Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Siseministeerium

Siseminister Mart Helme osales täna Euroopa Liidu (EL) justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul videokohtumisel, kus arutati ajutiste EL-siseste piirikontrollide kaotamist ning välispiiride taasavamist kolmandate riikide elanikele.

Siseminister edastas oma Euroopa kolleegidele, et kuigi Euroopa Komisjon on soovitanud piirata kolmandatest riikidest mittevajalikku reisimist Euroopa Liitu 15. juunini, ei ole Eesti sellel kuupäeval kindlasti valmis oma välispiiri avama.

„Selleks, et juuni keskpaigaks Schengeni ala sees saavutatud epidemioloogiline tasakaal paigast ei nihkuks, tuleks välispiiri ületamise piirangutega jätkata vähemalt 30. juunini,“ ütles Helme. „Euroopa Liidu välispiiride avamisele tuleb läheneda ettevaatlikult ning leppida omavahel kokku võimalikult objektiivsed kriteeriumid, mille alusel piirid kolmandatele riikidele avatakse. Meie hinnangul võiks siin lähtekohaks olla riigi epidemioloogiline olukord, mis tugineb tõepärastele andmetele,“ lisas siseminister.

1. juunist taasavas Eesti piiri haigustunnusteta isikutele, kes saabuvad Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, kuid kehtestab eelpoolnimetatud riikidest Eestisse saabujale 14-päevast karantiinikohustust, kui koroonaviirusesse nakatunute suhtarv reisija lähteriigis on suurem kui 15 haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta. „Tegin Euroopa Liidu kolleegidele ettepaneku lähtuda samasugusest põhimõttest ka piiride avamisel kolmandatele riikidele,“ lausus Helme.

Siseministri sõnul peab Euroopa Liidu esimene ülesanne olema siiski võimalikult suurel määral töötajate, kaupade ja teenuste vaba liikumise taastamine Schengeni alal. Ka Euroopa Komisjoni suuniste kohaselt peaks EL sisepiiridel reisimispiirangute leevendamine toimuma kahes etapis. Esmajärjekorras tuleks sarnase epidemioloogilise olukorraga riikides ja piirkondades piirangud järk-järgult kaotada ning vajadusel teha pistelisi, riskianalüüsil põhinevaid kontrolle või loobuda kontrollidest näiteks töörände või perekondlikel põhjustel reisijate osas. Teise etapina soovitab komisjon naasta Schengeni normaalse toimimise juurde ja kaotada kõik sisepiiridel kehtestatud piirangud, tagades samas tervisekaitsemeetmed, näiteks distantsi hoidmine ja hügieeni järgimine.

„Eesti on hetkel veel esimeses etapis, kuid loomulikult on meie huvi liikuda Schengeni vaba liikumise normaalse toimise juurde tagasi niipea kui võimalik,“ ütles Helme. „Tänase kohtumise järel püsib lootus, et suurem osa Euroopast on juuni keskpaigast meie inimestele taas avatud,“ lisas siseminister.

Kohtumise muude päevakorrapunktide all anti ülevaade pooleliolevatest seadusandlikest eelnõudest ning EL ja USA justiits- ja siseministrite videokonverentsist. Samuti tutvustas oma tööprogrammi juulist Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks saav Saksamaa. Järgmine EL justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumine toimub 6.-7. juulil.

Viimased uudised