Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Meremäe mäele kogunes kolmapäeva õhtul meelt avaldama üle 30 vallaelaniku, kes on vastu vabariigi valitsuse plaanile liita Setomaa vald Põlvamaaga.

„Tänaseks on jõutud sellisesse etappi, kus on oodata kõige ebameeldivamat lahendust,” ütles meeleavalduse korraldanud Meremäe vallavolikogu esimees Arno Vares Lõunaeestlasele.

Tema sõnul on paljude vallaelanike jaoks täide minemas kõige mustem stsenaarium, mille kohaselt liidetakse Meremäe ühes valitsuse loodud Setomaa vallaga Põlva maakonnaga, kuigi algselt kavatses valitsus liita setode valla Võru maakonnaga.

Meeleavaldajad saatsid Setomaa tipuks nimetatavalt Meremäe mäelt Toompeale sõnumi, et nad ei nõustu valitsuse viskleva poliitikaga, kus ühel päeval plaanitakse liita setode vald Võru ja teisel päeval juba Põlva maakonnaga.

Luigas: inimesi ei tohi petta

Meeleavaldajate toetuseks sõna võtnud riigikogu liige Inara Luigas (SDE) märkis, et Setomaa valla loomise kompromissiks oli selle liitmine Võru maakonnaga, aga kui valitsus sellest kokkuleppest taganeb, tähendab see inimeste petmist.

„Ma olin tollel koosolekul, kus setud otsustasid, et kui Setomaa vald tuleb, siis selle suunaga, et Setomaa vald hakkab kuuluma Võrumaa alla,” rääkis Luigas Lõunaeestlasele. „Niiviisi tehti ka esimene määrus valitsuse poolt, kus öeldi, et Setomaa vald kuulub Võrumaa alla.”

Luigas nentis, et viimasel ajal on kasvanud surve seda kokkulepet muuta, et Setomaa vald liidetaks ikkagi Põlva maakonnaga.

„Selliseid otsuseid pole kunagi vastu võetud,” rõhutas Luigas. „Mul tekib selle otsusega päris hirm, et inimeste käest enam ei küsita, otsustavad ametnikud kabinettides, mis on täiesti lubamatu.”

Riigihalduse minister Jaak Aab on ERRile sel nädalal öelnud, et Setomaa valla Põlvamaaga liitmise poolt on „kaalukaid argumente”, sest suurem osa vallast asub praegu Põlva maakonnas.

Aabi eelkäija Mihhail Korb oli seevastu seisukohal, et kuna Orava vald liitub Võrumaaga, on õige liita Võru maakonnaga ka Setomaa vald, millel pealegi on Luhamaa nulga näol lahustükk.

Millal valitsus viimaks Setomaa valla maakondliku kuuluvuse otsustab, pole teada. Seda otsust oodati läinud neljapäeval toimunud valitsuse istungilt, kuid siis otsustas valitsus üksnes moodustada Setomaa valla, kuid jättis selle maakondliku kuuluvuse otsustamata. Valitsuse 22. juuni istungi päevakorras pole sellekohast punkti samuti.

Vaata pilte ja videolugu Meremäe mäelt.

ARVED BREIDAKS

SAMAL TEEMAL:

Valitsus moodustas Setomaa valla. Kuid kuhu?

PÖÖRE: Setomaa vald võidakse liita hoopis Põlvamaaga

Meremäe vallavolikogu viieliikmeline opositsioon esitas umbusaldusavalduse volikogu esimehe Arno Varese vastu, heites talle ette elanike huvide vastast tegevust haldusreformi läbiviimisel.

Umbusalduse algatajate teatel on Vares volikogu esimehena haldusreformi puudutavaid otsuseid tehes viidanud rahva tahtele, mille kohaselt ei soovivat Meremäe valla elanikud ühineda Värska ja Mikitamäe vallaga.

Sel põhjusel keeldus Meremäe volikogu eelmisel aastal mitmel puhul läbirääkimiste alustamisest Värska vallaga. Samas ei kandnud vilja Meremäe valla Võru-suunalised ühinemisettepanekud.

„Läbirääkimistest keeldumine on viinud Meremäe valla sundliidetavaks vallaks ning seeläbi kahjustanud tugevalt Meremäe valla elanike huve, jättes meid ilma vabatahtliku liitumisega kaasnevatest rahadest ning otsustusõigusest läbi rääkida tulevase valla korraldamise küsimustes,” seisab umbusaldajate avalduses.

