Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pilt: Jan-Daniel Peterson

Siseminister Lauri Läänemets ja Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaar andsid kahepäevasel Läti-visiidil meie lähiriikide siseministritele ülevaate plaanist luua idapiirile ja suuremate linnade kohale droonide avastamise ja tõrjumise võimekus.

Lauri Läänemetsa sõnul tutvustati oma kolleegidele plaani katta kogu idapiir tehnoloogiaga, mis on võimeline droone avastama ja tõrjuma. Samuti oleks see võimekus vaja tuua suurematesse linnadesse. „Sellises mahus ettevõtmisena on see unikaalne. Drooniseire ja -tõrje on ülioluline nii heidutuseks kui ka idanaabri mõjutustegevusele vastuseismiseks,” ütles Läänemets.

Siseminister märkis, et kahjuks peame valmis olema lähitulevikus aina enam olukordadeks, kus Venemaa proovib meie elu häirida just droonide abil, kuivõrd füüsiliselt Eesti territooriumile pääseda on üha raskem. „Nagu me Ukraina rinnetel näeme, käib vastaste vahel tehnoloogia arendamisel pidev võidujooks ja sõjategevuses leitakse samuti üha uusi viise droone ära kasutada. Sama kehtib ka erinevate eraisikutele kättesaadavate droonide osas. Edukam on see, kes on vastasest kasvõi sammugi ees, kuid seda edu võib lugeda päevadega, kuna igale meetmele leitakse peadpööritava kiirusega vastumeede ja nii edasi. Küsimust, kas ja milleks seda vaja on, ei saa tekkida, sest ka kõige väiksemad droonid on juba tõestust leidnud leidnud luure- ja ründerelvadena,” rääkis Läänemets.

Veiko Kommusaar sõnas, et politsei vaates on oluline statsionaarse drooniseire ja -tõrje võimekusega katta terve idapiir ning meie suuremad linnad. „Meie inimeste turvalisuse tagamiseks on vajalik see, et Eesti riik on võimeline igal hetkel tuvastama meie kohal lendavad droonid ning need ka vajadusel alla tooma. Droonid on suureks abiks väga erinevate ülesannete täitmisel – ka PPA töös on droonidel oma koht – kuid nii nagu meie rakendame droone aasta aastalt üha rohkemates olukordades, näeme, et droone võtavad päev-päevalt aina enam kasutusse ka inimesed, kelle kavatsused ei ole head. Droonid on täna igapäevases kasutuses salakaubavedajatel ning välisriigi kogemustest teame, et tiheasustusega piirkondades on kasutatud droone kuritegude toimepanemiseks, nende ettevalmistamiseks ning ka info kogumiseks inimeste ning kriitilise infrastruktuuri kohta,” täpsustas Kommusaar.

„PPA on koos partnerasutustega tänaseks välja töötanud kava, mille järgi idapiir ning suuremad linnad droonituvastuse ning -tõrjega varustada. Lisaks statsionaarsele võimekusele jätkuks ka edaspidi mobiilsete drooni seire ja tõrje tehnoloogiate kasutamine erinevate PPA üksuste poolt vastavalt vajadusele,” lisas PPA peadirektori asetäitja.

Siseminister Lauri Läänemets on Riias Balti riikide, Poola, Soome, Norra ja Ukraina siseministrite kohtumisel, mille eesmärk on tihendada koostööd arvestades praegust julgeolekuolukorda Euroopas. Sel korral keskendutakse julgeoleku olukorrale regioonis, sh piiriturvalisusele ja elanikkonnakaitsele.

„Venemaa ja Valgevene teevad jätkuvalt kõik, et naaberriikide siseturvalisust lõhkuda ning meie ülesanne on seista ühiselt sellele vastu. Õigeaegselt ja proportsionaalselt,” ütles Läänemets.

„Juhime tähelepanu, et instrumentaliseeritud rände vastu võitlemiseks on vajalik luua eraldi õiguslik lahendus Euroopa Liidu õiguses. Välispiir kaitseb kogu Euroopa liitu ja seda tuleb täiendavalt rahastada EL vahenditest,” lisas ta.

Ministrid leppisid kokku üksteise kiires abistamises ränderünnaku või teiste hübriidrünnakute korral seda nii tehniliste vahendite, kui ka ametnikega.

Lisaks kinnitasid ministrid jätkuvat toetust Ukrainale ja tõdesid, et parendamist vajab ka meie tsiviilkaitsevõimekus, sh varjumiskohad, toimepidevus ja rahvusvaheline koostöö selles vallas.

Viimased uudised