei kadesta linnainimesi, viskan enda tehtud puid pliidi või ahju alla ja naudin pikalt pajas podisenud sööki. Hajaasustuse säilitamine on riigi kaitsevõime üks alustalasid ja seda nii kriisi kui sõjaajal. Pisut rohkem koostööd võiks ministeeriumite tasandil olla…

Jätkuvalt ei saa jätta kutsumata liituma Kaitseliiduga. Tulla saab nii noor kui vana, nii mees kui naine ja tegevust ning väljaõpet leiab kõigile ning kes teab milliseid oskusi elus vaja läheb…

Kokkuvõte tugineb avalikele allikatele. Allikateks on sõdivate poolte ametlikud teated, kummagi poole blogijate sõnumid ning kolmandate osapoolte info. Loo autor üritab hoida eraldi fakti, kuuldust ja arvamust. Info kipub enamasti olema vastukäiv või seda varjatakse, sestap tugineb kokkuvõtte lisaks erinevate sõjalist olukorda kajastatavate kaartide analüüsil. Vigu juhtub ja parandused teeb järgmise päeva kokkuvõttes. Vabandused ette, et vene riiki, sellega seotud isikute ja linnade nimed on väikse tähega… ja sõna Ukraina igas võtmes suure tähega.

Viimased uudised