Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Uudse lahenduse testimisest anti ülevaade kaitseväe juhatajale. Kaitseväe foto

Kaitsevägi testib koostöös MILREM Robotics’iga suurõppusel Siil mehitamata maismaasõiduki lahendusi, mis võivad tulevikus tugevdavad oluliselt üksuse kaitsevõimekust.

„Kui toome lahinguväljale uue masina, peame teadma riske, mis sellega kaasneda võivad,“ selgitas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskuse ülem kolonelleitnant Sten Allik testimise põhjuseid. „Mina olen väga rahul. Ei oodanud, et tegemist on niivõrd lihtsa ja tugeva masinaga,“ hindas kolonelleitnant Allik testimise senist käiku.

Koostöös ettevõttega testitakse mehitamata lahendusi, mis võivad anda üksusele juurde liikuvust, kestlikkust ja tulejõudu. Lisaks raskerelvastuse kandevõimele saab masin liigutada korraga kahte kanderaamil lamavat kannatanut, nende varustust ning vajadusel veel mõnd võitlejat. Mehitamata sõiduki kandevõime on 750 kg ning see suudab läbida kuni 60 cm kõrgust veetakistusest.

Siili raames toimuv testimine on ettevalmistus sügisest algavale aastapikkusele eksperimentide seeriale, mille käigus katsetatakse kolonelleitnant Sten Alliku sõnul erinevate konfiguratsioonidega mehitamata maa- ja õhuplatvorme, sensoorikat, küberpoolt, hinnatakse andmevahetusega kaasnevaid riske, püütakse leida lahendusi, kuidas erinevaid süsteeme koos toimivad.

„Milrem Robotics ei ole varem sedalaadi õppusel selliseid masinaid kasutanud. Meilegi on see uus kogemus,“ sõnas õppuse Siil testimisel osalev Milremi esindaja reservkapten Jüri Pajuste.

Siiani on mehitamata sõidukit õppuse Siil raames kasutanud 2. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv 22. jalaväepataljoni jalaväekompanii, edasi liigub masin USA merejalaväeüksuse käsutusse. Koos masina meeskonnaga vaadatakse, kuidas USA üksus masinale rakendust näeb, neil on olemas ka varasem kogemus väiksemate mehitamata maa- ja õhu platvormidega.

Suurõppuse Siil raames viib Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskus lisaks masina testimisele läbi uuringu, mis selgitab välja reservväelaste hoiakud, õpihoiakud, motiveerituse, sotsiaaldemograafilise tausta ning hinnangu enda füüsilisele seisukorrale. Samuti testitakse uut logistikakontseptsiooni, raadioside lahendusi ja olukorrateadlikkust tõstvat andmevahetuplatvormi.

Viimased uudised