Kuna rahvaküsitlusel Meremäe elanike enamus siiski soovis Setomaa valla moodustamist, tuleks Varesel võtta umbusalduse algatajate sõnul poliitiline vastutus.

Umbusalduse avaldus tuleb hääletusele veebruari volikogu istungil.

Lõunaeestlane

Eelmisel aastal elanikke kaotanud Meremäe valla rahvaarv pööras jaanuaris rutakale kasvule, kui 20 päevaga suurenes meremäelaste arv 36 võrra. Sissekirjutajate rohkust seostatakse nädala teises pooles toimuva valla saatust puudutava rahvaküsitlusega.

Kui 1. jaanuaril oli Meremäe valla elanike arv 1075, siis 20. jaanuari seisuga annab rahvastikuregister valla elanike arvuks juba 1111. Kõigest 20 päevaga kasvas valla rahvaarv 3,4 protsenti, samas kui eelmise aasta kokkuvõttes kahanes elanike arv 18 hinge võrra.

Kiire kasvu teeb erakordseks asjaolu, et naabervaldades Missos ning Värskas on samal ajal elanikke vastavalt ühe ning kolme võrra vähemaks jäänud.

Lõunaeestlasele vihjati, et Meremäe valla rahvaarvu märkimisväärse kasvu põhjust tuleb otsida sel nädalal ees ootava rahvaküsitluse toimumisest. Neljapäeval algavast küsitlusest ootab valitsus vastust küsimusele, kas Meremäe, Mikitamäe, Värska valla ja Misso valla Luhamaa nulga inimesed soovivad Setomaa valla moodustamist või mitte.

Pole saladus, et Meremäe vallas on tublisti neid, kes näevad oma valla tulevikku ühes mestis teiste setu valdadega ning neid, kes tahaksid ühinemist Võru suunal. Ühtegi küsitlust sel teemal vallas tehtud pole.

„See näitab, kuidas on võimalik otsust mõjutada,” lausus Meremäe vallavolikogu esimees Arno Vares Lõunaeestlasele.

Ta kahtlustab, et mujal elavaid inimesi utsitavad Meremäele end sisse kirjutama need, kes pooldavad valla ühendamist Setomaa vallaga. Samas ühtegi tõendit selle tõestuseks esitada pole. „Ükskõik, kummalt poolelt [inimesi valda kutsutakse], see ei ole aus,” lisas Vares.

Järvelill: me ei tea midagi

Meremäe vallavolikogu liige Rein Järvelill tõrjub kahtlustuse, et Setomaa vallaga ühinemise pooldajad on lühikese ajaga pea reisibussi-täie uusi elanikke Meremäe elanikuks meelitanud.

„Kui inimene tuleb valla elanikuks, siis kust me teame, et nad lähevad hääletama? Kust me teame, kuidas nad hääletavad?” küsib ta vastu. „Kes see nii tark selgeltägija on, et tema teab?”

Järvelille sõnul tuleb sellest rõõmu tunda, kui valda elanikke juurde tuleb. „Viimastel aastatel oli Meremäe rändesaldo positiivne,” meenutas endine vallavanem.

Arvestades, et enne teist maailmasõda oli Meremäe vallas 6500 elanikku, on Järvelille sõnul üle Eesti palju tollaste vallaelanike järeltulijaid, kellele läheb Setomaal toimuv korda. „Äkki on neil mure? Äkki nad tahavad arvamust avaldada?” lisas ta.

26.-29. jaanuaril viiakse Meremäe, Mikitamäe ja Värska vallas ning Misso valla Luhamaa nulga külades läbi rahvaküsitlus Setomaa valla loomise teemal.

Inimestelt küsitakse: „Kas toetate Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga ühendamist Setomaa vallaks?” Vastusevariandid on: „jah” ja „ei”.

„Rahvaküsitlus on selleks, et aru saada, mida Setumaa elanikud soovivad,” lausus riigihalduse minister Mihhail Korb eelmisel teisipäeval Põlvas.

Korbi kinnitusel on küsitluse tulemus ministeeriumile sisemiseks kasutamiseks, mille järgi saavad oma seisukoha Setomaa valla loomise osas langetada ka teised valitsuse liikmed.

Juhul kui valitsus peaks minema Setomaa valla loomise teele, saab see ministri sõnul olema väga suur erand, mis peab olema hästi põhjendatud. „Küsitlus on üks selle aluseks,” lisas Korb.

