Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Alates 1. maist muutub ajateenijatele ja õppekogunemisel osalenud reservväelastele sõidukulu hüvitamise kord oluliselt lihtsamaks.

„Astume taas samme, et vähendada bürokraatiat ja toetada meie kaitsevõimesse panustajaid. Määruse muudatusel on ajateenijatele ja reservväelastele positiivne mõju, kuna hüvitise maksmise kord muutub lihtsamaks ja kiiremaks,“ lausus kaitseminister Kalle Laanet.

Varem tuli sõidukompensatsiooni saamiseks esitada sõidupilet või tõendada, et kasutatav mootorsõiduk on tema isiklik sõiduk. Edaspidi hüvitatakse sõidukulud õigustatud isikule (ajateenijale ja reservis olevale isikule) ilma kuludokumente nõudmata.

Sõidukulude hüvitamismäär ei muutu. Kui ajateenija elukoht on rahvastikuregistri järgi Eestis, siis makstakse sõidukulu hüvitist 40 eurot. Kui elukoht on rahvastikuregistri järgi välisriigis, makstakse sõidukulu hüvitist 125 eurot. Endiselt jääb kehtima tingimus, et sõidukulude hüvitist tuleb taotleda seitsme päeva jooksul alates puhkuselt naasmisest. Hüvitis kantakse ajateenija pangakontole 14 päeva jooksul sõidukulude hüvitise taotlemisest arvates.

Õppekogunemisele kutsutud reservis olevale isikule makstakse sõidukulude hüvitist 40 eurot, kui tema rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Eestis. Välisriigist õppekogunemisele ilmunud reservväelastele makstakse hüvitist 125 eurot. Sõidukulude hüvitist peab reservväelane taotlema esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui õppekogunemise viimasel päeval.

Sõidukulude toetus kantakse reservis oleva isiku pangakontole 14 päeva jooksul õppekogunemise lõppemisest arvates.

Viimased uudised