Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitsevägi kasutab sel aastal esmakordselt õppuse Siil maastiku- ja teedekahjude registreerimisel mobiili- ning kaardirakendust, mis aitab kiirelt jagada infot kahjustuste kohta ning neid varasemast kiiremini ja tõhusamalt parandada.

„Rakendus aitab tsiviil-militaarkoostöö meeskondadel täpselt määrata kahjustuste ulatust ja iseloomu ning jagada seda parandustöid tegeva ettevõtte või kaitseväe üksusega,“ ütles tsiviil-militaarkoostöö üksuse ülem major Viljar Kurg.

Mobiiltelefon registreerib asukoha, mis aitab väga täpselt kirja panna kus ja millal on tee või maastik kannatada saanud ning lisada kahjustuste fotod ning mõõtmed. Viljar Kure sõnul aitab rakendus infosüsteemi lisada ka info, milline üksus võis kahju põhjustada, samuti maa omaniku ja tema kontaktandmed. „Rakendus aitab ettevõttel või üksusel, kes tuleb tee- või truubikahjustusi parandama paremini valmistuda ning kiiremini koht üles leida, samuti on tal juba eelnevalt olemas info, milliseid töid on vaja teha.“

Kure sõnul läheb kogu info kahjustuste kohta ühtsesse andmebaasi, kus seda on senisest oluliselt lihtsam hallata kui varasematel aastatel kasutusel olnud Exceli tabel võimaldas. „Sel aastal esmakordselt kasutusele võetud süsteem on juba näidanud, et saame nüüdsest kahjudega kiiremini tegeleda, samuti saame teha ettepanekuid, kuidas rakendust edasi arendada ja senisest veelgi paremaks muuta,“ ütles Kurg.

Rakendus võimaldab määrata muu hulgas kahjustuse liigi – roopad, augud või muu ning näitab ära, kui kaugel on parandustööd. Lisaks kaitseväele saavad vajadusel rakendust kasutada ka ettevõtted, kes aitavad teid parandada.

Rakenduse väljatöötamisse panustasid kaitseinvesteeringute keskuse ning kaitseväe militaargeograafia, infotehnoloogia ja tsiviil-militaarkoostöö spetsialistid.

Suurõppus Siil kestis 2. maist kuni 13. maini ja selle raames mängiti läbi erinevad stsenaariumid, mille käigus harjutasid koostööd politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, Kaitseliit, kaitsevägi, kohalikud omavalitsused ja teised organisatsioonid ning liitlaste ja partnerriikide relvajõudude üksused. Õppusest võttis osa üle 18 000 inimese 19 riigist.

Viimased uudised