Arved Breidaks

Haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon tegi valitsusele ettepaneku liita 5000 elaniku piiri alla jäänud Antsla-Urvaste ja Vastseliina-Orava vald loodava Võhandu vallaga.

Antsla ja Urvaste vallas elas aasta alguse seisuga kokku 4649 inimest ning maakonna teises servas ühinevates Vastseliina ja Orava vallas kahe peale kokku 2690 inimest.

Kuna kumbki uus ühendus ei täitnud aastavahetuseks 5000 elaniku nõuet, ei jätnud seadus piirkondlikule reformikomisjonile teist võimalust, kui teha valitsusele ettepanek algatada valdade sundliitmine. Seda esmaspäeval Põlvas kogunenud komisjon ka tegi.

Maavanem Andres Kõivu sõnul otsustati teha valitsusele ettepanek, et nii Antsla-Urvaste kui ka Vastseliina-Orava liidetaks Võhandu vallaga, mille moodustavad Lasva, Sõmerpalu ja Võru vald.

Kuue Võrumaa ja ühe Põlvamaa valla ühinemise korral tekiks Võrumaa suurim omavalitsus, kus 1. jaanuari seisuga elas 15 639 inimest. Juhul kui Meremäe volikogul peaks õnnestuma nurjata valla plaanitav lisamine Setomaa valla koosseisu ning ka nemad liidetaks selle kooslusega, suureneks elanike arv 16 700ni. Võrdluseks: Võru linnas elas 1. jaanuaril 12 367 inimest.

Antslal lootus erisusele

Siiski pole taolise supervalla loomine otsustatud, sest Antsla-Urvaste ühendvald loodab saada valitsuselt erikohtlemise ning jätkata iseseisvalt.

„Kuna nad 5000 elaniku kriteeriumi ei täida, tehti küll ettepanek liita Antsla Võhandu vallaga, kuid ääremärkusega, et nad võiksid jätkata iseseisvalt,” kinnitas Kõiv Lõunaeestlasele.

Maavanema sõnul algatab vabariigi valitsus küll sundliitmise protsessi, kuid omavalitsustel on võimalik selle käigus tõestada, miks neil iseseisvalt jätkates parem on ning kuidas nad tagavad teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse.

Antsla vallavolikogu esimees Kurmet Müürsepp on varem Lõunaeestlasele kinnitanud, et sellist erisust kindlasti taotletakse ning mitteametlikult on valitsuse liikmed Antsla eraldijäämist ka toetanud.

„Antsla, Urvaste liitumisel on tänapäevases mõistes jätkusuutlik omavalitsus olemas,” lausus Müürsepp.

Orava tuleb ühendada Võrumaaga

Seevastu Vastseliina ja Orava ühendvald on oma kokku 2690 elanikuga kaugel võimalusest saada erisus ning jätkata iseseisvalt. Seetõttu ootab neid Kõivu kinnitusel ees ühinemine Võhandu vallaga, kellega on varem ka liituda soovitud.

See toob maavanema sõnul kaasa vajaduse viia mustkatte alla Hänikese-Lepassaare umbes kuue kilomeetrine teelõik, et tagada Orava inimestele parem ühendus vallakeskuseks saava Võru linnaga.

Meremäel püütakse liituda Võhanduga

Kuigi reformikomisjon tegi esmaspäeval ettepaneku liita Meremäe vald loodava Setomaa vallaga, mis jääb Põlva maakonna koosseisu, lubab Meremäe vallavolikogu esimees Arno Vares igal juhul selle otsuse vastu võidelda.

„Meremäe volikogu on mitmel korral andnud selge sõnumi, et me soovime ühineda Võrumaa omavalitsustega ning jääda Võru maakonna koosseisu,” lausus Vares Lõunaeestlasele. „Millise mandaadi alusel otsustas komisjon eirata Meremäe volikogu soovi?”

Varese sõnul on Meremäe vald valmis pöörduma ka kohtu poole, et taotleda õigust liituda Vastseliina ning sedakaudu Võhandu vallaga.

Arved Breidaks

SAMAL TEEMAL:

Komisjon: valitsus võiks moodustada Setomaa valla

Meremäel koguti 217 allkirja Vastseliinaga liitumise poolt


Warning: Undefined array key "pages" in /data01/virt43547/domeenid/www.lounaeestlane.ee/htdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181